Bảng vàng thành tích tháng 2 năm 2013

Discussion in 'Bảng vàng' started by hoang_hai31, Feb 3, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. hoang_hai31

  hoang_hai31 <b><font color="#00FF00">Mod Cầu Đề</font></b>

  [​IMG]
  :87:
  :wins: :wins:
  :wins: :wins: :wins:
  :wins: :wins: :wins: :wins:
  :wins: :wins: :wins: :wins: :wins:
  XOSOVUI.COM ĐẠI THẮNG MIỀN BẮC
  :wins: :wins: :wins: :wins: :wins: :wins: :wins:
   
 2. hoang_hai31

  hoang_hai31 <b><font color="#00FF00">Mod Cầu Đề</font></b>

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 01/02/2013 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 88498  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :110::110::110::110::110:

  TỐP CHÉN LOTTO:

  1. Forever 1819092012: 00 (1/2
  2. anhlo: 15, 68** (3/3 Cao thủ >>> Thông Lotto ngày 2
  3. ketquaveso.com: 49, 90 (2/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:

  1. Chemgio_trungthat: dàn có 98
  2. ketquaveso.com: Chạm 9


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link:
  Tại đây
   
 3. hoang_hai31

  hoang_hai31 <b><font color="#00FF00">Mod Cầu Đề</font></b>

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 02/02/2013 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 39204  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. anhlo: 04
  2. ketquaveso.com: 83

  TỐP CHÉN LOTTO:
  1. Lode2008: 16 (1/2
  2. Tàn_Sát_Lệnh: 8
  8(1/2
  3. anhlo: 04 (1/3
  >>> Thông Lotto ngày 3
  4. ketquaveso.com: 86 (1/3
  >>> Thông Lotto ngày 2
  5. anhtize: 11 (1/3


  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:

  :106::0309::106::0309::106::0309:

  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link:
  Tại đây
   
 4. Phù Du

  Phù Du New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 03/02/2013 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 48124  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Tàn_Sát_Lệnh: 23
  2. Mr Win: 19** Xuất xắc
  3. PhuongHong: 82*** súp pơ vip
  4. satthulode: 92

  TỐP CHÉN LOTTO:
  1. Tàn_Sát_Lệnh: 23 (1/2 >>> Thông Lotto ngày 2
  2. bjmbjm: 68** (2/2
  3. anhlo: 82***, 23 *4/3 Xuất xắc >>> Thông Lotto ngày 4
  4. Mr Win: 19**, 91 (3/3 Cao thủ ăn đủ
  5. satthulode: 82***, 92, 22 (5/3 Súp súp pơ Vip
  6. dudoanlo: 22 (1/2
  7. dangvandung: 33 (1/3


  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:

  :122::122::122::122::122::122:

  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link:
  Tại đây
   
 5. Phù Du

  Phù Du New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 04/02/2013 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 87155  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Satthulode: 71 >>> Thông BT ngày 2
  2. Mr Win: 44
  >>> Thông BT ngày 2

  TỐP CHÉN LOTTO:

  1. satthulode: 71 (1/2
  >>> Thông Lotto ngày 2
  2. anhtize: 89 (1/3
  3. Chemgio_trungthat: 89 (1/2
  4. ketquaveso.com: 59 (1/3
  5. Nhapmon123: 31 (1/2
  6. yeugaixjnh: 41 (1/2
  7. zen02vn: 08 (1/2
  8. Phù Du: 27 (1/2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:

  :54::54::54::54::54:

  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link:
  Tại đây
   
 6. hoang_hai31

  hoang_hai31 <b><font color="#00FF00">Mod Cầu Đề</font></b>

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 05/02/2013 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 23094  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Tàn_Sát_Lệnh: 57
  2.
  ketquaveso.com: 93
  3.
  113 : 52

  TỐP CHÉN LOTTO:

  1.
  .
  Tàn_Sát_Lệnh: 57 (1/2)
  2. yeugaixjnh: 898 (2/2)
  >>> Thông Lotto ngày 2
  3.
  113 : 52,37 (2/3)
  4. Phù Du: 86 (1/2)
  >>> Thông Lotto ngày 2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:

  1. Chemgio_trungthat : bộ 25 con có 94


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link:
  Tại đây
   
 7. hoang_hai31

  hoang_hai31 <b><font color="#00FF00">Mod Cầu Đề</font></b>

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 06/02/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 27690:beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44​


  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :92::92::92:

  TỐP CHÉN LOTTO:

  1.
  Mr Win : 91 (2/3)
  2.
  ketquaveso.com
  : 66 (1/3)
  3.
  113: 38(2/3)
  4. Phù Du: 32 (1/2)
  >>> Thông Lotto ngày 3


