Hôi Chăn nuôi Lotto Miền Bắc Tháng 02/2013 !

Discussion in 'Chăn nuôi Lô & Đê' started by tuanhpt69, Feb 4, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  nhận 97 ngày đầu
  lần 2 chăn 686 từ 27/2-28/2
   
 2. samnv.90

  samnv.90 Guest

  Lần 1 nuôi e: 51 55 khung 2 ngày(27-28/2)
  :126::126::126::126:
   
 3. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  nuôi lần 1 373 từ 1/3-3/3
   
 4. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  lần 1 chăn cặp 898 từ 1/3-3/3
   
 5. thienly_91

  thienly_91 New Member

  chăn nhợn 12 - 21
  Khung 3 ngày : 01-02-03/3
   
 6. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  nhận 73 ngày đầu
  nuôi lần 2 040 từ 2/3-4/3
   
 7. anhlo

  anhlo New Member

  tập chăn nhé!
  lần 1 : cặp 161 từ( 2--4/3) :132::132:
   
 8. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  nhận 89 ngày đầu
  lần 2 chăn cặp 252 từ 2/3-4/3
   
 9. thienly_91

  thienly_91 New Member

  tiếp tục chăn 30 - 03

  khung 3 ngày : 03-04-05/3
   
 10. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  nhận 04 ngày 2
  nuôi lần 3 373 từ 4/3-6/3
   
 11. thienly_91

  thienly_91 New Member  tiếp tục chăn cặp 28 - 82

  khung 5.6.7/3
   
 12. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  nhận 37 4 nháy ngày đầu :d
  nuôi lần 4 262 từ 5/3-7/3
   
 13. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  chăn thất bại
  chăn lần 1 252 từ 5/3-7/3
   
 14. xuanloc68

  xuanloc68 Guest

  lô nuôi

  Lô nuôi : 10 01 Từ ngày 5/3 - 7/3
  Chúc ACE may mắn !

   
 15. thienly_91

  thienly_91 New Member  Ka ka đồng ngoan ghê :2761985489: tiếp tục chăn cặp 262

  khung 6.7.8/3  tiếp tục chăn 535 khung 3 ngày 7.8.9/3
   
 16. hoanganh

  hoanganh New Member

  lô nuôi khung 3 ngày


  lô : 181 - 6...8/3
   
 17. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  nhận 25 ngày đầu
  lần 2 chăn cặp 131 từ 6/3-8/3
   
 18. thienly_91

  thienly_91 New Member

  tiếp tục chăn 535 khung 3 ngày 7.8.9/3
   
 19. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  nhận 62 ngày 2
  nuôi lần 5 484 từ 7/3-9/3
   
 20. kid162

  kid162 New Member

  chăn lần 1:chăn cặp 070 từ ngày 7/3 đến 9/3
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page