Thảo luận lô đề - Lô gan ngày 3.5

Discussion in 'Lô Gan Thảo luận & Phân tích' started by Dự, May 3, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Dự

  Dự <font color="FF0000"size="3"><b>Cả nhà Vui vẻ</b><

  Lô gan cùng chiến cùng chén nào


  Lô gan 59 ra ngày 21/04/2013 đến ngày 02/05/2013 vẫn chưa về là 11 ngày
  Lô gan 06 ra ngày 21/04/2013 đến ngày 02/05/2013 vẫn chưa về là 11 ngày
  Lô gan 04 ra ngày 20/04/2013 đến ngày 02/05/2013 vẫn chưa về là 12 ngày
  Lô gan 26 ra ngày 17/04/2013 đến ngày 02/05/2013 vẫn chưa về là 15 ngày
  [TABLE]
  [TR]
  [TD]Lô gan[/TD]
  [TD]00[/TD]
  [TD]01[/TD]
  [TD]02[/TD]
  [TD]03[/TD]
  [TD]04[/TD]
  [TD]05[/TD]
  [TD]06[/TD]
  [TD]07[/TD]
  [TD]08[/TD]
  [TD]09[/TD]
  [TD]10[/TD]
  [TD]11[/TD]
  [TD]12[/TD]
  [TD]13[/TD]
  [TD]14[/TD]
  [TD]15[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]18[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ngày gan
  Max[/TD]
  [TD]25[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]15[/TD]
  [TD]27[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]20[/TD]
  [TD]18[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]20[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]25[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]20[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]14[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE]
  [TR]
  [TD]Lô gan[/TD]
  [TD]20[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]25[/TD]
  [TD]26[/TD]
  [TD]27[/TD]
  [TD]28[/TD]
  [TD]29[/TD]
  [TD]30[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]36[/TD]
  [TD]37[/TD]
  [TD]38[/TD]
  [TD]39[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ngày gan
  Max[/TD]
  [TD]25[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]14[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]14[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE]
  [TR]
  [TD]Lô gan[/TD]
  [TD]40[/TD]
  [TD]41[/TD]
  [TD]42[/TD]
  [TD]43[/TD]
  [TD]44[/TD]
  [TD]45[/TD]
  [TD]46[/TD]
  [TD]47[/TD]
  [TD]48[/TD]
  [TD]49[/TD]
  [TD]50[/TD]
  [TD]51[/TD]
  [TD]52[/TD]
  [TD]53[/TD]
  [TD]54[/TD]
  [TD]55[/TD]
  [TD]56[/TD]
  [TD]57[/TD]
  [TD]58[/TD]
  [TD]59[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ngày gan
  Max[/TD]
  [TD]18[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]26[/TD]
  [TD]15[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]28[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]18[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]27[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE]
  [TR]
  [TD]Lô gan[/TD]
  [TD]60[/TD]
  [TD]61[/TD]
  [TD]62[/TD]
  [TD]63[/TD]
  [TD]64[/TD]
  [TD]65[/TD]
  [TD]66[/TD]
  [TD]67[/TD]
  [TD]68[/TD]
  [TD]69[/TD]
  [TD]70[/TD]
  [TD]71[/TD]
  [TD]72[/TD]
  [TD]73[/TD]
  [TD]74[/TD]
  [TD]75[/TD]
  [TD]76[/TD]
  [TD]77[/TD]
  [TD]78[/TD]
  [TD]79[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ngày gan
  Max[/TD]
  [TD]25[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]26[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]14[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]26[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [TD]26[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]25[/TD]
  [TD]14[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE]
  [TR]
  [TD]Lô gan[/TD]
  [TD]80[/TD]
  [TD]81[/TD]
  [TD]82[/TD]
  [TD]83[/TD]
  [TD]84[/TD]
  [TD]85[/TD]
  [TD]86[/TD]
  [TD]87[/TD]
  [TD]88[/TD]
  [TD]89[/TD]
  [TD]90[/TD]
  [TD]91[/TD]
  [TD]92[/TD]
  [TD]93[/TD]
  [TD]94[/TD]
  [TD]95[/TD]
  [TD]96[/TD]
  [TD]97[/TD]
  [TD]98[/TD]
  [TD]99[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ngày gan
  Max[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]27[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]26[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]15[/TD]
  [TD]20[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [TD]18[/TD]
  [TD]25[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]15[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  Soi cầu lô gan 04

  Đặc biệt 29696
  Giải nhất 51009
  Giải nhì 73240 - 72813
  Giải ba 95644 - 72581 - 71615 - 24447
  19687 - 71834
  Giải tư 0564 - 8410 - 6464 - 5386
  Giải năm 5140 - 0862 - 1248 - 8693
  4731 - 4705
  Giải sáu 384 - 474 - 141
  Giải bảy 69 - 43 - 74 - 89

  ------------------------


  Soi cầu lô ngày 3.5

  Cặp lô: 363

  Đặc biệt 29696
  Giải nhất 51009
  Giải nhì 73240 - 72813
  Giải ba 95644 - 72581 - 71615 - 24447
  19687 - 71834
  Giải tư 0564 - 8410 - 6464 - 5386
  Giải năm 5140 - 0862 - 1248 - 8693
  4731 - 4705
  Giải sáu 384 - 474 - 141
  Giải bảy 69 - 43 - 74 - 89

  ------------------------

  Cặp lô 979

  Đặc biệt 29696
  Giải nhất 51009
  Giải nhì 73240 - 72813
  Giải ba 95644 - 72581 - 71615 - 24447
  19687 - 71834
  Giải tư 0564 - 8410 - 6464 - 5386
  Giải năm 5140 - 0862 - 1248 - 8693
  4731 - 4705
  Giải sáu 384 - 474 - 141
  Giải bảy 69 - 43 - 74 - 89
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page