Phương pháp bắt lô đề cho anh e tham khảo"

Discussion in 'Kinh nghiệm lô đề' started by Tàn_Sát_Lệnh, May 31, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Tàn_Sát_Lệnh

  Tàn_Sát_Lệnh New Member

  1, Cu chm s 1:
  không thể bỏ: cầu này ăn ổn định 9/10 tuần liền.
  + Con số giữa giải nhất ngày chủ nhật tuần thứ n đánh đến thứ 7 tuần n+1.

  Ví dụ:
  ngày CN-31/8 có giải nhất 97211 --> T3=25,T5=22
  ngày CN-07/9 có giải nhất 39855 -->> T5=98, T6=84
  ngày CN-14/9 có giải nhất 35501 -->> T6=54

  2. Cu chm s 2:
  Lấy tổng của đề ngày CN ghép với số đít của đề ngày thứ sáu (tuần n) thành bộ số oánh từ thứ 2 đến hết tuần tuần n+1. Cầu này chạy khá đều cứ ăn khoảng 3->4 tuần thì nghỉ 1->2 tuần:

  Ví dụ:
  Thứ 6 ngày 29/8 có đề là 50
  CN ngày 31/8 có đề là 38 = tổng 1 ==>> B 01 -->>> Đ ngày 01/9 đã n 60.
  Thứ 6 ngày 05/9 có đề là 78
  CN ngày 07/9 có đề là 11 = tổng 2==>>Bộ 23 -->>> Đề ngày 15/9 đã nổ 32
  Thứ 6 ngày 12/9 có đề là 84
  CN ngày 14/9 có đề là 39 = tổng 12 ==>>Bộ[B] 14, 24 --[B]>>> Tu[B]ầ[B]n này ngh[B]ỉ

  [COLOR=#FF0000][B]3, C[/B][B]ầ[/B][B]u ch[/B][B]ạ[/B][B]m s[/B][B]ố[/B][B] 3:[/B][/COLOR]
  Lấy tổng giải ĐB ngày CN tuần n làm bộ đề đánh đến hết tuần đó.
  Cầu này ăn 3-5 tuần rồi nghỉ 2-3 tuần rồi múc típ.
  Cầu này rất dễ đánh, cứ oánh thẳng tổng của giải ĐB hoặc oánh bóng 1 số là đớp liền.

  Ví dụ:
  CN-31/8-giải ĐB: 50483 = tổng 20 ==> ngày 02/9 nổ 25
  CN-07/9-giải ĐB: 25511 = tổng 14 ==> ngày 10/9 nổ 14
  CN-14/9-giải ĐB: 07439 = tổng 23 ==> ngày 15/9 nổ 32

  CN-21/9-giải ĐB: 63727 = tổng 25 ==> [B]Chú ý có th[B]ể[B] đ[B]ề[B] v[B]ề[B] 0[B]20, 252, 575
  ( Tu[B]ầ[B]n t[B]ừ[B] 22/9 đ[B]ế[B]n 28/9 có th[B]ể[B] đ[B]ề[B] v[B]ề[B] 020, 252, 575 )

  [COLOR=#FF0000][B]4, C[/B][B]ầ[/B][B]u ch[/B][B]ạ[/B][B]m s[/B][B]ố[/B][/COLOR][B][COLOR=#FF0000] 4[/COLOR]:
  Lấy 2 số đầu tiên của giải nhất ngày thứ 2 tuần n làm bộ số đánh đến thứ 2 tuần n+1.
  Cầu này ăn rất đều, cứ ăn 4-7 tuần thì nghỉ 1-2 tuần rồi ăn tiếp. Vì vậy khi thấy hiện tượng bắt cầu thì fang.

  Ví dụ:
  Thứ 2-01/9 có giải nhất [B]32203 --> lấy 32 làm bộ đề ==> 5/9 nổ 78

  Thứ 2-08/9 có giải nhất 87873 --> lấy 78 làm bộ đề ==> 15/9 nổ 32

  Thứ 2-15/9 có giải nhất 15381 --> lấy 15 làm bộ đề ==> 17/9 nổ 06, ngày 20/9 nổ 01

  Thứ 2-22/9 có giải nhất 27444 --> lấy 27 làm bộ đề ==> [B]Có th[B]ể[B] đ[B]ề[B] v[B]ề[B] kép 22, 77, 27[B]2
  ( Tu[B]ầ[B]n t[B]ừ[B] 23/9 đ[B]ế[B]n 29/9 có th[B]ể[B] đ[B]ề[B] v[B]ề[B] kép 22, 77, 272 - chú ý chú ý [B])

