Bảng vàng tháng 8

Discussion in 'Bảng vàng' started by NgayTroVe, Aug 1, 2012.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 21/08/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 60055


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. LongNu: 60** (2/3 >>> Thông lô ngày 2
  2. chinsu: 31 (1/3
  3. xuanbach55: 65 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  4. Mr Win: 43 (1/3
  5. tuânno1: 85 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  6. ngaytrolai: 12 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  7. meocon: 17** (2/3
  8. Mây Trắng: 17** (2/3
  9. dudoanlo: 30 (1/2 >>> Thông lô ngày 2
  10. hoahue: 43 (1/3
  11. rongbachkim: 62 (1/2
  12. Y$T: 55 (1/2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. chinsu: Tổng 0 >>> Thông đb ngày 2
  2. thanh_hai: Đầu 5
  3. ngaytrolai: Chạm 5 >>> Post 2 chạm = 36 số không tính thành tích
  4. XUÂN HIỆP_KA: Kép bằng


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây


   
 2. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 22/08/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 50353


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Langtudatinh: 41 (1/3
  2. xuanbach55: 04, 51 (2/3 >>> Thông lô ngày 4
  3. Mr Win: 58 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  4. anhlo: 92 (1/2
  5. tuânno1: 41 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  6. 113: 79 (1/2
  7. Mây Trắng: 53 (1/3 >>> Thông lô ngày 2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. Blue_Sky: Tổng 8
  2. anhlo: dàn 18 con có 53


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây


   
 3. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 23/08/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 56584


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Blue_Sky: 43** (2/3
  2. LongNu: 22 (1/3
  3. thanhlongvip: 65 (1/2
  4. anhlo: 57 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  5. xuanbach55 : 70 (1/3 >>> Thông lô ngày 5
  6. tora: 65 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. Blue_Sky: Tổng 2 >>> Thông đb ngày 2
  2. thanhlongvip: Chạm 8 >>> 2 chạm = 36 số không tính thành tích
  3. Hải Triều : Dàn 14 con có 84


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây


   
 4. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 24/08/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 38877


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Blue_Sky: 72 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  2. dohuong: 56** (2/2
  3. Mr Vip: 97 (1/3
  4. Mrbean: 25, 72 (2/3
  5. anhlo: 12 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  6. tora: 47, 20 (2/3 >>> Thông lô ngày 2
  7. TrarceHauri: 47, 25 (2/3
  8. rongbachkim: 46 (1/2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. rongbachkim: dàn 19 con có 77


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây


   
 5. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 25/08/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 72850


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Langtudatinh: 00 (1/3
  2. thanhlongvip: 82 (1/3
  3. 113: 89 (1/3
  4. Mountains: 02** (2/3
  5. ChiLang: 03 (1/2
  6. tuânno1: 50 (1/2
  7. Mr Vip: 00 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  8. Blue_Sky: 00 (1/3 >>> Thông lô ngày 3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. Hải Triều: Dàn 15 con có 50


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây


   
 6. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 26/08/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 32198


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Langtudatinh: 27** (2/3 >>> Thông lô ngày 2
  2. thanhlongvip: 27**, 11 (3/3 xuất xắc >>> Thông lô ngày 2
  3. caothulo_hg: 79 (1/3
  4. 1convit: 23, 01 (2/3
  5. dap.chet: 77 (1/3
  6. dohuong: 98 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. James Bond: Chạm 8
  2. 113: chạm 9
  3. dohuong: 98 (1/2 Cao thủ xuất xắc


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây


   
 7. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 27/08/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 41871


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Mr Vip: 44 (1/3
  2. tora: 36 (1/2
  3. 113: 89 (1/2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. haohoa: bộ 26
  2. 113: Chạm 7 >>> Thông đb ngày 2


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây


   
 8. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 28/08/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 96446


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. haohoa: 25** (2/2
  2. caothulo_hg: 25**, 91 (3/3
  3. LongNu: 02 (1/3
  4. Ngáo: 91 (1/2
  5. 113: 71, 78 (2/3 >>> Thông lô ngày 2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. LongNu: Đầu 4 + Đuôi 6 >> Cao thủ


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây


   
 9. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 29/08/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 35188


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. caothulo_hg: 31** (2/3 >>> Thông lô ngày 2
  2. LongNu: 63 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  3. anhlo: 57 (1/3
  4. 1convit: 57 (1/2
  5. tora: 85 (1/3
  6. Mrbean: 86 (/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :56::56::56:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây


   
 10. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 30/08/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 60106


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Đỗ_Quyên: 71 (1/2
  2. Mr Vip: 474 (2/3
  3. caothulo_hg: 282 (2/3 >>> Thông lô ngày 3
  4. tora: 474, 82 (3/3 Xuất xắc >>> Thông lô ngày 2
  5. hoahue: 15** (2/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. Langtudatinh: 0x0
  2. James Bond: Đuôi 6


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây


   
 11. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 31/08/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 39999


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Mr Vip: 00 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  2. Langtudatinh: 00, 14 (2/3
  3. anhlo: 00 (1/1 Cao thủ
  4. hoahue: 78 (1/3 >>> Thông Lô ngày 2
  5. chisieu: 95 (1/2
  6. DM_68: 00, 11 (2/3
  7. Mr Win: 14 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :56::56::56::56::56:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây


   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page