Hồi số- Thối thân

Discussion in 'Kinh nghiệm lô đề' started by thanlo888, Dec 13, 2013.

 1. thanlo888

  thanlo888 New Member

  01CON CÁ TRẮNG


  Cá về biển Bắc bặt tăm

  Trùng nằm dưới đất Én rình mổ ăn


  THỐI THÂN
  05 CON TRÙNG

  BỘI SỐ
  41-81
  21CHIM ÉN

  HỒI SỐ
  10-50 RỒNG NẰM-MỘ BIA

  02 CON ỐC

  Ô Ngưu bò ở đồng cao
  Bướm Ong tìm mãi lối vào thiên thu


  THỐI THÂN16 CON ONG

  BỘI SỐ
  42 CON TẰM
  82 CÁNH CHIM
  22 BỒ CÂU

  HỒI SỐ
  20 CỤC ĐÁ
  61 CÁI BÚA

  [COLOR=#800000]03 CON NGỖNG - THÂY MA[/COLOR]

  [COLOR=#0000FF][FONT=Verdana]Bạch Nga mà tưởng con Gà[/FONT][/COLOR]
  [B][COLOR=#0000FF][FONT=Verdana]Thầy thương Bà Vãi Mãng Xà quấn chân[/FONT][/COLOR]


  [B][FONT=Verdana]THỐI THÂN[/FONT][FONT=Verdana]32 CON RẮN[/FONT]

  [FONT=Verdana][B]BỘI SỐ[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]43 BÓ CỦI[/FONT]
  [FONT=Verdana]83 TU SỈ[/FONT]
  [FONT=Verdana]23 CON KHỈ[/FONT]

  [FONT=Verdana][B]HỒI SỐ[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]30 CON CÁ ĐEN[/FONT]
  [FONT=Verdana]23 CON KHỈ[/FONT]


  [FONT=Verdana][B][COLOR=#800000]04 CON CÔNG - PHẬT BÀ[/COLOR][/B][/FONT][B]

  [B][COLOR=#0000FF][FONT=Verdana]Mấy đời con Ếch hóa Công[/FONT][/COLOR]
  [B][COLOR=#0000FF][FONT=Verdana]Ngựa mà giống chó có bông bao giờ[/FONT][/COLOR]


  [B][FONT=Verdana]THỐI THÂN[/FONT][FONT=Verdana]12 CON NGỰA[/FONT]

  [FONT=Verdana][B]BỘI SỐ[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]44 CON CHỒN[/FONT]
  [FONT=Verdana]84 CÁI MÕ[/FONT]
  [FONT=Verdana]24 CON ẾCH[/FONT]

  [FONT=Verdana][B]HỒI SỐ[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]40 ÔNG TÁO[/FONT]
  [FONT=Verdana]21 CON ÉN[/FONT]

  [FONT=Verdana][B][COLOR=#800000]05 CON TRÙNG[/COLOR][/B][/FONT][B]

  [FONT=Verdana][B][COLOR=#0000FF]Phận em ví tợ con Trùng[/COLOR][/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana][B][COLOR=#0000FF]Khi ngồi câu cá một vùng nước trong[/COLOR][/B][/FONT][B]

  [FONT=Verdana][B]THỐI THÂN[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]01 CON CÁ TRẮNG[/FONT]

  [FONT=Verdana][B]BỘI SỐ[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]45 BÀN THỜ[/FONT]
  [FONT=Verdana]85 NÓN LÁ[/FONT]
  [FONT=Verdana]25 CON Ó[/FONT]

  [FONT=Verdana][B]HỒI SỐ[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]50 MỘ BIA[/FONT]
  [FONT=Verdana]10 RỒNG NẰM[/FONT]

  [FONT=Verdana][B][COLOR=#800000]06 CON CỌP[/COLOR][/B][/FONT][B]

  [FONT=Verdana][B][COLOR=#0000FF]Cơ suôi Cọp cũng suôi râu[/COLOR][/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana][B][COLOR=#0000FF]Con Hạc bạc đầu, Rồng cất cánh bay[/COLOR][/B][/FONT][B]

  [FONT=Verdana][B]THỐI THÂN[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]17 CON HẠC[/FONT]

  [FONT=Verdana][B]BỘI SỐ[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]46 NÓC NHÀ[/FONT]
  [FONT=Verdana]86[/FONT]
  [FONT=Verdana]26 RỒNG BAY[/FONT]

  [FONT=Verdana][B]HỒI SỐ[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]60 BÚ SỮA[/FONT]
  [FONT=Verdana]71 TRÁI BƯỞI[/FONT]

  [FONT=Verdana][B][COLOR=#800000]07 CON HEO[/COLOR][/B][/FONT][B]

