Bảng vàng tháng 10/2012

Discussion in 'Bảng vàng' started by Lode2008, Sep 30, 2012.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 20/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 36829  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Lãng tử 83 : 29** >>> Xuất sắc Thông BT ngày 3
  2. thanhlongvip :88** >>> Xuất sắc Thông BT ngày 2  TỐP CHÉN LOTTO:

  1.thanhlongvip : 88**
  .44 (3/2) >>> Cao Th
  2.
  113: 82*(1/3) >>> Thông lô ngày 2
  3.
  TrangAnh: 15 (1/3) >>> Thông lô ngày 2

  4. Lãng tử 83 : 82.29**(3/3) >>> Thông lô ngày 3
  5.
  caothulo_hg : 70 (1/3)
  6. c
  aravenday : 56** (2/3)
  7. Y$T : 98
  8. anhlo : 56**


  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:

  :111::111::111::111::111::111::111::111::111::111::111::111:
   
 2. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 20/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 36829  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Lãng tử 83 : 29**>>> Xuất sắcThông BT ngày 3
  2. thanhlongvip :88** >>> Xuất sắc Thông BT ngày 2  TỐP CHÉN LOTTO:

  1.thanhlongvip : 88**
  .44 (3/2) >>> Cao Th
  2.
  113: 82*(1/3) >>> Thông lô ngày 2
  3.
  TrangAnh: 15 (1/3) >>> Thông lô ngày 2

  4. Lãng tử 83 :82.29**(3/3) >>> Thông lô ngày 3
  5.
  caothulo_hg : 70 (1/3)
  6.c
  aravenday : 56** (2/3)
  7. Y$T : 98
  8. anhlo : 56**


  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:

  :111::111::111::111::111::111::111::111::111::111::111::111:  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 3. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 21/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 35693  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. nganthinhTGM :68

  2. sutu3 :68

  TỐP CHÉN LOTTO:

  1. Tàn_Sát_Lệnh : 96 (1/2)
  2.sutu3 : 68 (1/2)
  3.
  TrangAnh: 45 (1/3) >>> Thông lô ngày

  4. anhlo : 00** (2/3) >>> Thông lô ngày 2
  5. Mr Vip™ : 68 ( 1/3)

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT


  :145::145::145::145::145::145::145::145:

  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

  [/QUOTE]
   
 4. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 22/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 35772  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Mr Win : 32

  2. bachxa: 86
  3. ngocanh200 :68
  TỐP CHÉN LOTTO:

  1. Tàn_Sát_Lệnh : 04 (1/2) >>> Thông lô ngày 2
  2. sutu3 : 86 (1/2) >>> Thông lô ngày 2
  3. xuanbach55 : 18.19 (2/3)
  4. caothulo_hg : 29 (1/3)
  5. bachxa : 86 (1/2)
  6. 113 : 38 (1/3)
  7. MrWin : 32 (1/3)
  8. dudoanlo : 32 (1/2)
  9. tuânno1 : 50 (1/2)  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT


  anhlo : Giàn ghép có 72

  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
   
 5. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 23/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 11372  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  Hoàng Hải_31 : 74

  TỐP CHÉN LOTTO:

  1. Tàn_Sát_Lệnh : 87 (1/2) >>> Thông lô ngày 3
  2. HoàngHải_31 : 74.47 (2/3)
  3. Do huong : 72** (2/2)
  4. 113 : 87 (1/3) >>> Thông lô ngày 2
  5. MrWin : 21 (1/3) >>> Thông lô ngày 2
  6. Miss.XSV : 36 (1/2)
  7. Mr Vip™ : 37 (1/3)
  8. TrangAnh : 72** (2/3)  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT

  TrangAnh : Giàn có 72  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
   
 6. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 24/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 25426  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Hoàng Hải_31 : 47 >>> Thông BT ngày 2
  2. anhlo : 45


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. HoàngHải_31 : 22.44 (2/3) >>> Thông lô ngày 2
  2. mrbean : 15 (1/2)
  3. laoanmay : 39 (1/3)
  4. anhlo : 45 (1/3)
  5. thanhlongvip : 43 (1/3)  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT

  thanhlongvip : chạm 6

  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

  Riêng bro laoanmay chốt 2 chạm trên 25số ( có chạm 6 ) không được tính lên bảng vàng, mong các bro chú ý khi chốt số.Chúc các bro may mắn
   
 7. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 25/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 91649  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  1. thanhlongvip : 98
  2. Chim Ngũ Sắc : 37** >>> Cao Thủ
  3. Mr Vip™ : 29
  4. LãngTử 83 : 52

  TỐP CHÉN LOTTO:

  1. Tàn_Sát_Lệnh : 37** (2/2) >>> Xuất sắc
  2.Chim Ngũ Sắc : 37**.52 (3/3) >>> Xuất sắc
  3.laoanmay : 56 (1/3) >>> Thông lô ngày 2
  4.anhlo : 45 (1/3)
  5. thanhlongvip : 98 (1/2) >>> Thông lô ngày 2
  6.ngocanh2000 : 11.29 (2/2) >>> Xuất sắc

