Bảng vàng tháng 5

Discussion in 'Bảng vàng' started by sóng xanh, May 27, 2012.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 21/5/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  [​IMG]

  Đặc Biệt
  rongbachkim 39 (1/20)

  lô tô
  victory 80 (1/3)thông lô ngày 6
  Quyết Thắng 55 (1/3)thông lô ngày 5
  zenytran936 58 (1/1)thông lô ngày 3
  Phalenka 80 (1/3)thông lô ngày 2
  deluxe 58 (1/3)thông lô ngày 2
  rongbachkim 87 (1/2)
  Lãng Tử 55 808 (3/3)
  Moderator 80 (1/3)
  hoatigon 62** (2/3)
  ngcanhtoan 00 36 (2/3)
  xuanbach55 17** 58 (3/3)
  caothulo_hg 35 66 (2/3)
  xosovui 17** (2/2)
  anhlo 80 62** (3/3)
  camdo6836 58 (1/1)

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   
 2. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 22/5/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  [​IMG]

  Đặc Biệt
  xosovui 94 (1/22)
  pespro7 94 (1/19)

  lô tô
  hoatigon 55 (1/3)thông lô 2 ngày
  anhlo 04 (1/3)thông lô 2 ngày
  xuanbach55 46 (1/3)thông lô 2 ngày
  camdo6836 03 (1/3)
  DM_68 52 (1/2)  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   
 3. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 23/5/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  [​IMG]

  Đặc Biệt
  xosovui 86 (1/24)thông ĐB ngày 2
  deluxe 86 (1/25)
  thanh_hai 86 (1/19)
  lehoang888 86 (1/9)

  lô tô

  lotofun 09** (2/3)
  rongbachkim 15 (1/2)
  ngcanhtoan 09** (2/3)
  victory 86 (1/3)
  phongthuy789 05 (1/3)
  PKC 949 (2/2)
  vulong882006 00 15 (2/3)
  deluxe 94 (1/3)
  CONANDOYLE 09** (2/2)
  caothulo_hg 11** 26 (3/3)
  Lô tiên sinh 494 (2/3)
  thanh_hai 09** (2/2)


  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   
 4. XUÂN HIỆP_KA

  XUÂN HIỆP_KA New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]  Thành tích ngày 24/5/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  DANH SÁCH ACE TRÚNG ĐB THÔNG 2 NGÀY


  thanh_hai 01 (1/19)
  deluxe 01 (1/25)
  ----------------------------------------------------

  DANH SÁCH ACE TRÚNG ĐB

  pespro7 01 (1/19)

  ----------------------------------------------------

  DANH SÁCH ACE TRÚNG LÔ THÔNG 2 NGÀY

  lotofun 84 (1/3)
  CONANDOYLE 61 (1/3)
  Lô tiên sinh 53 (1/3)
  caothulo_hg 69 (1/3)
  vulong882006 01** (2/3)
  victory 84 (1/3)

  -----------------------------------------------------

  DANH SÁCH ACE TRÚNG LÔ

  hoatigon 61 (1/3)
  Manhdung 39 (1/3)
  sóng bạc 24 (1/1)
  deluxe 84 (1/2)
  ------------------------------------------------------
  CHÚC ACE MAY MẮN !​
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

   
 5. XUÂN HIỆP_KA

  XUÂN HIỆP_KA New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 25/5/2012


  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  DANH SÁCH ACE TRÚNG ĐB THÔNG 3 NGÀY

  thanh_hai 96 (1/24)

  --------------------------------------------------

  DANH SÁCH ACE TRÚNG ĐB

  Hải Triều 96 (1/14)

  --------------------------------------------------

  DANH SÁCH ACE TRÚNG LÔ THÔNG 3 NGÀY

  lotofun 06** 96 (3/3)

  --------------------------------------------------

  DANH SÁCH ACE TRÚNG LÔ THÔNG 2 NGÀY

  hoatigon 54 (1/3)
  deluxe 59 (1/3)

  --------------------------------------------------

  DANH SÁCH ACE TRÚNG LÔ

  xosovui 95 (1/3)
  TienSyDanhLo 36 (1/3)
  pespro7 43 (1/2)

  --------------------------------------------------


  CHÚC ACE MAY MẮN !  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]   
 6. XUÂN HIỆP_KA

  XUÂN HIỆP_KA New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]


  Thành tích ngày 26/5/2012


  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  DANH SÁCH ACE TRÚNG ĐB THÔNG 4 NGÀY  thanh_hai 67 (1/19)

  -------------------------------------------------------------

  DANH SÁCH ACE TRÚNG ĐB

  xoxo_hn 67 (1/19)
  lehoang888 67 (1/16)
  TienSyDanhLo 67 (1/12)
  deluxe 67 (1/25)
  Lãng Tử 67 (1/19)

  -------------------------------------------------------------

  DANH SÁCH ACE TRÚNG LÔ

  ngcanhtoan 32 33 (2/3)
  dudoanlo 45 (1/2)
  anhlo 48 (1/3)
  Lãng Tử 64 66 (2/3)
  NgànThịnhTGM 64 (1/3)

  CHÚC ACE MAY MẮN !

