Bảng vàng tháng 6

Discussion in 'Bảng vàng' started by sóng xanh, Jun 1, 2012.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích tháng 5/2012
  Chúc mừng ACE trúng thưởng
  Đặc biệt
  [​IMG][​IMG]
  Lô tô
  [​IMG]
  1.Xuanbach55 (24/45)--->16 lượt trúng

  2.Anhlo (21/45)--->15 lượt trúng
  3.Xosovui (19/37)--->15 lượt trúng
  4.Vulong882006 (21/38)--->13 lượt trúng
  5.Victory (14/34)--->13 lượt trúng
  6.Rongbachkim (14/24)--->12 lượt trúng
  7.Lotofun (18/34)--->12 lượt trúng
  8.Caothulo_hg (21/36)--->12 lượt trúng
  9.Lãng tử (18/32)--->11 lượt trúng
  10.Ngcanhtoan (16/25)--->11 lượt trúng
  11.CONAN_CATTRANG (14/28)--->10 lượt trúng
  12.Pespro7 (10/21)--->9 lượt trúng

  13.Changsan (10/24)--->9 lượt trúng
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
   
 2. zenytran936

  zenytran936 Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích Ngày 01/06/2012
  Chúc mừng ACE trúng thưởng
  Đặc biệt


  49343
  [​IMG]

  hoatigon 43 (1/25)
  thanh_hai 43 (1/20) Thông ĐB 2 Ngày

  ---------------------------------------------------------

  Lô tô


  camdo6836 36 (1/3)
  SAORI HARA 36 (1/3) Thông lô 3 ngày
  soicauloto 61 (1/3)
  chocon1088 49** (2/2)
  LTH 93 (1/3)
  anhlo 91 (1/2)
  trungluong 11 (1/2)
  deluxe 44 (1/2)
  LOCPHAT4R 49** (2/2)
  thanh_hai 89** (2/3) Thông Lô 2 ngày  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
   
 3. zenytran936

  zenytran936 Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích Ngày 02/06/2012
  Chúc mừng ACE trúng thưởng
  Đặc biệt


  09704
  [​IMG]

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  ---------------------------------------------------------

  Lô tô
  rongbachkim 93 (1/2)
  dudoanlo 32** (2/2)
  xoso888 22 (1/3)
  sóng xanh 24 (1/1)
  Apollo 29 (1/1)
  soicauloto 61** 41 (3/3) Thông Lô 2 Ngày
  mr.nichun 72 (1/3)
  lotofun 77 24 (2/3)
  deluxe 72 (1/2)
  xuanbach55 77 29 (2/3)
  LOCPHAT4R 72 (1/3) Thông Lô 2 Ngày
  xosovui 61** (2/3)
  dap.chet 10 (1/3)
  Lãng Tử 22 (1/2)
  chocon1088 98 64 (2/3) Thông Lô 2 Ngày
  anhlo 98 72 (2/3) Thông 2 Ngày

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
   
 4. zenytran936

  zenytran936 Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích Ngày 03/06/2012
  Chúc mừng ACE trúng thưởng
  Đặc biệt


  98641
  [​IMG]

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  ---------------------------------------------------------

  Lô tô
  ngcanhtoan 16** (2/3)
  rongbachkim 40** (2/2) Thông 2 Ngày
  soicauloto 17 99 89 (3/3) Thông 3 Ngày
  SAORI HARA 40** (2/3)
  lotofun 17 (1/3) Thông 2 Ngày
  victory 59 (1/2)
  camdo6836 99 (1/1)
  Lãng Tử 292 (2/3) Thông 2 Ngày
  chocon1088 37 (1/2) Thông 3 Ngày
  thanh_hai 59 99 (2/3)
  xosovui 54 (1/3) Thông 2 Ngày

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
   
 5. zenytran936

  zenytran936 Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích Ngày 04/06/2012
  Chúc mừng ACE trúng thưởng
  Đặc biệt


  36742
  [​IMG]  rongbachkim 42 (1/20)
  xosovui 42 (1/22)
  ---------------------------------------------------------

