Bảng vàng tháng 10/2012

Discussion in 'Bảng vàng' started by Lode2008, Sep 30, 2012.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :87:
  :wins: :wins:
  :wins: :wins: :wins:
  :wins: :wins: :wins: :wins:
  :wins: :wins: :wins: :wins: :wins:
  XOSOVUI.COM ĐẠI THẮNG MIỀN BẮC
  :wins: :wins: :wins: :wins: :wins: :wins: :wins:
   
 2. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 01/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 41277  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Mr Vip™: 66


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Mr Vip™: 66 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  2. Mr Win: 73 (1/3
  3. 113. 63 (1/3
  4. nhapmon123: 39 (1/2 >>> Thông lô ngày 2
  5. Lãng Tử 83 : 04 (1/2
  6. TrangAnh: 73 (1/3) >>> Thông lô ngày 2
  7. Y$T: 13 (1/2
  8. tora: 58 (1/2
  9. hoatuyet: 90 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. Phieubat_73: Chạm 7


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 3. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 02/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 70927  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Hoang_hai31: 55
  2. Mr Win: 87** Xuất xắc >>> Tính thông 2 ngày BT
  3. 113: 43
  4. TrangAnh: 98


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Mr Win: 56 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  2. Lãng Tử 83: 98 (1/2 >>> Thông lô ngày 2
  3. TrangAnh: 98 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  4. hoatuyet: 27 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  5. tuânno1: 87** (2/2
  6. zen02vn: 36 (1/2
  7. phieubat_73: 43 (1/2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. dohuong: 27 (1/2 xuất xắc


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 4. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 03/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 64412  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. lodehok: 51
  2. TrangAnh: 51 >>> Thông BT ngày 2
  3. Tàn_Sát_Lệnh: 88
  4. Mr Vip™: 37


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Y$T: 585 (2/2 Cao thủ
  2. hoatuyet: 151 (2/2 Cao thủ >>> Thông lô ngày 3
  3. TrangAnh: 51 (1/3 >>> Thông lô ngày 4
  4. Tàn_Sát_Lệnh: 88 (1/3
  5. 113: 37, 73** (3/3 Cao thủ
  6. anhlo: 151 (2/3
  7. tora: 24 (1/3
  8. nhapmon123: 51 (1/2
  9. Mr Vip™: 37 (1/3
  10. dudoanlo: 88 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. zen02vn: Chạm 1 >>> Post 2 chạm không tính thành tích
  2. Mr Vip™: Dàn 18 con có 12


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 5. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 04/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 50734  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Mr Vip™: 13 >>> Thông BT ngày 2
  2. Lãng Tử 83: 78
  3. Hoang_hai31: 44


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Mr Vip™: 13 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  2. zen02vn: 38 (1/2
  3. 113: 82 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  4. Mr Win: 35 (1/3
  5. tora: 17 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  6. caothulo_hg: 93 (1/3
  7. laoanmay: 15 (1/2
  8. Lãng Tử 83: 78 (1/2
  9. tuânno1: 13 (1/3
  10. yeulode: 34 (1/2
  11. phieubat_73: 61 (1/2
  12. Hoang_hai31: 44 (1/2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. Quang Ngoc: đít 4
  2. Mr Win: Chạm 4
  3. hoang_hai31: Bộ 34


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 6. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 05/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 09260  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Mr Vip™: 05 >>> Thông bạch thủ ngày 3
  2. Mr Win: 83
  3. hoang_hai31: 99 >>> Thông Bạch Thủ ngày 2


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Mr Win: 83 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  2. Mr Vip™: 05, 10 (2/3 >>> Thông lô ngày 3
  3. anhlo: 10 (1/3
  4. laoanmay: 05 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  5. hoang_hai31: 99 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  6. hoatuyet: 63 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. dohuong: 60 (1/2 Cao Thủ xuất xắc
  2. TrangAnh: Bộ 01
  3. 113: Dàn 25 con có 60
  4. Quang Ngoc: Bộ 01 >>> Thông đặc biệt ngày 2


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 7. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 06/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 66321  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. 113: 25
  2. nhapmon123: 70
  3. tuânno1: 31


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. dohuong: 70 (1/2
  2. laoanmay: 73 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  3. 113: 25, 76 (2/3
  4. anhlo: 31 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  5. Y$T: 04 (1/2
  6. nhapmon123: 70 (1/2
  7. yeulode: 25, 65 (2/3
  8. lode16: 58 (1/2
  9. caothulo_hg: 91 (1/3
  10. caravenday: 25 (1/3
  11. Mr.Khanh: 97 (1/2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :112::112::112::112::112::112::112::112::112:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 8. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 07/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 68818  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Mr Win: 74


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. hoang_hai31: 020 (2/3
  2. Lãng Tử 83: 94 (1/2
  3. trungluong: 26 (1/1 Cao thủ
  4. Y$T: 26 (1/2 >>> Thông lô ngày 2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. phieubat_73: Chạm 8
  2. hoang_hai31: Bộ 63
  3. Mr Win: Chạm 8


