Bảng vàng tháng 6

Discussion in 'Bảng vàng' started by sóng xanh, Jun 1, 2012.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. XUÂN HIỆP_KA

  XUÂN HIỆP_KA New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích Ngày 20/06/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt

  85173  ngầu 73---->(1/25) Thông ĐB 3 ngày


  :61:


  Lô tô

  [​IMG]

  good luck 01** (2/3) Thông 7 NGày
  lotofun 79 (1/3) Thông 3 NGày
  dohuong 20** (2/2)thông 2 ngày
  HAMY: 77-83 (2/2)thông 2 ngày  zennytran 936: 73**---->(2/1)
  ngầu: 53---->(1/3)
  lô tiên sinh: 73---->(2/3)
  CONAN_CÁT TRẮNG: 53---->(1/2)
  deluxe: 79---->(1/3)


  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
 2. XUÂN HIỆP_KA

  XUÂN HIỆP_KA New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích Ngày 21/06/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt

  81382  anhlo:82---->(1/13)
  deluxe: 82---->(1/10)
  CONAN_CÁT TRẮNG: 82---->(1/10)


  :61:


  Lô tô

  [​IMG]

  lotofun 03-33 (2/3) Thông 4 NGày
  dohuong 38 (1/3)thông 3 ngày
  deluxe: 10-78---->(2/3)thông 2 ngày

  ***********^^^^^^^^***********


  dudoanlo: 10-88---->(2/2)
  zenlizzi: 82---->(1/3)
  camdo6836: 90---->(1/3)
  anhlo: 10---->(1/2)


  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


   
 3. zenytran936

  zenytran936 Banned Users

 4. zenytran936

  zenytran936 Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích Ngày 23/06/2012Chúc mừng ACE trúng thưởngĐặc biệt
  Thành tích Ngày 23/06/2012Chúc mừng ACE trúng thưởng
  Đặc biệt
  83071
  camdo6836 71 (1/14)

  Lô tô
  [​IMG]

  LTH 45 (1/3)
  hiengautruc 63 (1/3)
  con so cua toi 53 (1/3)
  Chiến Thắng 69 (1/3)
  dohuong 51 (1/3)  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 5. zenytran936

  zenytran936 Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích Ngày 24/06/2012Chúc mừng ACE trúng thưởngĐặc biệt
  Thành tích Ngày 24/06/2012Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt

  57260


  CONAN_CÁT TRẮNG 60 (1/19)


  ---------------------------------------------------------

  Lô tô
  [​IMG]


  ngcanhtoan 76 (1/1)
  Chiến Thắng 01 (1/2) Thông 2 Ngày
  anhlo 202 (2/2)
  songbangloto
  76 (1/3)

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 6. zenytran936

  zenytran936 Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích Ngày 25/06/2012Chúc mừng ACE trúng thưởngĐặc biệt
  Thành tích Ngày 25/06/2012Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt

  67340


  -----------Loading-----------

  ---------------------------------------------------------

  Lô tô
  [​IMG]

  dudoanlo 32 (1/3)
  Chiến Thắng 14 (1/2) Thông 3 Ngày
  CONAN_CÁT TRẮNG 32 (1/2)

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 7. zenytran936

  zenytran936 Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích Ngày 26/06/2012Chúc mừng ACE trúng thưởngĐặc biệt
  Thành tích Ngày 26/06/2012Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt

  38860

  xosovui: bộ 15(1/24)

  -----------Loading-----------

  ---------------------------------------------------------

  Lô tô
  [​IMG]

  anhlo 77 (1/3)
  deluxe 77 (1/3)
  gaugia 474 (2/2)
  Nhai Số 34 (1/1)
  hiengautruc 84 (1/2)
  cauthu_hg 97 (1/3)
  xuanbach55 11 (1/3)
  lotofun 74 (1/3)

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 8. zenytran936

  zenytran936 Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích Ngày 27/06/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởngĐặc biệt
  Thành tích Ngày 27/06/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt

  45023

  TSD: 23 (1/6)
  anhlo 23 (1/8)
  lotofun 23 (1/18)
  dohuong 23 (1/14)

  ---------------------------------------------------------

  Lô tô
  [​IMG]

  đừng nhìn lại 98 (1/2)
  soccer_king 01 (1/3)
  cauthulo_hg 36 (1/3)(thông 2 ngày)
  hiengautruc 09 (1/2)
  xuanbach55 58 (1/3) thông 2 ngày
  xosovui 49 (1/2)
  hoahue 11 (1/3)

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 9. zenytran936

  zenytran936 Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích Ngày 28/06/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởngĐặc biệt
  Thành tích Ngày 28/06/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt

  14169

  lehoang888 69 (1/23)


  ---------------------------------------------------------

  Lô tô
  [​IMG]

  Soccer_King 32** (2/3) Thông 2 Ngày
  xuanbach55 40 (1/3) thông 3 ngày
  QuynhAnh 15 (1/3)
  xosovui 61 (1/3) thông 2 ngày

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 10. zenytran936

  zenytran936 Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích Ngày 29/06/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởngĐặc biệt
  Thành tích Ngày 29/06/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt

  43681

  Soccer_King 81 (1/20)
  vanwider 81 (1/16)


  ---------------------------------------------------------

  Lô tô
  [​IMG]
  Nông*Dân*Học*Chăn*Nuôi* 86 (1/3)
  softbank 12 98 (2/3)
  Soccer_King 41 90 (2/3) Thông 3 Ngày
  deluxe 44** (2/3)
  Đừng Nhìn Lại 67 (1/2)
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 11. zenytran936

  zenytran936 Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích Ngày 30/06/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởngĐặc biệt
  Thành tích Ngày 30/06/2012 Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt

  82717

  LTH 17 (1/25)
  deluxe 17 (1/10)
  camdo6836 17 (1/4)


  ---------------------------------------------------------

  Lô tô
  [​IMG]


  QuynhAnh 51 (1/2)
  hoahue 45 (1/3)
  Soccer_King 81 (2/3) Thông 4 Ngày
  caothulo_hg 81 (1/3)
  hiengautruc 88 (1/3)
  dudoanlo 59 (1/2)
  deluxe
  17 (1/3) Thông 2 ngày
  lotofun 04** (2/3)


  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page