Hội chăn nuôi Lotto Miền Bắc tháng 01/2013

Discussion in 'Chăn nuôi Lô & Đê' started by samnv.90, Jan 1, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. tuanhpt69

  tuanhpt69 Banned Users

  Nhận 78** Ngày 2 ! Tiếp tục nuôi Lô 79 ( khung 5 ngày ) !

  Hôm nay là ngày 3 ! Có thả ra không hả Ku Đồng ???
   
 2. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  nhận 28 ngày 3
  lần 3 chăn cặp 373 từ 28/1-30/1
   
 3. Mr Win

  Mr Win New Member

  đã miss .....
  Lần 12 xin chăn cặp: 86 30 khung 3 ngày ( 29-31/1)
   
 4. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  nhận 37* ngày đầu
  lần 4 chăn cặp 070 từ 29/1-31/1
   
 5. samnv.90

  samnv.90 Guest

  Nhận 37**
  lần tiếp nuôi e 232 khung 2 ngay (29-30/1)


  :127::127::127::127:
   
 6. Mr Win

  Mr Win New Member

  ôi em xin anh CU đã chiếu cố cả cặp 86* 30*... thank kêu anh Cu nhé
  lần 13 xin chăn cặp: 22 77... khung 3 ngày ( 30-1/2)
  Anh Cu chiếu cố em nhoé
   
 7. samnv.90

  samnv.90 Guest

  ngày 29 nhận 232.
  Lần tiếp nuôi 020 khung 2 ngày(30-31/1)
  :96::96::96::96:
   
 8. tuanhpt69

  tuanhpt69 Banned Users

  Đã Miss ! Chờ Giống mới thôi !
   
 9. Mr Win

  Mr Win New Member

  nhận hàng rồi kìa b ơi
   
 10. samnv.90

  samnv.90 Guest

  Nhận 202 trong 2 ngày
  Lần tiếp nuôi 191 khung 2 ngay (1-2/2)
  :95::95::95::95:
   
 11. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  chăn thất bại bỏ
  lần 1 chăn 797 từ 1/2-3/2
   
 12. samnv.90

  samnv.90 Guest

  nhận 19 ngày 1
  Lần tiếp nuôi 070 khung 2 ngày (2-3/2)
  :61::61::61::61:
   
 13. Mr Win

  Mr Win New Member

  chăn thất bại.
  lần 1 xin chăn cặp: 19 91 khung 3 ngày ( 3-5/2)
   
 14. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  nhận 97
  lần 2 chăn 282 từ 3/2-5-2
   
 15. Mr Win

  Mr Win New Member

  cảm ơn anh đồng nhóe. Làm cặp 191 3* ngày 1... Vui ghê
  lần 2 xin chăn cặp: 44 99 khung 3 ngày ( 4-6/2)
   
 16. samnv.90

  samnv.90 Guest

  Nhận 07 ngày 1
  Lần tiếp nuôi 656 khung 2 ngày(4-5/2)
  :81::81::81::81:
   
 17. samnv.90

  samnv.90 Guest

  Nhận 56 ** ngày 1
  Lần tiếp nuôi 20 21 khung 2 ngày(5-6/2)

  :141::141::141::141:
   
 18. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  nhận ngày đầu 82 ***
  lần 3 chăn 787 từ 5/2-7/2
   
 19. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  nhận 87 ngày đầu
  lần 4 chăn 383 từ 6/2-8/2
   
 20. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  nhận 38 * ngày đầu
  lần 5 chăn 484 từ 7/2-8/2
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page