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   
 7. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 27/5/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng

  [​IMG]

  Đặc Biệt
  :87::87:
  75205
  PHÊ ĐÉT --> kép lệch


  lô tô
  :77::77:
  lotofun
  88 -->(1/3) thông lô ngày 4
  Vulong882006 36 88 -->(2/2)
  PHÊ ĐÉT BT 88 -->(1/1)
  victory 36 -->(1/3)
  xosovui 81 -->(1/2)
  CONAN_CÁT TRẮNG 23 --->(1/3)
  Anhlo 54 45 -->(2/3)
  Xoxo_hn 10 12 -->(2/3)
  Sóng bạc 88 -->(1/3)

  tuan181200 00 -->(1/2)


  CHÚC ACE MAY MẮN !


  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   
 8. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 28/5/2012

  Chúc mừng ACE trúng thưởng
  [​IMG]
  Đặc Biệt

  :SinhVienIT.NET---58
  Lô tô
  [​IMG]

  Vulong882006 01 10 ---> (2/3)thông lô ngày 2
  Dap.chet 31 ---> (1/3)
  LTH 62 ---> (1/3)
  Hoatigon 16 ---> (1/2)
  camdo6836 22 33 77 ---> (3/3)Xuất sắc
  Lãng tử 26 62 ---> (2/2) xuất sắc
  Xuanbach55 83 ---> (1/3)
  xosovui 45 ---> (1/2)thông lô ngày 2
  SAORI HARA 17 --->(1/2)
  Caothulo_hg 55 ---> (1/3)
  Rongbachkim 17 --->(1/2)
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
   
 9. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 29/5/2012
  Chúc mừng ACE trúng thưởng
  [​IMG]
  Đặc Biệt
  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58
  victory 21--->(1/12)
  hoatigon 21 --->(1/24)
  thanh_hai --->ĐB chạm 2

  Lô tô
  [​IMG]
  TIBO9669 14** --->(2/2)xuất sắc
  sóng xanh 04 40 --->(2/2)
  sieuquaymc 92 --->(1/2)
  ngcanhtoan 75 --->(1/3)
  anhlo 92--->(1/3)
  Đỗ_Quyên 71 --->(1/2)
  misacyti 123 04-->(1/2)
  vippro86 34 --->(1/3)
  ADAM 75 14**--->(3/3)xuất sắc
  Hoatigon 70 ---> (1/3)thông lô ngày 2

  xuanbach55 70 ---> (1/2)
  thông lô ngày 2
  Chúc mừng hoatigon xuất sắc trúng lô tô và ĐB:99::87::87::87:


  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 10. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích ngày 30/5/2012
  Chúc mừng ACE trúng thưởng
  [​IMG]
  Đặc biệt
  69939
  camdo6836 39 --->(1/6)


  vippro86 39--->(1/19)

  victory 39 --->(1/20)
  Lô tô
  [​IMG]
  ADAM 53** --->(2/3) thông lô ngày 2
  Xuanbach55 53**10**81 --->(5/3)thông lô ngày 3
  Đỗ_Quyên 10**--->(2/3)thông lô ngày 2
  Sóng xanh 06 --->(1/2)thông lô ngày 2
  ketqua888 06 --->(1/2)
  Misacyti 123 73--->(1/2)thông lô ngày 2
  SAORIHARA 48 --->(1/2)
  Rongbachkim 10**--->(2/2)xuất sắc
  hoatigon 36 --->(1/3)thông lô ngày 3
  Vulong882006 06--->(1/3)
  victory 48--->(1/2)
  Tuan181200 11 --->(1/3)
  Anhlo 65 56 --->(2/3)thông lô ngày 2
  Lãng tử 48 --->(1/3)
  TIBO9669 45 --->(1/2)thông lô ngày 2
  caothulo_hg 45 54 --->(2/3)
  Chúc mừng xuanbach55 Rongbachkim[​IMG][​IMG] vipxuất sắc nhất ngày:99::87::87::87:

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 11. zenytran936

  zenytran936 Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 31/5/2012
  Chúc mừng ACE trúng thưởng


  [​IMG]

  Đặc biệt

  75997

  rongbachkim 97 (1/20)
  dudoanlo 97 (1/4)
  thanh_hai 97 (1/25)
  Nhai Số 97 (1/23)


  Lô tô

  rongbachkim 05 (1/2) Thông lô 2 ngày
  SAORI HARA 67 31 (2/3) Thông lô 2 ngày
  hoatigon 63 (1/3) Thông lô 4 ngày
  vina24h 23 (1/2)
  caothulo_hg 05 15 (2/3)
  TIBO9669 12 (1/2) Thông Lô 3 ngày
  lotofun 68** (2/3)
  phongthuy789 67 (1/3)
  Đỗ_Quyên 01 (1/3) Thông Lô 3 ngày
  PHÊ ĐÉT 15 (1/2)
  thanh_hai 68** (2/2)
  vulong882006 01 63 (2/3) Thông Lô 2 ngày
  tuan181200 20** (2/3) Thông Lô 2 ngày


  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]


  [​IMG]

  [​IMG]
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page