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 9. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 08/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 91692  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Tàn_Sát_Lệnh: 86
  2. thanhlongvip: 86
  3. haohoa: 71


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. laoanmay: 32, 86 (2/3
  2. Tàn_Sát_Lệnh: 86 (1/2
  3. Mr Vip™: 58 (1/3
  4. lode16: 21, 26 (2/3
  5. Mr Win: 58 (1/3
  6. thanhlongvip: 38, 86 (2/3
  7. anhlo: 38 (1/3
  8. QuynhAnh: 84** (2/3
  9. caothulo_hg: 32 (1/3
  10. sutu3: 86 (1/1 Cao thủ

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. Mr Win: Chạm 2 >>> Thông đb ngày 2
  2. xosovui: Dàn 11 con có 92 Cao Thủ ăn đủ


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 10. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 09/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 68128  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Quang Ngoc: 31
  2. Mr Win: 85


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Tàn_Sát_Lệnh: 66** (2/3 >>> Thông lô ngày 2
  2. Quang Ngoc: 31 (1/2
  3. caothulo_hg: 64**, 66** (4/3 Xuất xắc >>> Thông lô ngày 2
  4. Chém Ku Đồng:28 (1/2
  5. Mr Vip™: 01 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  6. 113: 28 (1/3
  7. Mr Win: 85 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  8. tora: 27 (1/3
  9. QuynhAnh: 27 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  10. anhlo: 66** (2/3 >>> Thông lô ngày 2
  11. laoanmay: 73 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  12. dudoanlo: 24 (1/2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. 113: Chạm 8 (1/20
  2. Mr Win: Chạm 8 (1/20 >>> Thông Đb ngày 3


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 11. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 10/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 61164  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. laoanmay: 11


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Chém Ku Đồng: 81 (1/2 >>> Thông lô ngày 2
  2. Tàn_Sát_Lệnh: 21 (1/2 >>> Thông lô ngày 3
  3. 113: 28 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  4. Mr Vip™: 56** (2/3 >>> Thông lô ngày 3
  5. hoatuyet: 28 (1/3
  6. hoang_hai31: 01 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. thanhlongvip: Chạm 6 (1/20
  2. phongtran: Bộ 14


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 12. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 11/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 65557


  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Tàn_Sát_Lệnh: 14
  2. Mr Vip™: 36
  3. TrangAnh: 86
  4. Lãng Tử 83: 72


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Tàn_Sát_Lệnh: 14 (1/2 >>> Thông lô ngày 4
  2. Mr Vip™: 14, 36 (2/3 >>> Thông lô ngày 4
  3. tora: 91, 51 (2/3
  4. 113: 82 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  5. Mr Win: 97 (1/3
  6. TrangAnh: 86 (1/3
  7. laoanmay: 575 (2/3
  8. caothulo_hg: 91 (1/3
  9. hoang_hai31: 14 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  10. tuânno1: 97 (1/3
  11. Y$T: 14 (1/2
  12. sutu3: 66 (1/2
  13. Lãng Tử 83: 72 (1/1 Cao thủ

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. Mr Win: Chạm 5 (1/20
  2. ngocanh0509: Dàn 20 con có 57
  3. laoanmay:Dàn 22 con có 57


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 13. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 12/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 75138


  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. ngocanh2000: 77
  2. Lãng Tử 83: 43 >>> Thông BT ngày 2


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. caothulo_hg: 85 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  2. Tàn_Sát_Lệnh: 383 (2/3 >>> Thông lô ngày 5
  3. TrangAnh: 51 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  4. QuynhAnh: 38 (1/3
  5. xuanbach55: 85 (1/3
  6. hoatuyet: 37***, 73** (5/3 Xuất xắc
  7. Lãng Tử 83: 43 (1/1 Cao thủ >>> Thông lô ngày 2
  8. Mr Vip™: 11, 48 (2/3 >>> Thông lô ngày 5

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. 113: Chạm 8
  2. thanhlongvip: Chạm 3
  3. Mr Win: Chạm 3 >>> Thông đb ngày 2
  4. TrangAnh: dàn 13 con có 38


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 14. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 13/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 17172


  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Lãng Tử 83: 89 >>> Thông BT ngày 3
  2. Mr Win: 44
  3. hoang_hai31: 55


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. yeulode: 30 (1/3
  2. Lãng Tử 83: 89 (1/1 Cao thủ >>> Thông lô ngày 3
  3. Mr Vip™: 30 (1/3 >>> Thông lô ngày 6
  4. QuynhAnh: 53 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  5. TrangAnh: 23 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  6. laoanmay: 89, 98*** (4/3 Cao thủ
  7. Mr Win: 44 (1/3
  8. hoang_hai31: 55, 47 (2/3
  9. caothulo_hg: 81 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  10. xuanbach55: 81, 84 (2/3 >>> Thông lô ngày 2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. thanhlongvip: Chạm 7 >>> Thông đb ngày 2
  2. laoanmay: dàn 19 con có 72


