Bảng vàng tháng 7

Discussion in 'Bảng vàng' started by zenytran936, Jul 1, 2012.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. zenytran936

  zenytran936 Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích Ngày 01/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởngĐặc biệt
  Thành tích Ngày 01/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt

  70234

  lehoang888 34 (1/22)


  ---------------------------------------------------------

  Lô tô
  [​IMG]


  Nhai Số 74 (1/2)
  deluxe
  54 90 (2/3) Thông 3 ngày


  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 2. zenytran936

  zenytran936 Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích Ngày 02/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởngĐặc biệt
  Thành tích Ngày 02/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt

  15453

  Loading..................

  ---------------------------------------------------------

  Lô tô
  [​IMG]

  Caothulo_hg 41** (2/3)
  LTH 343 (2/3)
  Nông*Dân*Học*Chăn*Nuôi 22 (1/2)
  QuynhAnh 77 (1/3)
  Nhai Số 60** (2/2) Thông 2 Ngày
  deluxe 98 (1/3) Thông 4 ngày
  hoahue 13 (1/3)
  Xuanbach55
  13 (1/3)


  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 3. zenytran936

  zenytran936 Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích Ngày 03/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởngĐặc biệt
  Thành tích Ngày 03/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt

  14165

  soccer_king 65 (1/14)

  ---------------------------------------------------------

  Lô tô
  [​IMG]


  camdo6836 99 (1/2)
  xuanbach55
  85 (1/3) Thông 2 Ngày
  Đừng Nhìn Lại 76 (1/1)

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 4. zenytran936

  zenytran936 Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích Ngày 04/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởngĐặc biệt
  Thành tích Ngày 04/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt
  92296

  LTH 96 (1/25)
  Soccer_King 96 (1/23) Thông 2 Ngày


  ---------------------------------------------------------

  Lô tô
  [​IMG]
  xuanbach55 81 (1/3) Thông 3 Ngày

  **********
  LTH 45** (2/3)
  lotofun 04** (2/3)
  cauthulo_hg 37** (2/3)
  chinsu 32 36 (2/3)

  **********
  deluxe 32 (1/3)
  Nông*Dân*Học*Chăn*Nuôi 59 (1/3)

  ----------------------------------------------------------
  CHÚC ACE THÔNG VẬN PHÁT TÀI !
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 5. XUÂN HIỆP_KA

  XUÂN HIỆP_KA New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích Ngày 05/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởngĐặc biệt
  Thành tích Ngày 05/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt
  88705

  Hải Triều: 05 (1/12)
  lotofun: 05 (1/17)


  ---------------------------------------------------------

  Lô tô
  [​IMG]
  xuanbach55: 11*-92* (2/3) Thông 4 Ngày


  lotofun: 05* (1/3) Thông 2 ngày  deluxe:
  36* (1/3)
  Thông 2 ngày


  cauthulo_hg: 78* (1/3) Thông 2 ngày

  **********
  Ngàn Thịnh TGM: 05*(1/1)
  kycung: 05*-50*(2/2)
  dudoanlo: 16*(1/2)
  Soccer_King: 11*-60**(3/3)


  **********

  ----------------------------------------------------------
  CHÚC ACE THÔNG VẬN PHÁT TÀI !
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]   
 6. XUÂN HIỆP_KA

  XUÂN HIỆP_KA New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích Ngày 06/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởngĐặc biệt
  Thành tích Ngày 06/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt
  28192

  NÔNG*DÂN*HỌC*CHĂN*NUÔI : 92(1/20)
  xosovui: 92(1/24)
  ---------------------------------------------------------  Lô tô
  [​IMG]


  deluxe:
  88* (1/3)
  Thông 3 ngày

  Soccer_King: 11*(1/3) Thông 2 ngày


  **********

  anhlo: 18*-89*(2/3)
  hoahue: 10***-49*(4/3)
  bachxa: 05*(1/1)
  chinsu: 40*(1/3)
  **********
  ----------------------------------------------------------
  CHÚC ACE THÔNG VẬN PHÁT TÀI !
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