  [FONT=Verdana][B][COLOR=#0000FF]Mua Heo chọn nái nết na[/COLOR][/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana][B][COLOR=#0000FF]Thương cho phận Ếch bôn ba giếng tròn[/COLOR][/B][/FONT][B]

  [FONT=Verdana][B]THỐI THÂN[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]24 CON ẾCH[/FONT]

  [FONT=Verdana][B]BỘI SỐ[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]47 BỒ TÁT[/FONT]
  [FONT=Verdana]87 KHĂN NHUNG[/FONT]
  [FONT=Verdana]27 CON RÙA[/FONT]

  [FONT=Verdana][B]HỒI SỐ[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]70 HEO RỪNG[/FONT]
  [FONT=Verdana]42 CON TẰM[/FONT]

  [FONT=Verdana][B][COLOR=#800000]08 CON THỎ[/COLOR][/B][/FONT][B]

  [FONT=Verdana][B][COLOR=#0000FF]Mấy đời Thỏ chạy thua Rùa[/COLOR][/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana][B][COLOR=#0000FF]Ngủ quên bên núi con Rùa thắng hơn[/COLOR][/B][/FONT][B]

  [FONT=Verdana][B]THỐI THÂN[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]20 CỤC ĐÁ[/FONT]

  [FONT=Verdana][B]BỘI SỐ[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]48 CÁI MÕ[/FONT]
  [FONT=Verdana]88 BAY LÊN[/FONT]
  [FONT=Verdana]28 CON GÀ[/FONT]

  [FONT=Verdana][B]HỒI SỐ[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]80 VÉ SỐ[/FONT]
  [FONT=Verdana]02 CON ỐC[/FONT]

  [FONT=Verdana][B][COLOR=#800000]09 CON TRÂU[/COLOR][/B][/FONT][B]

  [FONT=Verdana][B][COLOR=#0000FF]Con Trâu có một hàm răng[/COLOR][/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana][B][COLOR=#0000FF]Chuồng Trâu Rắn ở, Nhện giăng góc chuồng[/COLOR][/B][/FONT][B]

  [FONT=Verdana][B]THỐI THÂN[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]33 CON NHỆN[/FONT]

  [B][FONT=Verdana]BỘI SỐ[/FONT]
  [FONT=Verdana]49 CÁI MŨ[/FONT]
  [FONT=Verdana]89 CÓ THAI[/FONT]
  [FONT=Verdana]29 CON LƯƠN[/FONT]

  [B][FONT=Verdana]HỒI SỐ[/FONT]
  [FONT=Verdana]90 MỰC ĐEN[/FONT]
  [FONT=Verdana]09 CON TRÂU[/FONT]

  [FONT=Verdana][B][COLOR=#800000]10 RỒNG NẰM[/COLOR][/B][/FONT][B]

  [FONT=Verdana][B][COLOR=#0000FF]Rồng nằm trước một cửa Đình[/COLOR][/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana][B][COLOR=#0000FF]Ăn trộm nó rình bắt chuột leo thang[/COLOR][/B][/FONT][B]

  [FONT=Verdana][B]THỐI THÂN[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]18 MÈO NHÀ[/FONT]

  [B][FONT=Verdana]BỘI SỐ[/FONT]
  [FONT=Verdana]50 BIA MỘ[/FONT]
  [FONT=Verdana]90 MỰC ĐEN[/FONT]
  [FONT=Verdana]30 CÁ ĐEN[/FONT]

  [B][FONT=Verdana]HỒI SỐ[/FONT]
  [FONT=Verdana]01 CÁ TRẮNG[/FONT]
  [FONT=Verdana]81 MIỄU HOANG[/FONT]  [B][COLOR=#800000][FONT=Verdana]11[/FONT][FONT=Verdana]CON CHÓ[/FONT][/COLOR]

  [FONT=Verdana][B][COLOR=#0000FF]Con Chó ngồi ló đuôi ra[/COLOR][/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana][B][COLOR=#0000FF]Chuột chạy trong nhà ăn vụng cá kho[/COLOR][/B][/FONT][B]

  [FONT=Verdana][B]THỐI THÂN[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]15 CON CHUỘT[/FONT]

  [FONT=Verdana][B]BỘI SỐ[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]51 CÁI CHÉN[/FONT]
  [FONT=Verdana]91 CHIẾC TÀU[/FONT]
  [FONT=Verdana]31 CON TÔM[/FONT]

  [FONT=Verdana][B]HỒI SỐ[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]02 CON ỐC[/FONT]
  [FONT=Verdana]51 CHIẾC TÀU[/FONT]

  [FONT=Verdana][B][COLOR=#800000]12 CON NGỰA[/COLOR][/B][/FONT][B]

