Hôi Chăn nuôi Lotto Miền Bắc Tháng 02/2013 !

Discussion in 'Chăn nuôi Lô & Đê' started by tuanhpt69, Feb 4, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. thienly_91

  thienly_91 New Member


  hô hô hàng lại về ngày đầu :SinhVienIT.NET---25 tiếp tục 797 nèo khung 16.17.18/3


  Lại nhận hàng :127: chăn tiếp 494 khung 3 ngày 18.19.20/3
   
 2. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  nhận nguyên cặp 252 ngày 2
  lần 8 chăn cặp 282 từ 17/3-19/3
   
 3. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  nhận ngày đầu 28*
  lần 9 chăn cặp 363 từ 18/3-20/3
   
 4. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  nhận 76 ngày 2
  nuôi lần 10 191 từ 18/3-20/3
   
 5. thienly_91

  thienly_91 New Member

  Lại nhận hàng :127: chăn tiếp 494 khung 3 ngày 18.19.20/3
   
 6. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  nhận 91 * ngay ngày đầu
  nuôi lần 11 595 từ 19/3-21/3
   
 7. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  nhận 36 ngày 2
  lần 10 chăn cặp 101 từ 20/3-22/3
   
 8. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  nhận 59 ngày 2
  nuôi lần 12 797 từ 21/3-23/3
   
 9. thienly_91

  thienly_91 New Member  chết cặp 494 nặng quá, tạm nghỉ pot chăn nuôi :125:
   
 10. thanlo999

  thanlo999 New Member

  Chăn lần 1: 28-82 3 ngày từ 29-31/03
   
 11. thanlo999

  thanlo999 New Member

  Nhận 82 ngày 30.
  Chăn lần 2: 35-53 từ 31/03 đến 02/04
   
 12. thanlo999

  thanlo999 New Member

  Nhận hàng ngày đầu 3 nháy. Chăn lần 3: 676 từ 05-07/04
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page