Lấy Ai Làm Chồng, Anh Làm Lương 6 Triệu, 30 Triệu Hay 100 Triệu?

Discussion in 'Quảng Cáo' started by ryhetsht763, Jul 17, 2017.

  1. ryhetsht763

    ryhetsht763 Member

    Gái khôn là gái biết yêu đúng chỗ, lấy ai giàu nghèo không cần biết, nhưng nếu anh ta có tiền mua một tô phở thì cũng phải biết nhường hết thịt bò tái cho vợ

    xem tin: congdongtin.com/lay-ai-lam-chong-anh-lam-luong-6-trieu-30-trieu-hay-100-trieu.html
     

Share This Page