Hôi Chăn nuôi Lotto Miền Bắc Tháng 02/2013 !

Discussion in 'Chăn nuôi Lô & Đê' started by tuanhpt69, Feb 4, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. thienly_91

  thienly_91 New Member


  toàn nhận hàng ngày đầu :SinhVienIT.NET---58

  chăn tiếp lô 33.66 khung 8.9.10/3
   
 2. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  nhận 484 3 nháy ngày đầu
  nuôi lần 6 797 từ 8/3-10/3
   
 3. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  nhận 31 ngày 2
  lần 3 chăn cặp 898 từ 9/3-11/3
   
 4. kid162

  kid162 New Member

  070 ngày thứ 2 đã có 70
  chăn lần 2: 767 từ ngày 9/3 đến 11/3
   
 5. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  nhận 79 ngày đầu
  nuôi lần 7 797 từ 9/3-11/3
   
 6. hoanganh

  hoanganh New Member


  nhận hàng lần 1

  nuôi lô 070 khung 3 ngày 9..11/3
   
 7. thienly_91

  thienly_91 New Member


  lại chén ngày đầu :2761985489: chăn lô 424 khung 9.10.11/3
   
 8. kid162

  kid162 New Member

  ăn ngay ngày đầu 67
  chăn lần 3: 070 từ ngày 10/3 đến 12/3
   
 9. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  nhận 98 ngày đâu
  lần 4 chăn cặp 797 từ 10/3-12/3
   
 10. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  nhận 97 ngày đầu
  lần 5 chăn cặp 383 từ 11/3-13/3
   
 11. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  nhận 97 ngày đầu
  nuôi lần 8 343 từ 11/3-13/3
   
 12. kid162

  kid162 New Member

  ăn ngay ngày đầu 70
  chăn lần 4: 898 từ ngày 11/3 đến 13/3
   
 13. thienly_91

  thienly_91 New Member  Vỡ mồm rồi :0309: thất bại lần 1:106:

  Chăn cặp 151 từ 13.14.15/3
   
 14. kid162

  kid162 New Member

  ăn ngày thứ 3 con 98
  chăn lần 5: 151 từ ngày 14/3 đến 16/3
   
 15. thienly_91

  thienly_91 New Member


  lại nhận hàng :81: tiếp tục chăn cặp 181 khung 3 ngày 14.15.16/3
   
 16. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  nhận 83* ngày cuối
  lần 6 chăn cặp 484 từ 14/3-16/3
   
 17. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  nhận 84 ngày đầu
  lần 7 chăn cặp 252 từ 15/3-17/3
   
 18. kid162

  kid162 New Member

  ăn ngày đầu con 51
  chăn lần 6: 242 từ ngày 15/3 đến 17/3
   
 19. thienly_91

  thienly_91 New Member

  hàng lại về :63: chăn tiếp cặp 151 khung 15.16.17./3
   
 20. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  vượt khung 2n nhưng được nguyên cặp
  nuôi lần 9 676 từ 16/3-18/3
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page