   
 7. XUÂN HIỆP_KA

  XUÂN HIỆP_KA New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích Ngày 07/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởngĐặc biệt
  Thành tích Ngày 07/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt
  24485

  lotofun: 85(1/14)
  anhlo: 85(1/25)
  ---------------------------------------------------------  Lô tô
  [​IMG]


  deluxe:
  30* (1/3)
  Thông 4 ngày

  Soccer_King: 23*(1/3) Thông 3 ngày


  anhlo: 34*(1/3) Thông 2 ngày


  hoahue: 34*(1/3) Thông 2 ngày


  **********

  LTH: 23*(1/3)
  caothulo_hg:
  85*(1/3)
  xosovui: 41**(2/3)
  Mây Trắng:
  30*(1/3)

  **********
  ----------------------------------------------------------
  CHÚC ACE THÔNG VẬN PHÁT TÀI !
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

   
 8. XUÂN HIỆP_KA

  XUÂN HIỆP_KA New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích Ngày 08/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởngĐặc biệt
  Thành tích Ngày 08/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt
  65787
  ---------------------------------------------------------  Lô tô
  [​IMG]


  deluxe: 15
  * (1/3)
  Thông 5 ngày


  anhlo: 54*(1/3) Thông 3 ngày


  hoahue: 59*(1/3) Thông 3 ngày  caothulo_hg: 88*-98*(2/3) Thông 2 ngày  *********

  dohuong: 37*-73**(3/2)

  chinsu:
  34*(1/3)


  NÔNG*DÂN*HỌC*CHĂN*NUÔI: 37*-73**(3/3)

  **********
  ----------------------------------------------------------
  CHÚC ACE THÔNG VẬN PHÁT TÀI !
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


   
 9. XUÂN HIỆP_KA

  XUÂN HIỆP_KA New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích Ngày 09/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởngĐặc biệt
  Thành tích Ngày 09/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt
  59759


  Soccer_king: 59(1/25)

  chinsu: 59(1/12)

  ---------------------------------------------------------  Lô tô

  [​IMG]  hoahue: 17*-25**(3/3) Thông 4 ngày


  caothulo_hg: 93*(1/3) Thông 3 ngày
  dohuong: 79*(1/2) Thông 2 ngày  NÔNG*DÂN*HỌC*CHĂN*NUÔI: 88*(1/3) Thông 2 ngày

  *********


  LTH: 32*(1/3)
  xosovui: 82*(1/3)
  QuynhAnh:
  23*-70*-78*(3/3)  **********
  ----------------------------------------------------------
  CHÚC ACE THÔNG VẬN PHÁT TÀI !
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 10. XUÂN HIỆP_KA

  XUÂN HIỆP_KA New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích Ngày 10/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởngĐặc biệt
  Thành tích Ngày 10/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt
  38562


  Soccer_king: 62(1/25)Thông 2 ngày  ---------------------------------------------------------  Lô tô

  [​IMG]


  caothulo_hg: 53*(1/3) Thông 4 ngày


  NÔNG*DÂN*HỌC*CHĂN*NUÔI: 10*(1/3) Thông 3 ngày  LTH: 12*-21*(2/3)Thông 2 ngày


  *********

  Soccer_king: 12*-62*(2/3)
  anhlo: 56*(1/3)
  chinsu:
  09*(1/3)  **********
  ----------------------------------------------------------
  CHÚC ACE THÔNG VẬN PHÁT TÀI !
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 11. XUÂN HIỆP_KA

  XUÂN HIỆP_KA New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích Ngày 11/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởngĐặc biệt
  Thành tích Ngày 11/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt
  67926

  dohuong: 26 (1/8)

