Nhắn lời yêu thương

Discussion in 'Các ứng dụng của forum' started by XOSOVUI, Mar 17, 2012.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. XOSOVUI

    XOSOVUI Administrator

    Các bạn có thể gửi lời yêu thương hoặc nhắn gửi về lô tô tới mọi người - sau đó admin sẽ xét và đăng tin cho các bạn
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page