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 15. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 14/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 80606


  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Tàn_Sát_Lệnh: 73
  2. Lãng Tử 83: 88 >>> Thông BT ngày 4
  3. hoang_hai31: 11 >>> Thông BT ngày 2


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. dohuong: 11, 88 (2/3
  2. Tàn_Sát_Lệnh: 73 (1/2
  3. laoanmay: 52 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  4. Lãng Tử 83: 88 (1/1 Cao thủ >>> Thông lô ngày 4
  5. hoatuyet: 73 (1/3
  6. hoang_hai31: 11 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  7. Mr Vip™: 11 (1/3 >>> Thông lô ngày 7
  8. QuynhAnh: 58 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  9. Y$T: 98 (1/2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. phongtran: Bộ 01


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 16. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 15/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 26044


  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. bachxa: đề 44 (1/4 Cao thủ
  2. hoang_hai31: 67 >>> Thông BT ngày 3
  3. Mr Vip™: 48** Xuất xắc


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. QuynhAnh: 23 (1/3 >>> Thông lô ngày 4
  2. Mr Win: 39 (1/3
  3. xuanbach55: 03 (1/3
  4. laoanmay: 68 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  5. thanhlongvip: 53 (1/3
  6. anhlo: 31** (2/2
  7. hoang_hai31: 67, 00 (2/3 >>> Thông lô ngày 3
  8. hoatuyet: 00 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  9. Mr Vip™: 48**, 36, 39 (4/3 Xuất xắc nhất ngày >>> Thông lô ngày 8

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :131::131::131::131::131::131::131::131::131:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 17. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 16/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 33911


  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :92::92::92::92::92::92::92::92::92:


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. 12ek2: 171 (2/2 Cao thủ
  2. dohuong: 63 (1/2
  3. ngocanh2000: 46**, 64 (3/3
  4. hoang_hai31: 15 (1/3 >>> Thông lô ngày 4
  5. hoatuyet: 38 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  6. tora: 10 (1/3
  7. tuânno1: 80 (1/2
  8. CSCĐ: 63 (1/3
  9. dudoanlo: 78 (1/2
  10.Mr Vip™: 11 (1/3 >>> Thông lô ngày 9
  11. Y$T: 63 (1/3
  12. rongbachkim: 46**, 64 (3/2 Xuất xắc nhất ngày
  13. xuanbach55: 63, 64, 65 (3/3 Cao thủ >>> Thông lô ngày 2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :92::92::92::92::92::92::92::92::92:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 18. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 17/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 37944


  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. hoang_hai31: 46  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. vina24 : 81 (1/2)
  2. Nhai Số:01(1/2)
  3. Chém Ku Đồng: 26, 89(2/3)
  4. laoanmay: 262 (2/3)
  5. Hoatuyet : 44**,26(3/3) >>> Thông lô ngày 4
  6. tora : 29 (1/3) >>> Thông lô ngày 2
  7.
  Lucky.xsv : 29(1/1)
  8. Mr.Win:26 (1/3)
  9. hoang_hai31: 46 (1/3) >>> Thông lô ngày 5  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :92::92::92::92::92::92::92::92::92:  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
   
 19. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 18/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 69893  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  Lãng tử 83: 54** >> Xuất Sắc  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. CSCD : 37** (2/3)
  2.Lãng Tử 83 : 54** (2/3)
  3. lodehok: 41(1/2)
  4. xuanbach55 : 15 (1/3)
  5. bachxa : 18 (1/1) >>> Xuất sắc
  6. ngocanh2000 : 41 (1/3)
  7. tora : 26(1/3)

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:  1. ngocanh2000 : 93 ( xuất sắc chốt cặp 393)
  2. 113 : Chạm 9
  3. anhlo : Chạm 9
  4. laoanmay : Bộ 34
  5. hoang_hai31 :Bộ 34


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
   
 20. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 19/10/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 38339


  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1.
  Lãng tử 83 : 43 >>> Thông BT ngày 2
  2. bạchxa :68**
  3. thanhlongvip :43


  TỐP CHÉN LOTTO:

  1. bạchxa : 68** (2/1)
  >>> Thông lô ngày 2
  2.
  113: 68**(2/3)
  3.
  TrangAnh: 85 (1/3)
  4.
  laoanmay : 75 (1/3)
  5. Lãng tử 83 :(Xuất sắc) 43, 34, 51**(4/3) >>> Thông lô ngày 2
  6. thanhlongvip : 43 (1/3)
  7.
  sutu3 :68**(2/3)
  8. Mr.Win :50** (2/3)
  9. hoang_hai31 : 66 (1/3)
  10. Chém Ku Đồng : 96 (1/3)


  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:

  :56: :56: :56: :56: :56:
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page