  [FONT=Verdana][B][COLOR=#0000FF]Ngựa già lại thích cỏ non[/COLOR][/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana][B][COLOR=#0000FF]Công nằm Công ngủ én lòn bay ra[/COLOR][/B][/FONT][B]

  [FONT=Verdana][B]THỐI THÂN[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]04 CON CÔNG[/FONT]

  [FONT=Verdana][B]BỘI SỐ[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]52 TIỀN BẠC[/FONT]
  [FONT=Verdana]92 MỒ MẢ[/FONT]
  [FONT=Verdana]32 CON RẮN[/FONT]

  [FONT=Verdana][B]HỒI SỐ[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]21 CHIM ÉN-CON Đ...[/FONT]
  [FONT=Verdana]20 ÔNG TÁO[/FONT]

  [FONT=Verdana][B][COLOR=#800000]13 CON VOI[/COLOR][/B][/FONT][B]

  [B][COLOR=#0000FF][FONT=Verdana]Một mai Voi chết để ngà[/FONT][/COLOR]
  [B][COLOR=#0000FF][FONT=Verdana]Nhện giăng mặc Nhện Mèo nhà bắt tôm[/FONT][/COLOR]

  [FONT=Verdana][B]THỐI THÂN[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]14 MÈO RỪNG[/FONT]

  [FONT=Verdana][B]BỘI SỐ[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]53 NẰM MƠ[/FONT]
  [FONT=Verdana]93 BẢI CỎ[/FONT]
  [FONT=Verdana]33 CON NHỆN[/FONT]
  [FONT=Verdana][B]
  HỒI SỐ[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]31 CON TÔM[/FONT]
  [FONT=Verdana]41 CON BÒ[/FONT]

  [FONT=Verdana][B][COLOR=#800000]14 MÈO RỪNG[/COLOR][/B][/FONT][B]

  [B][FONT=Verdana][COLOR=#0000FF]Tư Rô mà gặp Voi già[/COLOR][/FONT]
  [B][FONT=Verdana][COLOR=#0000FF]Công đậu cành trúc la đà Mèo ngao[/COLOR][/FONT]

  [B][FONT=Verdana]THỐI THÂN[/FONT]
  [FONT=Verdana]13 CON VOI[/FONT]

  [B][FONT=Verdana]BỘI SỐ[/FONT]
  [FONT=Verdana]54 CÁI VÍ[/FONT]
  [FONT=Verdana]94 SAO TRỜI[/FONT]
  [FONT=Verdana]34 CON NAI[/FONT]

  [B][FONT=Verdana]HỒI SỐ[/FONT]
  [FONT=Verdana]41 CON BÒ[/FONT]
  [FONT=Verdana]31 CON TÔM[/FONT]

  [FONT=Verdana][B][COLOR=#800000]15 CON CHUỘT[/COLOR][/B][/FONT][B]

  [B][COLOR=#0000FF][FONT=Verdana]Nữa đêm Chuột chít trong rương[/FONT][/COLOR]
  [B][COLOR=#0000FF][FONT=Verdana]Đi kẻo đụng giường con Chó sủa vang[/FONT][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  THỐI THÂN
  11 CON CHÓ

  BỘI SỐ
  55 BÈ GỖ
  95 ÁO LÓT
  35 CON DÊ

  HỒI SỐ
  51 CÁI CHÉN
  02 CON ỐC

  16 CON ONG

  Con Ong xây tổ trên đồi
  Ốc than phận Ốc mãi ngồi chùa xưa

  THỐI THÂN
  02 CON ỐC

  BỘI SỐ
  56 CÁI MẶT
  96 ĐỐNG RƠM
  36 BÀ VÃI

  HỒI SỐ
  61 CÁI BÚA
  20 CỤC ĐÁ

  [COLOR=#800000][B]17 CON HẠC[/B][/COLOR]

  [FONT=Verdana][B][COLOR=#0000FF]Hãy xem con Cọp mấy chân[/COLOR][/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana][B][COLOR=#0000FF]Con mèo mấy móng con Rồng mấy tay[/COLOR][/B][/FONT][B]

  [FONT=Verdana][B]THỐI THÂN[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]06 CON CỌP[/FONT]

  [B][FONT=Verdana]BỘI SỐ[/FONT]
  [FONT=Verdana]57 ĐÁNH NHAU[/FONT]
  [FONT=Verdana]97 CÁI XẺNG[/FONT]
  [FONT=Verdana]37 ÔNG TRỜI[/FONT]

  [B][FONT=Verdana]HỒI SỐ[/FONT]
  [FONT=Verdana]71 TRÁI BƯỞI[/FONT]
  [FONT=Verdana]60 CON NÍT[/FONT]

