Bảng vàng Tháng 09/2012

Discussion in 'Bảng vàng' started by Lanhlung_Vip™, Sep 1, 2012.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 21/09/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 88774  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :56::56::56::56::56::56::56::56::56:


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. dohuong: 86** (2/2
  2. zen02vn: 63** (2/2
  3. Rongbachkim: 19 (1/2 >>> Thông lô ngày 2
  4. vina24h: 19, 04 (2/2 Cao thủ >>> Thông lô ngày 3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. dohuong: 7x


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 2. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 22/09/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 47921  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Mr Vip: 00
  2. Mr Win: 28
  3. xosovui: 00 ( chắc đánh theo Mr Vip :146: )


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. dohuong: 47 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  2. Mr Vip: 00 (1/3
  3. Mr Win: 28 (1/3
  4. hoatuyet: 02 (1/3
  5. Tàn_Sát_Lệnh: 00, 47 (2/3
  6. zen02vn: 68 (1/2 >>> Thông lô ngày 2
  7. vina24h: 73 (1/2 >>> Thông lô ngày 4
  8. caothulo_hg: 78 (1/3
  9. dudoanlo: 060 (2/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. dohuong: 2x >>> Thông đb ngày 2
  2. TSD: Dàn 6 con có 21 Cao thủ
  3. caothulo_hg: Chạm 2


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 3. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 23/09/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 23673  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Lãng Tử 83:54
  2. BachMai: 46


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. dohuong: 12 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  2. BachMai: 46 (1/3
  3. Lãng Tử 83: 545 (2/2
  4. vina24h: 16 (1/2 >>> Thông lô ngày 5
  5. caothulo_hg: 96 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  6. dudoanlo: 97 (1/2 >>> Thông lô ngày 2
  7. anhlo: 171, 18** (4/3 xuất xắc nhất ngày
  8. Tàn_Sát_Lệnh: 12 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  9. Mr Vip: 06 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  10. 113: 39 (1/3
  11. hoatuyet: 18** (2/3 >>> Thông lô ngày 2
  12. xabo: 18**, 39 (3/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. BachMai: Tổng 0
  2. zen02vn: Đầu 7
  3. Mr Win: Chạm 3
  4. thanh_hai: Chạm 3


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 4. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 24/09/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay
  Đặc Biệt: 89544


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. 113 : 19 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  2. BachMai : 84 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  3. Mr Win : 18**, 16 (3/3

  4. hoatuyet
  : 46 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:
  1. BachMai : Đầu 4 >>> Thông đặc biệt ngày 2
  2. Mr Khanh : Tổng chẵn
  3. xosovui : Giàn có 44 >>> Xuất sắc  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 5. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 25/09/2012 :0290:
  Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay
  Đặc Biệt: 93919
  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Mr Win : 46 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  2. vina24h : 68** (2/2 >>> Xuất sắc

  3. infonet : 68** (2/2 >>> Xuất sắc
  4. xabo : 82 (1/3
  5. HoangHai_31 : 77 (1/3
  6. Mr Vip™ : 37 (1/3  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:  Caothulo_hg : Chạm 9


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 6. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 26/09/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 83176  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :125::125::125::125::125::125::125::125:


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Caothulo_hg: 22 (1/2
  2. xabo: 58, 31 (2/3 >>> Thông lô ngày 2
  3. Tàn_Sát_Lệnh: 43 (1/2
  4. hoatuyet: 31 (1/3
  5. Quang Ngoc: 43 (1/1 Cao thủ
  6. Ck_Miss.XSV: 88 (1/2
  7. vina24h: 16 (1/2 >>> Thông lô ngày 2
  8. infonet: 43 (1/2 >>> Thông lô ngày 2
  9. tora: 16 (1/2
  10. Hoang_hai31: 88 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  11. Y$T: 41 (1/2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. Mr Win: Chạm 7
  2. Com1981: Chạm 6
  3. phieubat_73: Chạm 6
  4. Hoang_hai31: Chạm 6


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 7. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 27/09/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 56836  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :111::111::111::111::111::111::111::111:


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. caothulo_hg: 51 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  2. TrangAnh: 06** (2/3
  3. hoahue: 36 (1/2
  4. Ck_Miss.XSV: 73 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  5. lotofun: 97 (1/3
  6. Oituyetqua: 51 (1/1 Cao thủ
  7. infonet: 21** (2/2 >>> Thông lô ngày 3
  8. Hoang_hai31: 51 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  9. tora: 24 (1/2 >>> Thông lô ngày 2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. zen02vn: Chạm 3 >>> Post 2 chạm không tình thành tích
  2. phieubat_73: Chạm 3 >>> Thông Đb ngày 2
  3. hoang_hai31: Chạm 6 >>> Post 2 chạm không tình thành tích


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 8. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 28/09/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 45576  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :111::111::111::111::111::111::111::111:


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. TrangAnh: 010 (2/3 >>> Thông lô ngày 2
  2. 113: 585 (2/3
  3. anhlo: 04 (1/3
  4. Mr Win: 75 (1/3
  5. infonet: 10 (1/1 Cao thủ >>> Thông lô ngày 4
  6. tuânno1: 010 (2/2 Cao thủ
  7. 123_cungwin: 11 (1/2
  8. vina24h: 86 (1/2
  9. hoatuyet: 11, 010 (3/3 Xuất xắc
  10. xabo: 010 (2/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. Quang Ngoc: x6
  2. thanh_hai: đít 6
  3. Hải Triều: Bộ 12


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 9. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 29/09/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 81518  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :111::111::111::111::111::111::111::111:


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Mr Vip™: 47, 40** (3/3 Cao thủ
  2. caothulo_hg: 25, 91 (2/2 Cao thủ
  3. Tàn_Sát_Lệnh: 47 (1/3
  4. anhlo: 00 (1/2 >>> Thông lô ngày 2
  5. 113: 25 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  6. Oituyetqua: 71 (1/3
  7. thanhthao: 19 (1/3
  8. tora: 64 (1/3
  9. dudoanlo: 00 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. thanh_hai: Tổng 9 >>> Thông đb ngày 2


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 10. Lode2008

  Lode2008 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 30/09/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 93665  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :111::111::111::111::111::111::111::111:


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Mr Vip™: 40** (2/3 >>> Thông lô ngày 2
  2. caothulo_hg: 50*** (3/3 Cao thủ >>> Thông lô ngày 2
  3. TrangAnh: 40** (2/3
  4. Nhapmon123: 03 (1/1 Cao thủ

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. Mr Win: Chạm 5 >>> Post 2 chạm không tính thành tích


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page