  [COLOR=#FF0000][B]5, Ph[/B][B]ươ[/B][B]ng pháp ch[/B][B]ạ[/B][B]m g[/B][B]i[/B][B]ả[/B][B]i 7[/B][B]:[/B][/COLOR]
  [B]Ph[B]ươ[B]ng pháp này xác đ[B]ị[B]nh giúp ng[B]ườ[B]i ch[B]ơ[B]i đ[B]ượ[B]c 1 s[B]ố[B] s[B]ẽ[B] tham gia vào đ[B]ề[B].
  N[B]ộ[B]i dung:

  [COLOR=#FF0000][B]a, l[/B][B]ấ[/B][B]y 2 s[/B][B]ố[/B][B] gi[/B][B]ả[/B][B]i 7 cu[/B][B]ố[/B][B]i cùng làm s[/B][B]ố[/B][B] ch[/B][B]ạ[/B][B]m cầu.[/B][/COLOR]

  - Ăn liền ngày; thông thường 2-4 ngày liền

  Ví dụ: 3 ngày 18, 19, 20/9 đều lấy 1 số cuối giải 7.
  - Ăn cách ngày thì cầu dài hơn 5-8 ngày (hoặc chỉ ăn vào ngày chẵn, hoặc chỉ vào ngày lẻ)

  Ví dụ:
  18/8-giải 7 là 31 --> đề 19/8 nổ 38
  20/8-giải 7 là 82 --> đề 21/8 nổ 27
  22/8-giải 7 là 90 --> đề 23/8 nổ 20

  .......tương tự các ngày sau cũng thế.

  [COLOR=#FF0000][B]b, l[/B][B]ấ[/B][B]y 3 gi[/B][B]ả[/B][B]i 7 [/B][B]ở[/B][B] trên[/B][B]:[/B][/COLOR]
  Chạm cầu này thì ngày nào cũng chạm ít nhất 1 số.
  Không cần ví dụ AE cứ Test lại lịch sử lô đề mà xem.

  [COLOR=#FF0000][B]7. Ph[/B][B]ươ[/B][B]ng pháp đánh đ[/B][B]ề[/B][B] dàn trong tu[/B][B]ầ[/B][/COLOR][B][COLOR=#FF0000]n[/COLOR]
  (pp này r[B]ấ[B]t hay, các b[B]ạ[B]n tính ch[B]ạ[B]m nh[B]ờ[B] pp ch[B]ạ[B]m gi[B]ữ[B]a gi[B]ả[B]i nh[B]ấ[B]t ngày ch[B]ủ[B] nh[B]ấ[B]t, và pp b[B]ắ[B]t ch[B]ạ[B]m khác nh[B]ư [B]pp 9 và pp 11, ho[B]ặ[B]c ch[B]ạ[B]m con gi[B]ữ[B]a gi[B]ả[B]i đ[B]ặ[B]c bi[B]ệ[B]t th[B]ứ[B] 3 đ[B]ể[B] rút g[B]ọ[B]n, mình đánh t[B]ầ[B]m 6 con/ngày, r[B]ấ[B]t l[B]ờ[B]i[B])
  1. Tổng thiếu: thống kê những tổng đã ra của tuần trước đó

  VD: tuần từ ngày 7 đến ngày 13 ta có các tổng đã xuất hiện là 3 7 0 4 4 2 5 các tổng chưa xuất hiện là 1 6 8 9, Ghép các số trong những tổng chưa xuất hiện như sau:

  161 181 191 686 696 898<== ta có 12 con số để đánh cho tuần kế tiếp, KQ là CN đề về 18
  Tuần từ 14 -> 20 các tổng đã xuất hiện là: 2 6 1 0 2 0 9, các tổng chưa xuất hiện là 3 4 5 7 8, Cũng ghép như trên

  343 353 373 383
  454 474 484 575 585<= 18 con số để đánh cho tuần kế tiếp, KQ là T3 đề về 58

  2. Loại trừ T2 và T3
  VD: đề tuần từ 14->20 ta có KQ của T2 và T3 là 11 và 06, như vậy là còn lại 2 3 4 5 7 8 9 ghép vào như sau
  232 242 252 272 282 292
  343 353 373 383 393
  454 474 484 494
  575 585 595
  787 797 898
  như vậy KQ trong tuần đó có 83 48 và 28

