Ko đỡ được

Discussion in 'Cười vui' started by xổ số vui, May 28, 2014.

  1. xổ số vui

    xổ số vui New Member

  2. hoangduy2014

    hoangduy2014 New Member

    Hài quá =)). Đúng là không đỡ được :v
     

Share This Page