  ---------------------------------------------------------  Lô tô

  [​IMG]


  caothulo_hg: 48*(1/3) Thông 5 ngày


  NÔNG*DÂN*HỌC*CHĂN*NUÔI: 18**(2/1) Thông 4 ngày


  chinsu: 18**(2/3)Thông 2 ngày  Soccer_king: 22*-25*(2/3)Thông 2 ngày


  *********


  Ehthanglukia: 00*(1/2)
  Mây Trắng:
  48*(1/2)
  camdo6836: 48*(1/1)
  deluxe:
  18**-38*(3/3)

  **********
  ----------------------------------------------------------
  CHÚC ACE THÔNG VẬN PHÁT TÀI !
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 12. XUÂN HIỆP_KA

  XUÂN HIỆP_KA New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích Ngày 12/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởngĐặc biệt
  Thành tích Ngày 12/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt
  16447


  chinsu: 47(1/14)  ---------------------------------------------------------  Lô tô

  [​IMG]
  NÔNG*DÂN*HỌC*CHĂN*NUÔI: 79*(1/3) Thông 5 ngày


  Soccer_king: 08*-82*(2/3)Thông 3 ngày


  deluxe: 76*(1/3)Thông 2 ngày  *********

  rongbachkim: 76*(1/2)
  SAORI HARA: 61*(1/2)
  dudoanlo: 08*(1/2)
  Nhai Số: 87*(1/3)
  xosovui: 83**(2/2)

  **********
  ----------------------------------------------------------
  CHÚC ACE THÔNG VẬN PHÁT TÀI !
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 13. XUÂN HIỆP_KA

  XUÂN HIỆP_KA New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích Ngày 13/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởngĐặc biệt
  Thành tích Ngày 13/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt
  75535


  lehoang888: 35(1/6)

  Soccer_King: 35(1/19)

  ---------------------------------------------------------  Lô tô

  [​IMG]
  NÔNG*DÂN*HỌC*CHĂN*NUÔI: 97*(1/3) Thông 6 ngày


  Soccer_king: 36*(1/3)Thông 4 ngày


  dudoanlo: 11*(1/2)Thông 2 ngày


  *********


  vina24h: 89*(1/2)
  chinsu: 62*(1/3)
  DM_68: 88*(1/2)
  Đu Đủ:59*(1/2)
  hoahue: 50**(2/2)


  **********
  ----------------------------------------------------------
  CHÚC ACE THÔNG VẬN PHÁT TÀI !
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]   
 14. zenytran936

  zenytran936 Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích Ngày 14/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởngĐặc biệt
  Thành tích Ngày 14/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt
  41486

  Soccer_King: 86 (1/13) Thông 2 Ngày
  Miss.XSV 86 (1/19)
  ChinSu
  86 (1/14)
  Hải Triều 86 (1/13)  ---------------------------------------------------------  Lô tô

  [​IMG]  Soccer_king: 25 (1/3)Thông 5 ngày
  vina24h: 78 81 (2/2) Thông 2 ngày
  chinsu 51 (1/3) thông 2 ngày


  *********  Mây Trắng 51 (1/2)
  LOCPHAT4R 38 (1/2)
  rongbachkim: 65 (1/2)


  **********
  ----------------------------------------------------------
  CHÚC ACE THÔNG VẬN PHÁT TÀI !
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]   
 15. NgayTroVe

  NgayTroVe Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích Ngày 15/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởngĐặc biệt
  Thành tích Ngày 15/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt
  27641

  cauthulo_hg :
  41
  (1/19)


  ---------------------------------------------------------  Lô tô


  [​IMG]


  Soccer_King 88 (1/3) Thông lô 6 ngày
  chinsu
  05 (1/3) thông 3 ngày  mây trắng 94 (1/2)(thông 2 ngày)
  *********


  Deluxe 05 37** (3/3)
  DM_68 05 (1/2)
  hoahue : 57 (1/3)


  dohuong 41 (1/2)
  Mr Vip06 62 (2/3)