  Lô tô
  rongbachkim 06 (1/2) Thông 3 Ngày
  ngcanhtoan 84 (1/3) Thông 2 Ngày
  camdo6836 08 (1/3) Thông 2 Ngày
  caothulo_hg 04 (1/3)
  chocon1088 66 69 (2/2) Thông 4 Ngày
  victory 95 62 (2/3)
  Nhai Số 42 (1/3)
  ADAM 04 06 (2/3)
  xosovui 33 (1/2) Thông 3 Ngày  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
   
 6. zenytran936

  zenytran936 Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích Ngày 05/06/2012
  Chúc mừng ACE trúng thưởng
  Đặc biệt


  82009
  [​IMG]  hoatigon 09 (1/20)
  Lãng Tử 09 (1/19)
  ---------------------------------------------------------

  Lô tô
  ngcanhtoan 42 (1/3) Thông 3 Ngày
  victory 95 48 39 (2/3) Thông 2 Ngày
  hoatigon 17 (1/3)
  camdo6836 17 (1/3) Thông 3 Ngày
  Đỗ_Quyên 14 (1/3)
  sóng xanh 46** (2/2)

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
   
 7. zenytran936

  zenytran936 Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích Ngày 06/06/2012
  Chúc mừng ACE trúng thưởng
  Đặc biệt


  85725
  :SinhVienIT.NET---58  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (x/xx)
  ---------------------------------------------------------

  Lô tô
  SAORI HARA 85 59 (2/3)
  lotofun 27 (1/3)
  victory 79 (1/3) Thông 3 Ngày
  deluxe 27 (1/2)
  sóng xanh 79 (1/2) Thông 2 Ngày
  dohuong 79 (1/2)
  Ngầu 66 (1/3)  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
   
 8. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích Ngày 07/06/2012
  Chúc mừng ACE trúng thưởng
  Đặc biệt


  06606
  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58

  Camdo6836 06 (1/10)
  Nhai Số 06 (1/18)
  Lô tô
  [​IMG]

  Sóng xanh 68 (1/3) Thông 3 Ngày
  Victory 38 (1/3) Thông 4 Ngày
  lotofun 76 (1/3) Thông 2 Ngày
  thanh_hai 68 (1/2)
  Đỗ_Quyên 02 (1/3)


  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
   
 9. sóng xanh

  sóng xanh New Member

 10. XUÂN HIỆP_KA

  XUÂN HIỆP_KA New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích Ngày 09/06/2012
  Chúc mừng ACE trúng thưởng
  Đặc biệt

  76691
  HẢI TRIỀU 91---->1/9
  deluxe 91---->1/10
  lehoang888 91---->1/17
  NHAI SỐ 91---->1/18


  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58
  Lô tô
  [​IMG]


  ngcanhtoan 66** - 38 **---->(4/3)
  xuanbach55 38**---->(2/2)
  trượt đề 98**---->(2/2)
  mr.nichun 91*---->(1/3)
  DM_68 31*---->(1/2)


  :42::42::42:

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
   
 11. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích Ngày 10/06/2012
  Chúc mừng ACE trúng thưởng
  Đặc biệt

  00580

  xosovui 80--->(1/8) :61:

  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58
  Lô tô
  [​IMG]

  DM_68 32---->(1/2) thông ngày 2 :61:

  ngcanhtoan 83---->(1/3) thông ngày 2 :61:

  *********^^^********

  Hiengautruc06**---->(2/2)
  Ngầu 72---->(1/3)
  sóng xanh 61---->(1/2)

  Hamy
  15 --->(1/2)
  Camdo6836 51 ---> (1/3)
  xosovui 64**29--->(3/3)

  Đỗ Quyên 29 00 --->(1/2)
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
   
 12. XUÂN HIỆP_KA

  XUÂN HIỆP_KA New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích Ngày 11/06/2012
  Chúc mừng ACE trúng thưởng
  Đặc biệt

