Soi cầu miền trung hôm nay

Discussion in 'Xổ số Miền Trung' started by Soicaumienbac68, Mar 10, 2017.

 1. Soicaumienbac68

  Soicaumienbac68 New Member

  BẢNG CẦU RÚT GỌN
  Soi cầu miền trung
  Đầu 0 04 07
  Đầu 1 11 15 16 17
  Đầu 2 21 23 24 26 27 29
  Đầu 3 37
  Đầu 4 42 45 47 48 49
  Đầu 5 51 52 53 58
  Đầu 6 60 62 63 64 66 67 69
  Đầu 7 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  Đầu 8 81 82 84 85 89
  Đầu 9 91 92 94 98
  CẦU CŨ 22 CẦU – là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
  [001] Cặp số: 62, 26
  [002] Cặp số: 77, 77
  [003] Cặp số: 78, 87
  [004] Cặp số: 92, 29
  [005] Cặp số: 94, 49
  [006] Cặp số: 60, 06
  [007] Cặp số: 92, 29
  [008] Cặp số: 47, 74
  [009] Cặp số: 75, 57
  [010] Cặp số: 72, 27
  [011] Cặp số: 51, 15
  [012] Cặp số: 58, 85
  [013] Cặp số: 26, 62
  [014] Cặp số: 27, 72
  [015] Cặp số: 79, 97
  [016] Cặp số: 27, 72
  [017] Cặp số: 42, 24
  [018] Cặp số: 62, 26
  [019] Cặp số: 71, 17
  [020] Cặp số: 74, 47
  [021] Cặp số: 29, 92
  [022] Cặp số: 89, 98
  CẦU MỚI TẠO 53 CẦU – là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
  [023] Cặp số: 04, 40
  [024] Cặp số: 26, 62
  [025] Cặp số: 21, 12
  [026] Cặp số: 69, 96
  [027] Cặp số: 60, 06
  [028] Cặp số: 64, 46
  [029] Cặp số: 69, 96
  [030] Cặp số: 63, 36
  [031] Cặp số: 66, 66
  [032] Cặp số: 77, 77
  [033] Cặp số: 75, 57
  [034] Cặp số: 66, 66
  [035] Cặp số: 16, 61
  [036] Cặp số: 15, 51
  [037] Cặp số: 27, 72
  [038] Cặp số: 49, 94
  [039] Cặp số: 47, 74
  [040] Cặp số: 47, 74
  [041] Cặp số: 79, 97
  [042] Cặp số: 91, 19
  [043] Cặp số: 94, 49
  [044] Cặp số: 91, 19
  [045] Cặp số: 85, 58
  [046] Cặp số: 67, 76
  [047] Cặp số: 58, 85
  [048] Cặp số: 84, 48
  [049] Cặp số: 82, 28
  [050] Cặp số: 07, 70
  [051] Cặp số: 24, 42
  [052] Cặp số: 17, 71
  [053] Cặp số: 15, 51
  [054] Cặp số: 11, 11
  [055] Cặp số: 67, 76
  [056] Cặp số: 73, 37
  [057] Cặp số: 77, 77
  [058] Cặp số: 76, 67
  [059] Cặp số: 75, 57
  [060] Cặp số: 37, 73
  [061] Cặp số: 23, 32
  [062] Cặp số: 52, 25
  [063] Cặp số: 51, 15
  [064] Cặp số: 53, 35
  [065] Cặp số: 67, 76
  [066] Cặp số: 60, 06
  [067] Cặp số: 62, 26
  [068] Cặp số: 67, 76
  [069] Cặp số: 27, 72
  [070] Cặp số: 51, 15
  [071] Cặp số: 74, 47
  [072] Cặp số: 48, 84
  [073] Cặp số: 45, 54
  [074] Cặp số: 98, 89
  [075] Cặp số: 81, 18
  TỔNG SỐ CÁC CẦU XUẤT HIỆN THEO CẶP SỐ LÀ:

  Cặp số 04, 40 xuất hiện 1 lần
  Cặp số 07, 70 xuất hiện 1 lần
  Cặp số 11, 11 xuất hiện 1 lần
  Cặp số 15, 51 xuất hiện 5 lần
  Cặp số 16, 61 xuất hiện 1 lần
  Cặp số 17, 71 xuất hiện 2 lần
  Cặp số 21, 12 xuất hiện 1 lần
  Cặp số 23, 32 xuất hiện 1 lần
  Cặp số 24, 42 xuất hiện 2 lần
  Cặp số 26, 62 xuất hiện 5 lần
  Cặp số 27, 72 xuất hiện 5 lần
  Cặp số 29, 92 xuất hiện 3 lần
  Cặp số 37, 73 xuất hiện 2 lần
  Cặp số 45, 54 xuất hiện 1 lần
  Cặp số 47, 74 xuất hiện 5 lần
  Cặp số 48, 84 xuất hiện 2 lần
  Cặp số 49, 94 xuất hiện 3 lần
  Cặp số 52, 25 xuất hiện 1 lần
  Cặp số 53, 35 xuất hiện 1 lần
  Cặp số 58, 85 xuất hiện 3 lần
  Cặp số 60, 06 xuất hiện 3 lần
  Cặp số 63, 36 xuất hiện 1 lần
  Cặp số 64, 46 xuất hiện 1 lần
  Cặp số 66, 66 xuất hiện 2 lần
  Cặp số 67, 76 xuất hiện 5 lần
  Cặp số 69, 96 xuất hiện 2 lần
  Cặp số 75, 57 xuất hiện 3 lần
  Cặp số 77, 77 xuất hiện 3 lần
  Cặp số 78, 87 xuất hiện 1 lần
  Cặp số 79, 97 xuất hiện 2 lần
  Cặp số 81, 18 xuất hiện 1 lần
  Cặp số 82, 28 xuất hiện 1 lần
  Cặp số 89, 98 xuất hiện 2 lần
  Cặp số 91, 19 xuất hiện 2 lần
  Chúc các bạn may mắn và thành công!

  Xem thêm: Soi cầu song thủ lô I Bạch thủ lô
   
  Last edited by a moderator: Nov 18, 2017

Share This Page