Dự đoán xổ số - Lô gan ngày 2.5

Discussion in 'Lô Gan Thảo luận & Phân tích' started by Dự, May 2, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Dự

  Dự <font color="FF0000"size="3"><b>Cả nhà Vui vẻ</b><

  Thảo luận lô gan cùng nhau chiến thắng


  Thống kê biên độ lô gan > 10 ngày chưa về

  lô gan 59 ra ngày 21/04/2013 đến ngày 01/05/2013 vẫn chưa vềlà 10 ngày
  lô gan 09 ra ngày 21/04/2013 đến ngày 01/05/2013 vẫn chưa về là 10 ngày
  lô gan 04 ra ngày 20/04/2013 đến ngày 01/05/2013 vẫn chưa về là 11 ngày
  lô gan 96 ra ngày 19/04/2013 đến ngày 01/05/2013 vẫn chưa về là 12 ngày
  lô gan 93 ra ngày 18/04/2013 đến ngày 01/05/2013 vẫn chưa về là 13 ngày
  lô gan 26 ra ngày 17/04/2013 đến ngày 01/05/2013 vẫn chưa về là 14 ngày
  lô gan 13 ra ngày 21/04/2013 đến ngày 01/05/2013 vẫn chưa về là 10 ngày
  lô gan 06 ra ngày 21/04/2013 đến ngày 01/05/2013 vẫn chưa về là 10 ngày


  Thống kê ngày gan Max của lô gan


  [TABLE]
  [TR]
  [TD]lô gan[/TD]
  [TD]00[/TD]
  [TD]01[/TD]
  [TD]02[/TD]
  [TD]03[/TD]
  [TD]04[/TD]
  [TD]05[/TD]
  [TD]06[/TD]
  [TD]07[/TD]
  [TD]08[/TD]
  [TD]09[/TD]
  [TD]10[/TD]
  [TD]11[/TD]
  [TD]12[/TD]
  [TD]13[/TD]
  [TD]14[/TD]
  [TD]15[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]18[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ngày gan
  Max[/TD]
  [TD]25[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]15[/TD]
  [TD]27[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]20[/TD]
  [TD]18[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]20[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]25[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]20[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]14[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE]
  [TR]
  [TD]lô gan[/TD]
  [TD]20[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]25[/TD]
  [TD]26[/TD]
  [TD]27[/TD]
  [TD]28[/TD]
  [TD]29[/TD]
  [TD]30[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]36[/TD]
  [TD]37[/TD]
  [TD]38[/TD]
  [TD]39[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ngày gan
  Max[/TD]
  [TD]25[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]14[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]14[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE]
  [TR]
  [TD]lô gan[/TD]
  [TD]40[/TD]
  [TD]41[/TD]
  [TD]42[/TD]
  [TD]43[/TD]
  [TD]44[/TD]
  [TD]45[/TD]
  [TD]46[/TD]
  [TD]47[/TD]
  [TD]48[/TD]
  [TD]49[/TD]
  [TD]50[/TD]
  [TD]51[/TD]
  [TD]52[/TD]
  [TD]53[/TD]
  [TD]54[/TD]
  [TD]55[/TD]
  [TD]56[/TD]
  [TD]57[/TD]
  [TD]58[/TD]
  [TD]59[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ngày gan
  Max[/TD]
  [TD]18[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]26[/TD]
  [TD]15[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]28[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]18[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]27[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE]
  [TR]
  [TD]lô gan[/TD]
  [TD]60[/TD]
  [TD]61[/TD]
  [TD]62[/TD]
  [TD]63[/TD]
  [TD]64[/TD]
  [TD]65[/TD]
  [TD]66[/TD]
  [TD]67[/TD]
  [TD]68[/TD]
  [TD]69[/TD]
  [TD]70[/TD]
  [TD]71[/TD]
  [TD]72[/TD]
  [TD]73[/TD]
  [TD]74[/TD]
  [TD]75[/TD]
  [TD]76[/TD]
  [TD]77[/TD]
  [TD]78[/TD]
  [TD]79[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ngày gan
  Max[/TD]
  [TD]25[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]26[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]14[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]26[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [TD]26[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [TD]25[/TD]
  [TD]14[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE]
  [TR]
  [TD]lô gan[/TD]
  [TD]80[/TD]
  [TD]81[/TD]
  [TD]82[/TD]
  [TD]83[/TD]
  [TD]84[/TD]
  [TD]85[/TD]
  [TD]86[/TD]
  [TD]87[/TD]
  [TD]88[/TD]
  [TD]89[/TD]
  [TD]90[/TD]
  [TD]91[/TD]
  [TD]92[/TD]
  [TD]93[/TD]
  [TD]94[/TD]
  [TD]95[/TD]
  [TD]96[/TD]
  [TD]97[/TD]
  [TD]98[/TD]
  [TD]99[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD] Ngày gan
  Max[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]27[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]26[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [TD]15[/TD]
  [TD]20[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [TD]18[/TD]
  [TD]25[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [TD]15[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  Soi cầu lô ngày 2.5.2013 434

