Chăn nuôi cặp lô max 3 ngày tháng 07/2013

Discussion in 'Chăn nuôi Lô & Đê' started by conhukhong, Jul 29, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. conhukhong

  conhukhong New Member

  hôm nay ngày 29/07 chính thức xin chăn nuôi cặp lô:
  làn thứ 1
  56,65 từ ngày 29=>31/07
   
 2. buluxu

  buluxu <font color="FFA07A" size="3"><b>VIP</b></font></b

  Lần1: 29/7/2013 Chăn cặp 14 41 (Khung 3ngày) 29/7 -> 31/7
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page