  04089

  HẢI TRIỀU 89--->(1/4) :61: :79:

  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58
  Lô tô
  [​IMG]

  ngcanhtoan 74---->(1/3) thông ngày 3 :61: :79:  Hamy 94--->(1/2) thông 2 ngày :61:  Ngầu 88---->(1/3) thông 2 ngày :61:

  sóng xanh 88---->(1/3) thông 2 ngày :61:
  *********^^^********
  nhai số 34**---->(2/3)
  anhlo 88---->(1/1)  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
  :
   
 13. XUÂN HIỆP_KA

  XUÂN HIỆP_KA New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích Ngày 12/06/2012
  Chúc mừng ACE trúng thưởng
  Đặc biệt

  10837

  dudoanlo 37--->(1/6) :61: :79:

  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58
  Lô tô
  [​IMG]


  ngcanhtoan 77---->(1/3) thông 4 ngày :61: :79:  Hamy 37--->(1/2) thông 3 ngày :61: :79:

  sóng xanh 77---->(1/3) thông 3 ngày :61::79:


  *********^^^********
  ketqua888 94-77-51---->(3/3)
  rongbachkim 37---->(1/2)
  DM_68 37---->(1/2)
  deluxe 18**---->(2/3)
  xosovui 01** 09--->(3/3)
  xuanbach55 18** 77---->(3/3)
  ĐỖ_QUYÊN 06---->(1/3)
  Oh!chick 06---->(1/3)  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
   
 14. XUÂN HIỆP_KA

  XUÂN HIỆP_KA New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích Ngày 13/06/2012
  Chúc mừng ACE trúng thưởng
  Đặc biệt

  97665

  caothulo_hg 65---->(1/19):61: :79:
  deluxe 65---->(1/16):61::79:

  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58
  Lô tô
  [​IMG]

  deluxe 06** 32---->(3/3)thông 2 ngày
  ketqua888 01---->(1/3) thông 2 ngày
  xuanbach55 51---->(1/3)thông 2ngày
  xosovui 01--->(1/3)thông 2 ngày  *********^^^********
  soicauloto 01---->(1/3)
  ngầu 51---->(1/3)
  anhlo 25**---->(2/2)
  trungluong 32---->(1/2)  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
 15. XUÂN HIỆP_KA

  XUÂN HIỆP_KA New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích Ngày 14/06/2012
  Chúc mừng ACE trúng thưởng
  Đặc biệt

  93656


  caothulo_hg 56---->(1/18)thông 2 ngày:61: :79:
  rongbachkim 56---->(1/19):61::79:
  lehoang888 56---->(1/8):61::79:

  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58
  Lô tô
  [​IMG]


  ketqua888 15**---->(2/3) thông 3 ngày:61::79:

  soicauloto 35---->(1/3)thông 2 ngày:61:

  *********^^^********

  vina24h 78---->(1/3)
  rongbachkim 95---->(1/2)
  dudoanlo 28---->(1/2)
  caothulo_hg 56---->(1/2)
  goodluck 95---->(1/3)
  Đỗ_Quyên 00---->(1/3)

  DM_68 34---->(1/2)
  HAMY 44---->(1/2)


  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

   
 16. XUÂN HIỆP_KA

  XUÂN HIỆP_KA New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích Ngày 15/06/2012
  Chúc mừng ACE trúng thưởng
  Đặc biệt

  83901


  zenlizzi 01---->(1/25) :61::79:  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58
  Lô tô
  [​IMG]


  goodluck 96---->(1/2)thông 2 ngày


  vina24h 01---->(1/3) thông 2 ngày

  rongbachkim 17---->(1/2) thông 2 ngày  dudoanlo 78---->(1/2) thông 2 ngày  goodluck 96---->(1/2)thông 2 ngày


  *********^^^********
  SAORI HARA 23 32---->(2/3)
  dohuong 50---->(1/2)
  LTH 23 32---->(2/2)
  Ngầu 40---->(1/3)
  xuanbach55 00---->(1/3)
  CONAN_CÁT TRẮNG 40---->(1/2)
  zenlizzi 56 17---->(2/3)
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
 17. XUÂN HIỆP_KA