  **********
  ----------------------------------------------------------
  CHÚC ACE THÔNG VẬN PHÁT TÀI !
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

   
 16. NgayTroVe

  NgayTroVe Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]


  Thành tích Ngày 16/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởngĐặc biệt


  Thành tích Ngày 16/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt


  88533
  --------------LOADING-------------  ---------------------------------------------------------

  Lô tô  [​IMG]


  Soccer_King 34 (1/3) Thông lô 7 ngày
  Deluxe 25 (1/3) thông 2 ngày

  dohuong 41 (1/3) thông 2 ngày

  *********
  XUÂN HIỆP_KA 494 (2/3)


  NgayTrove 00 20 (2/3)
  rongbachkim 00 33 (2/2)


  xuanbach55 65 (1/3)
  *Nông*Dân*Học*Chăn*Nuôi 31 (1/2)
  **********  ----------------------------------------------------------

  CHÚC ACE THÔNG VẬN PHÁT TÀI !


  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 17. NgayTroVe

  NgayTroVe Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]


  Thành tích Ngày 17/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởngĐặc biệt


  Thành tích Ngày 17/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt  51007

  XUÂN HIỆP_KA 07 (1/24)


  ---------------------------------------------------------  Lô tô


  [​IMG]

  dohuong 39 (1/3) thông 3 ngày

  *********


  vanwider 96 (1/2)
  chinsu 10 (1/3)
  lotofun 05 (1/3)
  ketqua888 66 (1/1)
  Mr Vip 05 (1/3)


  **********


  ----------------------------------------------------------

  CHÚC ACE THÔNG VẬN PHÁT TÀI !


  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 18. NgayTroVe

  NgayTroVe Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]


  Thành tích Ngày 18/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởngĐặc biệt


  Thành tích Ngày 18/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt  60909


  vanwider 09 (1/19)


  ---------------------------------------------------------
  Lô tô


  [​IMG]

  chinsu 54** (2/3) thông 2 ngày
  vanwider 42 (1/2) thông 2 ngày
  lotofun 70 (1/3) thông 2 ngày


  *********


  NgayTroVe 63 (1/3)
  Nhai Số 33** (2/1)
  Miss.XSV 93 (1/2)
  Mây Trắng 42 (1/2)


  **********


  ----------------------------------------------------------

  CHÚC ACE THÔNG VẬN PHÁT TÀI !


  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 19. NgayTroVe

  NgayTroVe Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]


  Thành tích Ngày 19/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởngĐặc biệt


  Thành tích Ngày 19/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt  15943

  Miss.XSV 43 (1/19)
  anhlo 43 (1/16)
  lehoang888 43 (1/8)  ---------------------------------------------------------
  Lô tô


  [​IMG]


  vanwider 787 (2/3) thông 3 ngày
  NgayTroVe 68 (1/3) thông 2 ngày  *********


  anhlo 75 (1/3)
  XUÂN HIỆP_KA 43** 16 (3/2)


  **********


  ----------------------------------------------------------

  CHÚC ACE THÔNG VẬN PHÁT TÀI !


  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 20. NgayTroVe

  NgayTroVe Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]


  Thành tích Ngày 20/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởngĐặc biệt


  Thành tích Ngày 20/07/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt  71146


  XUÂN HIỆP_KA 46 (1/24)  ---------------------------------------------------------
  Lô tô


  [​IMG]

  vanwider 12** (2/3) thông 4 ngày
  NgayTroVe 81 (1/3) thông 3 ngày


  *********


  Mây Trắng 74 (1/2)
  deluxe 36 (1/3)
  caothulo_hg 81 (1/3)
  Miss.XSV 81 (1/2)
  *Nông*Dân*Học*Chăn*Nuôi* 81 (1/3)
  xuanbach55 36 (1/3)  **********


  ----------------------------------------------------------

  CHÚC ACE THÔNG VẬN PHÁT TÀI !


  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page