Hát 1 câu 4 HLV đều bấm nút - Thí sinh đỉnh nhất của The Voice

Discussion in 'Muzik - Clip' started by Ngoc Lan, Jun 1, 2015.

  1. Ngoc Lan

    Ngoc Lan New Member

    [video=youtube;I8mKkXP7udY]https://www.youtube.com/watch?v=I8mKkXP7udY[/video]
    Hát 1 câu 4 HLV đều bấm nút - Thí sinh đỉnh nhất của The Voice​
     

Share This Page