  XUÂN HIỆP_KA New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích Ngày 16/06/2012
  Chúc mừng ACE trúng thưởng
  Đặc biệt

  21606


  xosovui 06---->(1/17) :61::79:  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58
  Lô tô
  [​IMG]


  goodluck 63---->(1/2)thông 3 ngày :61:


  dudoanlo 39---->(1/2) thông 3 ngày:61:


  SAORI HARA 39---->(1/3)thông 2 ngày

  LTH 34 ---->(1/2)thông 2 ngày
  Ngầu 84---->(1/3)thông 2 ngày
  xuanbach55 72---->(1/3)thông 2 ngày

  zenlizzi 84---->(1/3)thông 2 ngày

  *********^^^********


  soicauloto 39---->(1/2)
  xoso888 06---->(1/3)
  saobac 17---->(1/2)
  sóng xanh 27-72-24---->(3/3)
  lotofun 55---->(1/2)
  HAMY 84---->(1/2)
  ngcanhtoan 24-27---->(2/3)
  caothulo_hg 72---->(1/3)
  Đỗ_Quyên 29---->(1/3)
  deluxe 16---->(1/2)


  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
 18. XUÂN HIỆP_KA

  XUÂN HIỆP_KA New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích Ngày 17/06/2012
  Chúc mừng ACE trúng thưởng
  Đặc biệt

  07437

  xosovui 37---->(1/12)thông đb 2 ngày :61::79:

  caothulo_hg 37---->(1/19):61:  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58

  Lô tô

  [​IMG]  goodluck 53-58-85---->(3/3)thông 4 ngày :61::79:  dudoanlo 00---->(1/2) thông 4 ngày:61::79:


  Ngầu 37---->(2/3)thông 3 ngày:61:

  zenlizzi 84---->(1/3)thông 2 ngày


  soicauloto 95---->(2/2)thông 2 ngày

  sóng xanh 02---->(1/3)thông 2 ngày

  caothulo_hg 87---->(1/3)thông 2 ngày


  deluxe 95---->(2/3)thông 2 ngày


  *********^^^********

  rongbachkim 02-20---->(2/2)
  TIBO9669 08-68---->(2/3)
  xosovui 95**---->(2/2)

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
 19. XUÂN HIỆP_KA

  XUÂN HIỆP_KA New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích Ngày 18/06/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt

  63692  ngầu 92---->(1/25):61:
  Lô tô

  [​IMG]  goodluck 64---->(1/3)thông 5 ngày :61::79:  dudoanlo 30-60---->(2/3) thông 5 ngày:61::79:


  Ngầu 26---->(1/3)thông 4 ngày:61::79:  sóng xanh 51---->(1/3)thông 3 ngày:61:

  caothulo_hg 32---->(1/3)thông 3 ngày:61:  rongbachkim 51---->(1/2)thông 2 ngày

  TIBO9669 52---->(1/3)thông 2 ngày


  *********^^^********
  saobac 90**---->(2/2)
  csdn 90**---->(2/2)
  victory 86---->(1/2)
  gaugia 45---->(1/2)
  lotofun 00-60---->(2/3)


  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
 20. zenytran936

  zenytran936 Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích Ngày 19/06/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  Đặc biệt

  80625  ngầu 25---->(1/21) Thông ĐB 2 ngày

  LTH 25 (1/25)
  :61:


  Lô tô

  [​IMG]
  Jun3D 47 (1/2)
  good luck 84 (1/3) Thông 6 NGày
  dohuong 51 (1/2)
  HAMY 88 (1/1)
  dudoanlo 43** (2/2) Thông 6 NGày
  LTH 43** (2/3)
  lotofun 03 (1/3) Thông 2 NGày
  anhlo 131 (2/3)
  sóng xanh 43** (2/3) Thông 4 NGày
  NgànThịnhTGM 84 (1/1)  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page