  7. T$Y : 05 (1/2)
  8. Mr Vip™ : 29 (1/3)
  9. Miss.XSV : 05 (1/2)
  10. ngayayxaroi : 28** (2/3)
  11. Lãngtử83 : 25.52 (2/2) >>> Xuất sắc
  12. MrWin : 29 (1/2)
  13. TrangAnh : 11 (1/3)
  14. dohuong : 63 (1/3)
  15. 113 : 37** (2/3)
  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT

  :52::52::52::52::52::52::52:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 8. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 26/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 19327  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  1. thanhlongvip : 77 >>> Thông BT ngày 2
  2. hoang_hai31 : 08
  3. ngocanh2000 : 27** >>> Cao Thủ
  4. MrWin : 27** >>> Cao Thủ


  TỐP CHÉN LOTTO:

  1. Tàn_Sát_Lệnh : 48* (1/2) >>> Thông lô ngày 2
  3.laoanmay : 31 (1/3) >>> Thông lô ngày 3
  4. thanhlongvip : 77 (1/2) >>> Thông lô ngày 3
  5.ngocanh2000 : 50 (1/2) >>>
  Thông lô ngày 2
  6. Lãngtử83 : 42 (1/2) >>> Thông lô ngày 2
  7. MrWin : 77.27** (3/3) >>>
  Xuất sắc Thông lô ngày 2
  8. caothulo_hg : 88 (1/1) >>> Xuất sắc
  9. xuanbach55 : 32 (1/3)
  10. hoang_hai31 : 08.88 (2/3)
  11. nguyenthequan : 08 (1/2)
  12. haclong77 : 95 (1/3)
  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT

  ngocanh2000 : Chạm 7


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
   
 9. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 27/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 71037  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. kenny_vu : 54
  2. Tàn_Sát_Lệnh : 91
  3. sutu3 : 55


  TỐP CHÉN LOTTO:

  1. Tàn_Sát_Lệnh : 91 (1/2) >>> Thông lô ngày 3
  2. MrWin : 91 (1/3) >>>
  Thông lô ngày 3
  3. xuanbach55 : 12.61 (2/3) >>> Thông lô ngày 2
  4. hoang_hai31 : 55 (1/3) >>> Thông lô ngày 2
  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT

  1. ngocanh0509 : Tổng 0
  2. laoanmay : Bộ 23


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
   
 10. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 28/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 47181  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. kenny_vu : 77 >>> Thông BT ngày 2
  2. caothulo_hg : 46
  3. thanhlongvip : 64


  TỐP CHÉN LOTTO:

  1. hoang_hai31 : 94 (1/3) >>> Thông lô ngày 3*
  2. Y$T : 74 (1/3)
  3. thanhlongvip : 64 (1/2)
  4. Lãng tử 83 : 46.64 ( 2/3)
  5. CSCĐ : 26.28
  6. caothulo_hg : 89

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT

  1. ngocanh0509 : Giàn có 81 >>> Thông ĐB ngày 2
  2. XOSOVUI : Bộ 13
  3. thanhlongvip : Chạm 8
  4. 113 : Chạm 8
  5. Sunfromwest : Bộ 13


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
   
 11. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 29/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 49425  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :130::130::130::130::130::130::130::130::130:


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. 113: 55** (2/3
  2. anhlo: 66 (/3
  3. tuânno1: 70 (1/2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. zen02vn: Chạm 2
  2. Sunfromwest: Bộ 02 >>> Thông đb ngày 2


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 12. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 30/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 61010  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. 113: 98
  2. Sunfromwest: 05


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. anhlo: 98 (1/2 >>> Thông lô ngày 2
  2. tora: 81, 03** (3/3
  3. laoanmay: 57 (1/3
  4. 113: 898 (2/3 >>> Thông lô ngày 2
  5. Lãng Tử 83: 56 (1/2
  6. Mr Vip™ : 41 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. ketquaveso.com: Tổng 1
  2. Mr Win: Chạm 0
  3. laoanmay: Chạm 0
  4. dotasiza: bộ 01
  5. hoang_hai31: Bộ 15
  6. Sunfromwest: Bộ 01 >>> Thông đb ngày 3
  7. dohuong: dàn 6 con có 10 Cao Thủ


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 13. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 31/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 61061  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. thanhlongvip: 64** Xuất xắc


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. 113: 22 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  2. anhlo: 676 (2/3 >>> Thông lô ngày 3
  3. Mr Win: 67 (1/3
  4. thanhlongvip: 64** (2/3
  5. Chém Ku Đồng: 88 (1/2
  6. hoang_hai31: 61 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. thanh_hai: 61 (1/3 Xuất xắc
  2. hoang_hai31: Bộ 66 >>> Thông đb ngày 2


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page