lô gan ngày 29.3 - Cùng dự đoán & phân tích

Discussion in 'Lô Gan Thảo luận & Phân tích' started by Dự, Mar 28, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Dự

  Dự <font color="FF0000"size="3"><b>Cả nhà Vui vẻ</b><

  CHÚC MỪNG ACE CHÉN NGỌT LÔ GAN 40 RƠI ĐỀ

  CHÚC MỪNG CHỦ THỚT CHÉN NGỌT LỊM LÔ 87 :49:  Thống kê biên độ lô gan >= 10 ngày chưa về

  lô gan 45 ra 18/03/2013 đến 28/03/2013 vẫn chưa về là 10 ngày
  lô gan 86 ra 17/03/2013 đến 28/03/2013 vẫn chưa về là 11 ngày
  lô gan 97 ra 18/03/2013 đến 28/03/2013 vẫn chưa về là 10 ngày
  lô gan 38 ra 18/03/2013 đến 28/03/2013 vẫn chưa về là 10 ngày
  lô gan 16 ra 15/03/2013 đến 28/03/2013 vẫn chưa về là 13 ngày
  lô gan 75 ra 12/03/2013 đến 28/03/2013 vẫn chưa về là 16 ngày
  lô gan 34 ra 16/03/2013 đến 28/03/2013 vẫn chưa về là 12 ngày
  lô gan 18 ra 15/03/2013 đến 28/03/2013 vẫn chưa về là 13 ngày


  Thống kê ngày gan max

  [TABLE]
  [TR]
  [TD]lô gan[/TD]
  [TD]00[/TD]
  [TD]01[/TD]
  [TD]02[/TD]
  [TD]03[/TD]
  [TD]04[/TD]
  [TD]05[/TD]
  [TD]06[/TD]
  [TD]07[/TD]
  [TD]08[/TD]
  [TD]09[/TD]
  [TD]10[/TD]
  [TD]11[/TD]
  [TD]12[/TD]
  [TD]13[/TD]
  [TD]14[/TD]
  [TD]15[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]18[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ngày gan
  max[/TD]
  [TD]25[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]15[/TD]
  [TD]27[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]20[/TD]
  [TD]18[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]20[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]25[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]20[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]14[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE]
  [TR]
  [TD]lô gan[/TD]
  [TD]20[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]25[/TD]
  [TD]26[/TD]
  [TD]27[/TD]
  [TD]28[/TD]
  [TD]29[/TD]
  [TD]30[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]36[/TD]
  [TD]37[/TD]
  [TD]38[/TD]
  [TD]39[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ngày gan
  max[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]18[/TD]
  [TD]15[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]14[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]14[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE]
  [TR]
  [TD]lô gan[/TD]
  [TD]40[/TD]
  [TD]41[/TD]
  [TD]42[/TD]
  [TD]43[/TD]
  [TD]44[/TD]
  [TD]45[/TD]
  [TD]46[/TD]
  [TD]47[/TD]
  [TD]48[/TD]
  [TD]49[/TD]
  [TD]50[/TD]
  [TD]51[/TD]
  [TD]52[/TD]
  [TD]53[/TD]
  [TD]54[/TD]
  [TD]55[/TD]
  [TD]56[/TD]
  [TD]57[/TD]
  [TD]58[/TD]
  [TD]59[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ngày gan
  max[/TD]
  [TD]18[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]26[/TD]
  [TD]15[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]28[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]18[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]27[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE]
  [TR]
  [TD]lô gan[/TD]
  [TD]60[/TD]
  [TD]61[/TD]
  [TD]62[/TD]
  [TD]63[/TD]
  [TD]64[/TD]
  [TD]65[/TD]
  [TD]66[/TD]
  [TD]67[/TD]
  [TD]68[/TD]
  [TD]69[/TD]
  [TD]70[/TD]
  [TD]71[/TD]
  [TD]72[/TD]
  [TD]73[/TD]
  [TD]74[/TD]
  [TD]75[/TD]
  [TD]76[/TD]
  [TD]77[/TD]
  [TD]78[/TD]
  [TD]79[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ngày gan
  max[/TD]
  [TD]25[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]26[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]14[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]26[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [TD]26[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]25[/TD]
  [TD]14[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE]
  [TR]
  [TD]lô gan[/TD]
  [TD]80[/TD]
  [TD]81[/TD]
  [TD]82[/TD]
  [TD]83[/TD]
  [TD]84[/TD]
  [TD]85[/TD]
  [TD]86[/TD]
  [TD]87[/TD]
  [TD]88[/TD]
  [TD]89[/TD]
  [TD]90[/TD]
  [TD]91[/TD]
  [TD]92[/TD]
  [TD]93[/TD]
  [TD]94[/TD]
  [TD]95[/TD]
  [TD]96[/TD]
  [TD]97[/TD]
  [TD]98[/TD]
  [TD]99[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ngày gan
  max[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]27[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]26[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]15[/TD]
  [TD]20[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [TD]18[/TD]
  [TD]25[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]15[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
 2. Dự

  Dự <font color="FF0000"size="3"><b>Cả nhà Vui vẻ</b><

  Soi cầu lô 090

  [TABLE]
  [TR]
  [TD]Đặc biệt[/TD]
  [TD]62540[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Giải nhất[/TD]
  [TD]72655[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Giải nhì[/TD]
  [TD]39639 - 98565[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Giải ba[/TD]
  [TD]49759 - 70276 - 88866 - 17483
  97484 - 75649
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Giải tư[/TD]
  [TD]3765 - 9825 - 6069 - 6127[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Giải năm[/TD]
  [TD]6200 - 3687 - 0081 - 4709
  3557 - 9425
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Giải sáu[/TD]
  [TD]541 - 464 - 766[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Giải bảy[/TD]
  [TD]90 - 36 - 77 - 63[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  Soi cầu lô 545

  [TABLE]
  [TR]
  [TD]Đặc biệt[/TD]
  [TD]62540[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Giải nhất[/TD]
  [TD]72655[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Giải nhì[/TD]
  [TD]39639 - 98565[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Giải ba[/TD]
  [TD]49759 - 70276 - 88866 - 17483
  97484 - 75649
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Giải tư[/TD]
  [TD]3765 - 9825 - 6069 - 6127[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Giải năm[/TD]
  [TD]6200 - 3687 - 0081 - 4709
  3557 - 9425
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Giải sáu[/TD]
  [TD]541 - 464 - 766[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Giải bảy[/TD]
  [TD]90 - 36 - 77 - 63

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page