  [FONT=Verdana][B][COLOR=#800000]18 MÈO NHÀ[/COLOR][/B][/FONT][B]

  [FONT=Verdana][B][COLOR=#0000FF]Không cánh tung bay cuộn khúc dài[/COLOR][/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana][B][COLOR=#0000FF]Làm mưa làm gió ngược đầu lộn đuôi[/COLOR][/B][/FONT][B]

  [FONT=Verdana][B]THỐI THÂN[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]10 RỒNG NẰM[/FONT]

  [B][FONT=Verdana]BỘI SỐ[/FONT]
  [FONT=Verdana]58 MƯA[/FONT]
  [FONT=Verdana]98 ÁP LỰC[/FONT]
  [FONT=Verdana]38 ĐÔI VỚ - THỔ ĐỊA[/FONT]

  [B][FONT=Verdana]HỒI SỐ[/FONT]
  [FONT=Verdana]81 MIẾU HOANG[/FONT]
  [FONT=Verdana]01 CÁ TRĂNG[/FONT]  [B][COLOR=#800000][FONT=Verdana]19 CON BƯỚM[/FONT][/COLOR]

  [FONT=Verdana][B][COLOR=#0000FF]Tử Quy lửa sáng bướm bay [/COLOR][/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana][B][COLOR=#0000FF]Thầy tu bốn vị không say mà nằm[/COLOR][/B][/FONT][B]

  [FONT=Verdana][B]THỐI THÂN[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]27 CON RÙA[/FONT]

  [FONT=Verdana][B]BỘI SỐ[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]59 HÙM BEO[/FONT]
  [FONT=Verdana]99 TRA TẤN[/FONT]
  [FONT=Verdana]39 THẦN TÀI[/FONT]

  [FONT=Verdana][B]HỒI SỐ[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]91 CHIẾC TÀU[/FONT]
  [FONT=Verdana]72 QUẢ TRỨNG[/FONT]

  [B][COLOR=#800000][FONT=Verdana]20 CỤC ĐÁ[/FONT][/COLOR]

  [B][COLOR=#0000FF][FONT=Verdana]Minh Châu phiến đá thu hình[/FONT][/COLOR]
  [B][COLOR=#0000FF][FONT=Verdana]Thỏ nhìn bóng nguyệt nai rình bóng sao[/FONT][/COLOR][B][FONT=Verdana]THỐI THÂN[/FONT][FONT=Verdana]28 CON GÀ[/FONT]

  [FONT=Verdana][B]BỘI SỐ[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]60 BÚ SỮA[/FONT]
  [FONT=Verdana]00 TƯỢNG ĐÁ[/FONT]
  [FONT=Verdana]40 ÔNG TÁO[/FONT]

  [FONT=Verdana][B]HỒI SỐ[/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]02 CON ỐC[/FONT] [FONT=Verdana]82 MÁI[/FONT]
  [FONT=Verdana]82 MÁI NHÀ[/FONT]

  [B][COLOR=#800000][FONT=Verdana]21[/FONT][FONT=Verdana]Chim én[/FONT][/COLOR]

  [FONT=Verdana][B][COLOR=#0000FF]Thương thân cá chậu[/COLOR][/B][/FONT][B][FONT=Verdana][B][COLOR=#0000FF] chim lồng[/COLOR][/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana][B][COLOR=#0000FF]Năm hai mươi tuổi bốn chồng chín con[/COLOR][/B][/FONT][B]


  [FONT=Verdana][B]THỐI THÂN [/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]22:Bồ câu[/FONT]

  [FONT=Verdana][B]BỘI SỐ [/B][/FONT][B]
  [FONT=Verdana]61:cái búa[/FONT]
  [FONT=Verdana]01:cá trắng[/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
 2. thanlo888

  thanlo888 New Member

  Các con số Thối Thân

  01.41.81 có thối thân 05.45.85
  02.42.82 có thối thân 16.56.96
  03.43.83 có thối thân 32.72
  04.44.84 có thối thân 12.52.92
  06.46.86 có thối thân 17.57.97
  07.47.87 có thối thân 24.64
  08.48.88 có thối thân 20.60
  09.49.89 có thối thân 33.73
  10.50.90 có thối thân 18.58.98
  11.51.91 có thối thân 15.55.95
  13.53.93 có thối thân 14.54.94
  19.59.99 có thối thân 27.67
  21.61 có thối thân 22.62
  23.63 có thối thân 30.70
  25.65 có thối thân 35.75
  26.66 có thối thân 31.71
  28.68 có thối thân 29.69
  34.74 có thối thân 36.76
  38.78 có thối thân 39.79
   

Share This Page