Loạt Ảnh Sau Đây Sẽ Chứng Minh Một Nguyên Lý Rằng 'con Gái Còn Thay Đổi Nhanh Hơn Cả Thời Tiết'

Discussion in 'Quảng Cáo' started by ryhetsht763, Jul 17, 2017.

  1. ryhetsht763

    ryhetsht763 Member

    CongDongTin.Com - “Sáng nắng - Chiều mưa - Trưa áp thấp - Tối bão khẩn cấp” có lẽ những câu nói này bạn đã quá quen thuộc trong những bản tin dự báo thời tiết trên TV. Thế nhưng, ngoài đời thì những câu nói này lại là những câu từ bất hủ để miêu tả những cô gái có tính cách thất thường hơn cả thời tiết đấy.

    Xem tin: congdongtin.com/loat-anh-sau-day-se-chung-minh-mot-nguyen-ly-rang-con-gai-con-thay-doi-nhanh-hon-ca-thoi-tiet.html
     

Share This Page