Phật dạy 10 điều để được phúc báo bền lâu

Discussion in 'Tâm sự - Chia sẻ' started by bongda100, Jan 10, 2017.

 1. bongda100

  bongda100 New Member

  Tôi đã được nghe câu chuyện về một thời Thế tôn an trú tại thành Xá Vệ nơi rừng cây Kỳ Đà vườn ông Cấp Cô Độc. như trang http://lichvansu.wap.vn/xem-tuoi-xong-dat-nam-2017.html cho hay, Đêm hôm đó trời đã rất khuya bỗng cả khu vườn hiện lên ánh hào quang sáng chói, bởi một chư Thiên muốn gặp Phật để tham vấn đạo lý. Sau khi đảnh lễ đức Thế tôn xong, chư Thiên mới ngồi sang một bên rồi thưa hỏi rằng:
  Chư Thiên cùng nhân loại làm thế nào để được sống bình yên và hạnh phúc? Kính xin Thế tôn chỉ dạy.
  Lành thay! Lành thay! Thiên nhân khéo biết cách thưa hỏi ta sẽ vì ngươi chỉ dạy mười phương pháp gieo trồng phước đức để làm lợi lạc cho trời người trong hiện tại và mai sau:
  1- Phương pháp thứ nhất đó là
  Luôn gần gũi người hiền
  Lánh xa kẻ xấu ác
  Tôn kính bậc đáng kínhs
  Là phước đức lớn nhất.
  2- Phương pháp thứ hai đó là
  Biết chọn môi trường tốt
  Để làm các việc lành
  Cùng hướng về đường thiện
  Là phước đức lớn nhất
  3- Phương pháp thứ ba đó là
  Siêng học lại giỏi nghề
  Biết giữ gìn đạo đức
  Biết nói lời ái ngữ
  Là phước đức lớn nhất.
  4- Phương pháp thứ tư đó là
  Biết hiếu dưỡng cha mẹ
  Thương yêu gia đình mình
  Lại làm nghề thích hợp
  Là phước đức lớn nhất.
  5- Phương pháp thứ năm đó là
  Sống vui vẻ bố thí
  Giúp gia đình người thân
  Bình đẳng tùy theo duyên
  Là phước đức lớn nhất.
  6- Phương pháp thứ sáu đó là
  Tránh không làm điều ác
  Không say sưa nghiện ngập
  Siêng năng làm việc lành
  Là phước đức lớn nhất.
  7- Phương pháp thứ bảy đó là
  Biết khiêm cung lễ độ
  Để học hỏi điều hay
  Nhớ ơn và biết đủ
  Là phước đức lớn nhất.
  8- Phương pháp thứ tám đó là
  Biết kiên trì phục thiện
  Thân cận bậc hiền Thánh
  Siêng năng cùng tu học
  Là phước đức lớn nhất.
  9- Phương pháp thứ chín đó là
  Sống tinh cần tỉnh thức
  Biết quay lại chính mình
  Để sống đời giải thoát
  Là phước đức lớn nhất.
  10- Phương pháp thứ mười đó là
  Làm việc cùng mọi người
  Tâm không hề thay đổi
  Não phiền dứt, an nhiên.
  Là phước đức lớn nhất.
  Sau đó Phật xác định bằng một bài kệ:
  Ai sống được như vậy
  Ở đâu cũng hạnh phúc
  An nhiên và tự tại
  Vì phước đức vẹn toàn.
  Phật vừa dứt lời chư Thiên và đại chúng đều đồng hoan hỷ vui vẻ và phát nguyện làm theo. Bản kinh Phước Đức ngắn gọn, súc tích, nhưng nghĩa lý rõ ràng có thể đưa vào kinh nhật tụng, để hàng Phật tử chúng ta đọc tụng hằng ngày.
  Duyên khởi để Thế Tôn ban pháp thoại này, phát xuất từ lời thỉnh cầu của một vị Trời mong muốn biết được cách thức thực hành gieo trồng phước đức nhằm xây dựng đời sống bình an hạnh phúc, trong hiện tại và mai sau.

  Xem thêm tại http://lichvansu.wap.vn/xem-van-han.html để cập nhật nhiều hơn thông tin.
   
 2. nguyenductien98

  nguyenductien98 New Member

  ồ hay thế, bây giờ mình mới biết này. Cảm ơn bạn nhiều nhé. giá mà mình biết trước thì tốt biết bao nhiêu. cảm ơn nhé
   

Share This Page