  Đặc biệt 43000
  Giải nhất 76651
  Giải nhì 63441 - 32317
  Giải ba 20651 - 95023 - 49680 - 29621
  44165 - 54853
  Giải tư 6937 - 8492 - 2134 - 9314
  Giải năm 9134 - 5491 - 1765 - 4042
  4018 - 6714
  Giải sáu 818 - 356 - 345
  Giải bảy 78 - 32 - 63 - 62

  Đặc biệt 13627
  Giải nhất 32048
  Giải nhì 83747 - 04516
  Giải ba 85677 - 83543 - 38586 - 21879
  55672 - 99265
  Giải tư 6842 - 5265 - 4751 - 1373
  Giải năm 1855 - 7961 - 3164 - 5471
  9265 - 0389
  Giải sáu 378 - 370 - 470
  Giải bảy 22 - 73 - 07 - 77

  Đặc biệt 69043
  Giải nhất 57195
  Giải nhì 97222 - 40084
  Giải ba 94247 - 63408 - 48166 - 51549
  28250 - 76029
  Giải tư 5668 - 9929 - 0273 - 4746
  Giải năm 0354 - 2212 - 3531 - 2524
  2723 - 7260
  Giải sáu 740 - 008 - 035
  Giải bảy 29 - 81 - 92 - 68

  Đặc biệt 46640
  Giải nhất 23646
  Giải nhì 13098 - 55657
  Giải ba 15118 - 70715 - 00343 - 02184
  92192 - 73358
  Giải tư 5131 - 7918 - 5227 - 3055
  Giải năm 8333 - 2464 - 9537 - 6368
  5638 - 4789
  Giải sáu 808 - 305 - 930
  Giải bảy 72 - 07 - 11 - 99

  -----------------------------

  Soi cầu lô ngày 2.5.2013

  Cặp lô 171

  Đặc biệt 43000
  Giải nhất 76651
  Giải nhì 63441 - 32317
  Giải ba 20651 - 95023 - 49680 - 29621
  44165 - 54853
  Giải tư 6937 - 8492 - 2134 - 9314
  Giải năm 9134 - 5491 - 1765 - 4042
  4018 - 6714
  Giải sáu 818 - 356 - 345
  Giải bảy 78 - 32 - 63 - 62

  Đặc biệt 13627
  Giải nhất 32048
  Giải nhì 83747 - 04516
  Giải ba 85677 - 83543 - 38586 - 21879
  55672 - 99265
  Giải tư 6842 - 5265 - 4751 - 1373
  Giải năm 1855 - 7961 - 3164 - 5471
  9265 - 0389
  Giải sáu 378 - 370 - 470
  Giải bảy 22 - 73 - 07 - 77

  Đặc biệt 69043
  Giải nhất 57195
  Giải nhì 97222 - 40084
  Giải ba 94247 - 63408 - 48166 - 51549
  28250 - 76029
  Giải tư 5668 - 9929 - 0273 - 4746
  Giải năm 0354 - 2212 - 3531 - 2524
  2723 - 7260
  Giải sáu 740 - 008 - 035
  Giải bảy 29 - 81 - 92 - 68

  Đặc biệt 46640
  Giải nhất 23646
  Giải nhì 13098 - 55657
  Giải ba 15118 - 70715 - 00343 - 02184
  92192 - 73358
  Giải tư 5131 - 7918 - 5227 - 3055
  Giải năm 8333 - 2464 - 9537 - 6368
  5638 - 4789
  Giải sáu 808 - 305 - 930
  Giải bảy 72 - 07 - 11 - 99
   
 2. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  lô gan 59 đi cả nhà ơi :0249::0249:
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page