Bảng vàng Tháng 09/2012

Discussion in 'Bảng vàng' started by Lanhlung_Vip™, Sep 1, 2012.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 01/09/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 17223  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Langtudatinh: 44
  2. dudoanlo: 10**

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. caothulo_hg: 292 (2/3
  2. Mr Vip: 44 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  3. Tàn_Sát_Lệnh: 10** (2/3
  4. dudoanlo: 10** Xuất xắc
  5. Mrbean: 92 (1/3
  6. rongbachkim: 46 (1/2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. giacmonggiausang: dàn 8 con có 23 Cao thủ


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 2. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 02/09/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 36146  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :116::116::116::116::116:

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Mr Vip: 50 (1/3 >>> Thông lô ngày 4
  2. caothulo_hg: 83 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  3. tinhyeu@: 67 (1/2
  4. dudoanlo: 72 (1/2 >>> Thông lô ngày 2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :116::116::116::116::116:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây


   
 3. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 03/09/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 14271  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Đỗ_Quyên : 57

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. caothulo_hg: 14, 47 (2/3 >>> Thông lô ngày 3
  2. thanhlongvip: 05** (2/3
  3. tora: 34, 79 (2/3
  4. xuanbach55: 39 (1/3
  5. phongthuy789: 79 (1/2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. thanh_hai: Chạm 1
  2. dap.chet: Chạm 1


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây


   
 4. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 04/09/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 73943  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :111::111::111::111::111:

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. phongthuy789: 31, 37 (2/3 >>> Thông lô ngày 2
  2. tora: 96** (2/3 >>> Thông lô ngày 2
  3. Mr Vip: 15 (1/3
  4. com1981: 63 (1/2
  5. Mrbean: 15 (1/3
  6. Lucky.xsv: 68 (1/3
  7. Langtudatinh: 40 (1/3
  8. Rongbachkim: 78 (1/2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :111::111::111::111::111:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây


   
 5. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 05/09/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 26558  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. ChipPro: 77
  2. 0oMy loveo0: 24

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. James Bond: 52 (1/3
  2. dudoanlo: 55 (1/2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :131::131::131::131::131::131:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây


   
 6. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 06/09/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 09666  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Tàn_Sát_Lệnh: 58
  2. thanhlongvip: 66** Cao thủ ăn cả lô lẫn đb

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Langtudatinh: 76 (1/3
  2. Tàn_Sát_Lệnh: 58 (1/2
  3. tuânno1: 58 (1/2
  4. tora: 78 (1/2
  5. thanhlongvip: 66** (2/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. xosovui: dàn 7 có 66 >>> Xuất xắc


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây


   
 7. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 07/09/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 27841  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Mr Vip: 33

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Mrbean: 47 (1/2
  2. tora: 27, 87 (2/3 >>> Thông lô ngày 2
  3. Mr Vip: 33 (1/3
  4. phongthuy789: 07 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. thanhlongvip: dàn 12 con có 41 >>> cao thủ


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây


   
 8. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 08/09/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 65632  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :131::131::131::131::131:

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Mr Vip: 37, 88 (2/3 >>> Thông lô ngày 2
  2. thanhlongvip: 68 (1/3
  3. anhlo: 64 (1/3
  4. tuânno1: 32, 38 (2/3
  5. rongbachkim: 18 (1/2
  6. dudoanlo: 71 (1/2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. dohuong: x2x
  2. thanhlongvip: dàn 12 con có 32 >>> Cao thủ >>> Thông đb ngày 2
  3. thanh_hai: dàn 6 con có 32 >>> Xuất xắc
  4. caothulo_hg: đít 2


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây


   
 9. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 09/09/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 71932  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :125::125::125::125::125:

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. caothulo_hg: 25 (1/3
  2. anhlo: 22 (1/1 >>> Thông lô ngày 2
  3. dudoanlo: 06 (1/3 >>> Thông lô ngày 2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. thanh_hai: Tổng 5


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây


   
 10. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 10/09/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 52499  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. thanhlongvip: 95

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. caothulo_hg: 13 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  2. thanhlongvip: 95 (1/3
  3. dudoanlo: 20 (1/2 >>> Thông lô ngày 3
  4. Y$T: 63, 95 (2/3
  5. 113: 59 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. 113: chạm 9


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây


   
 11. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 11/09/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 53809  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :92::92::92::92::92::92::92::92::92:

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. caothulo_hg: 64 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  2. Y$T: 08 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  3. dudoanlo: 08 (1/2 >>> Thông lô ngày 4
  4. rongbachkim: 08 (1/2
  5. Nhai Số: 54 (1/2
  6. 113: 79 (1/3 >>> Thông lô ngày 2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. ngocanh0509: Dàn 13 con có 09 >>> Cao thủ


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây


   
 12. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 12/09/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 61114  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :131::131::131::131::131::131::131::131::131::131:

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. caothulo_hg: 03 (1/3 >>> Thông lô ngày 4
  2. tora: 26 (1/3
  3. 113: 52, 89 (1/3 >>> Thông lô ngày 3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. Mr Vip: 1x
  2. ngocanh0509: Dàn 19 con có 14 >>> Thông đb ngày 2


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây


   
 13. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 13/09/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 00460  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :106::106::106::106::106::106::106::106::106::106::106:

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. tora: 22 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  2. 113: 28 (1/3 >>> Thông lô ngày 4
  3. Y$T: 47 (1/2
  4. caothulo_hg: 10, 04 (2/3 >>> Thông lô ngày 5

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. ngocanh0509: Dàn 23 số có 60 >>> Thông đb ngày 3
  2. 113: Chạm 6
  3. xosovui: Dàn 15 con có 60 >>> Cao Thủ


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây


   
 14. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 14/09/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 72701  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Mr Vip: 37
  2. thanhlongvip: 95

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. 113: 68** (2/3 >>> Thông lô ngày 5
  2. Mr Vip: 37 (1/3
  3. thanhlongvip: 95 (1/2
  4. tora: 36 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  5. BachMai: 11** (2/3
  6. caothulo_hg: 95 (1/3 >>> Thông lô ngày 6
  7. (*.*)(^.^): 68** (2/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. Mr Vip: Đầu 0


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây


   
 15. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 15/09/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 89215  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :106::106::106::106::106::106::106::106::106:


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. 113: 49 (1/3 >>> Thông lô ngày 6
  2. (*.*)(^.^) : 29 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  3. tora: 47 (1/3 >>> Thông lô ngày 4
  4. xuanbach55: 49 (1/2
  5. caothulo_hg: 55, 60 (2/3 >>> Thông lô ngày 7
  6. MrBean: 67 (1/3
  7. haohoa: 20 (1/2
  8. tinhyeu@: 24 ** (2/3
  9. ketqua999: 90 (1/3
  10. thanhlongvip: 29 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  11. BachMai: 16 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  12. dudoanlo: 67 (1/2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. anhlo: Đuôi 5
  2. xosovui: bộ 01


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 16. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 16/09/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 48799  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :60::60::60::60::60::60::60::60::60::60:


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. 113: 48 (1/3 >>> Thông lô ngày 7
  2. Mr Vip: 45 (1/3
  3. lode16: 80 (1/2
  4. caothulo_hg: 09, 27 (2/3 >>> Thông lô ngày 8
  5. Tàn_Sát_Lệnh: 272 (2/3
  6. tinhyeu@: 36 (1/3 >>> Thông lô ngày 2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :60::60::60::60::60::60::60::60::60::60:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 17. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 17/09/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 61498  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :60::60::60::60::60::60::60::60::60::60:


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. 113: 39 (1/3 >>> Thông lô ngày 8
  2. BachMai: 78 (1/3
  3. anhlo: 05 (1/3
  4. dohuong: 99 (1/1
  5. Tàn_Sát_Lệnh: 07 (1/3 >>> Thông lô ngày 2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. Hải Triều: Bộ 34


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 18. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 18/09/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 57675  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. dudoanlo: 96


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. 113: 79 (1/3 >>> Thông lô ngày 9
  2. Hoang_hai31: 93** (2/3
  3. tinhyeu@: 93**(2/3
  4. dudoanlo: 96, 79 (2/3
  5. hoatuyet: 96, 23** (3/3 Xuất xắc nhất ngày
  6. ChiLang: 38 (1/3


  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. 113: Chạm 7


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 19. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 19/09/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 43850  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Quang Ngoc: 57


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. MrBean: 50** (2/2
  2. Quang Ngoc: 57 (1/1 Cao thủ
  3. BachMai: 57 (1/3
  4. thanhlongvip: 68 (1/3
  5. dudoanlo: 34 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  6. xuanbach55: 09 (1/3
  7. vina24h: 69 (1/2
  8. xoso888: 68 (1/3
  9. SAORI HARA: 50**, 85 (3/3 xuất xắc nhất ngày
  10. Tàn_Sát_Lệnh: 32 (1/3


  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. Quang Ngoc: Kép lệch


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 20. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 20/09/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 50568  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :131::131::131::131::131::131::131::131:


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. hoatuyet: 11 (1/3
  2. Tàn_Sát_Lệnh: 05 >>> Thông lô ngày 2
  3. Mr Win: 12 (1/3
  4. dudoanlo: 11 (1/2 >>> Thông lô ngày 3
  5. vina24h: 25, 36 (2/2 Cao thủ >>> Thông lô ngày 2
  6. SAORI HARA: 10 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  7. Rongbachkim: 03 (1/2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. hoatuyet: Tổng 4
  2. xosovui: Đít 8 ( Lót :106: )
  3. ngocanh0509: Dàn có 68


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page