  [COLOR=#FF0000][B]6, Bí kíp B[/B][B]ạ[/B][B]ch th[/B][B]ủ[/B][B] lô th[/B][B]ầ[/B][B]n ch[/B][B]ưở[/B][B]ng[/B][B]:[/B][/COLOR]
  [B]Ai n[B]ắ[B]m b[B]ắ[B]t đ[B]ượ[B]c bí kíp này thì ch[B]ỉ[B] c[B]ầ[B]n 01 c[B]ơ[B] h[B]ộ[B]i đã tr[B]ở[B] thành Đ[B]ạ[B]i gi[B]a

  Nội dung bí kíp:

  - Xoi bảng kết quả nếu thấy ở 3 giải liền nhau có 2 số A-B xếp theo hình quả trám thế này:
  [B]B
  A B A
  B
  thì fang cả thổ cư luôn con lô bạch thủ [B]BA trong 2 ngày sau đó.

  Ví dụ:
  Ngày 26/8/2008, tại giải 3 có hiện tượng như sau:
  65[B]540
  7[B]2524
  32[B]573 ===> [B]Ngày 27/9 n[B]ổ[B] lô 52 hai nháy[B].

  [B]Ngày 03/06/2011, T[B]ạ[B]i gi[B]ả[B]i 5,6,7 có hi[B]ệ[B]n t[B]ượ[B]ng nh[B]ư[B] sau[B]:

  [B]42

  [B]929

  [B]9210 = = =>2=B,9=A. = => BA = => 29. Có x[B]ả[B]y ra ngày 04 ho[B]ặ[B]c 5 tháng 06?

  Ngày 31/8/08, tại giải 4-5 có hiện tượng:

  6[B]293
  [B]3230
  0[B]203 ===> [B]Ngày 02/9 n[B]ổ[B] luôn lô 23 hai nháy

  [B]Hi[B]ệ[B]n t[B]ượ[B]ng này r[B]ấ[B]t hi[B]ế[B]m g[B]ặ[B]p (1 tháng ch[B]ỉ[B] có 1-2 l[B]ầ[B]n) vì v[B]ậ[B]y khi th[B]ấ[B]y là ch[B]ớ[B]p c[B]ơ[B]h[B]ộ[B]i fang luôn[B].

  [COLOR=#FF0000][B]9, C[/B][B]ầ[/B][B]u ch[/B][B]ạ[/B][B]m đ[/B][B]ề[/B][B] s[/B][B]ố[/B][B] 9[/B][/COLOR][B]:
  đề nổ 54àđề nổ 26 14/9 giải ĐB: 07439 = Tổng 23 – 8 = 15 lấy 5 làm đầu đítàđề nổ 25, 22 07/9 giải ĐB: 25511 = Tổng 14 – 8 = 06 lấy 6 làm đầu đítàSoi bảng đề tuần lấy Tổng giải ĐB ngày CN (tuần n) trừ đi 8, lấy số đuôi của kết quả làm đầu đít đánh trong tuần từ thứ 2 đến hết CN (tuần n+1).Cầu này ăn đều lém 9/10 tuần liền.

  Áp dụng BK này đánh đầu đít trong tuần là OK. Ví dụ: 31/8 giải ĐB: 50483 = Tổng 20 – 8 = 12 lấy 2 làm đầu đít [B]đ[B]ề[B] n[B]ổ[B] x7x[B]à[B]21/9 gi[B]ả[B]i ĐB: 63727 = T[B]ổ[B]ng 25 – 8 = 17 l[B]ấ[B]y 7 làm đ[B]ầ[B]u đí[B]t[B]Đã n[B]ổ[B] 73 vào ngày 25/[B]9

  [COLOR=#FF0000][B]11, C[/B][B]ầ[/B][B]u ch[/B][B]ạ[/B][B]m đ[/B][B]ề[/B][B] s[/B][B]ố[/B][B] 11[/B][B]:[/B] [/COLOR]
  Soi bảng đề tuần lấy con giữa giải ĐB của ngày thứ tư, đánh từ thứ 5 đến CN.Cầu này ăn khá đều. Ví dụ: 03/9 giải ĐB: 13258, đến ngày 04/9 đề nổ 22 10/9 giải ĐB: 85414, đến ngày 12/9 đề nổ 84, ngày 13/9 nổ 44 17/9 giải ĐB: 99506, đến ngày 19/9 nổ luôn đề 54.
  [/B][/B][CENTER]
  [IMG]http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/63.gif[/IMG][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff]___Chúc ACE may mắn___[/COLOR][/B][/B][/B][IMG]http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/63.gif[/IMG][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/CENTER]
  [/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page