Xo so: Dự đoán kết quả ngày 09/3

Discussion in 'Lô Gan Thảo luận & Phân tích' started by ThuyCuong, Mar 9, 2014.

 1. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  Dự đoán KQXS: cho ngày 09/03/2014

  Soi cầu đề: Nhận đinh cho ngày mai

  - Tổng 0.5.1.6.3.8 (Lưu ý ngày cuối)

  - Chạm: 1.6.9.4 (kết chạm 1.6)

  - Bộ: 64.60.69.67.99.29


  Soi Cau lo: 585


  [TABLE]
  [TR="bgcolor: #FFFFFF"]
  [TD]Đặc biệt[/TD]
  [TD]48911[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: #FFFFFF"]
  [TD]Giải nhất[/TD]
  [TD]32528[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: #FFFFFF"]
  [TD]Giải nhì[/TD]
  [TD]57196 - 48570[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: #FFFFFF"]
  [TD]Giải ba[/TD]
  [TD]36750 - 60151 - 20847 - 21338
  01475 - 31050
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: #FFFFFF"]
  [TD]Giải tư[/TD]
  [TD]6744 - 8110 - 3390 - 3431[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: #FFFFFF"]
  [TD]Giải năm[/TD]
  [TD]4048 - 7290 - 9914 - 6334
  4908 - 1448
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: #FFFFFF"]
  [TD]Giải sáu[/TD]
  [TD]734 - 347 - 024[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: #FFFFFF"]
  [TD]Giải bảy[/TD]
  [TD]39 - 79 - 14 - 65[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  Soi Cầu Lô: 242

  [TABLE]
  [TR="bgcolor: #FFFFFF"]
  [TD]Đặc biệt[/TD]
  [TD]48911[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: #FFFFFF"]
  [TD]Giải nhất[/TD]
  [TD]32528[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: #FFFFFF"]
  [TD]Giải nhì[/TD]
  [TD]57196 - 48570[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: #FFFFFF"]
  [TD]Giải ba[/TD]
  [TD]36750 - 60151 - 20847 - 21338
  01475 - 31050
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: #FFFFFF"]
  [TD]Giải tư[/TD]
  [TD]6744 - 8110 - 3390 - 3431[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: #FFFFFF"]
  [TD]Giải năm[/TD]
  [TD]4048 - 7290 - 9914 - 6334
  4908 - 1448
  [/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: #FFFFFF"]
  [TD]Giải sáu[/TD]
  [TD]734 - 347 - 024[/TD]
  [/TR]
  [TR="bgcolor: #FFFFFF"]
  [TD]Giải bảy[/TD]
  [TD]39 - 79 - 14 - 65

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  Lô gan & Thông kê

  Cặp lô 71 ra 22/02/2014 đến 08/03/2014 vẫn chưa về là 14 ngày
  Cặp lô 02 ra 26/02/2014 đến 08/03/2014 vẫn chưa về là 10 ngày
  Cặp lô 80 ra 24/02/2014 đến 08/03/2014 vẫn chưa về là 12 ngày
  Cặp lô 46 ra 19/02/2014 đến 08/03/2014 vẫn chưa về là 17 ngày
  Cặp lô 27 ra 14/02/2014 đến 08/03/2014 vẫn chưa về là 22 ngày
  Cặp lô 85 ra 16/02/2014 đến 08/03/2014 vẫn chưa về là 20 ngày (Con này mai dễ về)


  [TABLE]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD]00[/TD]
  [TD]01[/TD]
  [TD]02[/TD]
  [TD]03[/TD]
  [TD]04[/TD]
  [TD]05[/TD]
  [TD]06[/TD]
  [TD]07[/TD]
  [TD]08[/TD]
  [TD]09[/TD]
  [TD]10[/TD]
  [TD]11[/TD]
  [TD]12[/TD]
  [TD]13[/TD]
  [TD]14[/TD]
  [TD]15[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]18[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ngày gan
  Max
  [/TD]
  [TD]25[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]15[/TD]
  [TD]27[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]26[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]28[/TD]
  [TD]18[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]27[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]20[/TD]
  [TD]25[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]18[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD]20[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]25[/TD]
  [TD]26[/TD]
  [TD]27[/TD]
  [TD]28[/TD]
  [TD]29[/TD]
  [TD]30[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]36[/TD]
  [TD]37[/TD]
  [TD]38[/TD]
  [TD]39[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ngày gan
  Max
  [/TD]
  [TD]25[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]20[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]13[/TD]
  [TD]28[/TD]
  [TD]38[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]20[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD]40[/TD]
  [TD]41[/TD]
  [TD]42[/TD]
  [TD]43[/TD]
  [TD]44[/TD]
  [TD]45[/TD]
  [TD]46[/TD]
  [TD]47[/TD]
  [TD]48[/TD]
  [TD]49[/TD]
  [TD]50[/TD]
  [TD]51[/TD]
  [TD]52[/TD]
  [TD]53[/TD]
  [TD]54[/TD]
  [TD]55[/TD]
  [TD]56[/TD]
  [TD]57[/TD]
  [TD]58[/TD]
  [TD]59[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ngày gan
  Max
  [/TD]
  [TD]18[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]13[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]28[/TD]
  [TD]27[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]18[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]14[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]18[/TD]
  [TD]30[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD]60[/TD]
  [TD]61[/TD]
  [TD]62[/TD]
  [TD]63[/TD]
  [TD]64[/TD]
  [TD]65[/TD]
  [TD]66[/TD]
  [TD]67[/TD]
  [TD]68[/TD]
  [TD]69[/TD]
  [TD]70[/TD]
  [TD]71[/TD]
  [TD]72[/TD]
  [TD]73[/TD]
  [TD]74[/TD]
  [TD]75[/TD]
  [TD]76[/TD]
  [TD]77[/TD]
  [TD]78[/TD]
  [TD]79[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ngày gan
  Max
  [/TD]
  [TD]25[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]18[/TD]
  [TD]26[/TD]
  [TD]14[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]18[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [TD]26[/TD]
  [TD]30[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]18[/TD]
  [TD]28[/TD]
  [TD]20[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]25[/TD]
  [TD]25[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD]80[/TD]
  [TD]81[/TD]
  [TD]82[/TD]
  [TD]83[/TD]
  [TD]84[/TD]
  [TD]85[/TD]
  [TD]86[/TD]
  [TD]87[/TD]
  [TD]88[/TD]
  [TD]89[/TD]
  [TD]90[/TD]
  [TD]91[/TD]
  [TD]92[/TD]
  [TD]93[/TD]
  [TD]94[/TD]
  [TD]95[/TD]
  [TD]96[/TD]
  [TD]97[/TD]
  [TD]98[/TD]
  [TD]99[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ngày gan
  Max
  [/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]26[/TD]
  [TD]20[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]20[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]26[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
  Last edited: Mar 9, 2014
 2. tyhaitrieua

  tyhaitrieua New Member

  Chuẩn thật .
   

Share This Page