  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:

  :80::80::80::80::80:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link:
  Tại đây
   
 8. Phù Du

  Phù Du New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 07/02/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 47956 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44


  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. satthulode: 03

  TỐP CHÉN LOTTO:

  1. Mr Win: 44 (1/2 >>> Thông Lotto ngày 2
  2. satthulode: 03 (1/3
  3. 113: 84 (1/3 >>> Thông Lotto ngày 2
  4. Tàn_Sát_Lệnh: 96 (1/2
  5. anhlo: 83 (1/3
  6. bjmbjm: 43 (1/2
  7. Phù Du: 43 (1/2 >>> Thông L[SIZE=4]otto ng[SIZE=4]ày 4[/SIZE][/SIZE]  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:

  :80::80::80::80::80:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link:
  Tại đây
   
 9. hoang_hai31

  hoang_hai31 <b><font color="#00FF00">Mod Cầu Đề</font></b>

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 08/02/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 55678 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44


  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :52::52::52::52::52:

  TỐP CHÉN LOTTO:

  1. Mr Win: 94 (1/2) >>> Thông Lotto ngày 3
  2. Zen02vn
  : 23 (1/3)


  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:

  :80::80::80::80::80:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link:
  Tại đây
   
 10. hoang_hai31

  hoang_hai31 <b><font color="#00FF00">Mod Cầu Đề</font></b>

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 13/02/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 50148 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44


  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. satthulode: 68
  2.
  anhtize : 43


  TỐP CHÉN LOTTO:

  1.
  SI-boy: 70 (1/3)
  2.
  satthulode: 86,68 (2/3)
  3.
  113: 52,97 (2/3)
  4. hoang_hai31: 51 (1/3)
  5. anhlo: 87 (1/3)
  6. anhtize : 43 (1/2)


  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:

  1. satthulode: chạm 8  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link:
  Tại đây
   
 11. hoang_hai31

  hoang_hai31 <b><font color="#00FF00">Mod Cầu Đề</font></b>

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 14/02/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 26439 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  1. satthulode: 59** (Xuất sắc) [B][FONT=georgia][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]>>> Thông bạch thủ ngày 2[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/B]
  2.
  hoang_hai31[SIZE=4][SIZE=4]: [/SIZE][/SIZE]11


  TỐP CHÉN LOTTO:

  1. Mr. Win[SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]: [COLOR=#FF0000]49[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE](1/2)
  2.
  [COLOR=#008080]satthulode[/COLOR][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333]: [/COLOR][COLOR=#ff0000]59**[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#333333](2/2)[/COLOR][/SIZE]
  [B][FONT=georgia][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]>>> Thông Lotto ngày 2[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/B][SIZE=4]
  [COLOR=#333333]3. [/COLOR][/SIZE]
  [B][FONT=georgia][SIZE=4][COLOR=#ff0000]chemgio_trungthat[/COLOR][SIZE=4][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]: [COLOR=#ff0000]31**[/COLOR](2/2)
  4. [COLOR=#008080]anhtize[/COLOR] : [COLOR=#ff0000]07[/COLOR] (1/3) [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/B]
  [B][FONT=georgia][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]>>> Thông Lotto ngày 2[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/B][B][FONT=georgia][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/B]
  [B][FONT=Georgia][SIZE=4]
  [/SIZE]
  [U][SIZE=6][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:[/COLOR][/SIZE][/U]
  [SIZE=4]
  [/SIZE][/FONT][/B]
  :72::72::72:
  [B][B][B][B]
  [B][B]
  [COLOR=#FF0000]
  [FONT=Georgia][SIZE=5][COLOR=#0000FF]P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][SIZE=5][URL="http://xosovui.com/showthread.php?278-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-%21"][COLOR=#ff0000]Tại đây[/COLOR][/URL][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
 12. Phù Du

  Phù Du New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 15/02/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 96515 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  1. Satthulode: 59 >>> Thông BT ngày 3


  TỐP CHÉN LOTTO:

  [B][FONT=georgia][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]1. [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#008080][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]Satthulode[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]: [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]59 [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](1/2 >>> Thông Lotto ngày 3
  2. [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#008080][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]K[COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR]ehuydietphonui[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]: [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]68[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] (1/3
  3. [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]hoang_hai31[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]: [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]00 [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](1/2
  4. [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#008080][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]SI2-Boy[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]: [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]35, 53** [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](3/2 Xuất xắc
  5. [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#008080][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]hoahieu[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]: [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]30 [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](1/2
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/B]
  [B][FONT=Georgia][SIZE=4]
  [/SIZE]
  [U][SIZE=6][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:[/COLOR][/SIZE][/U]
  [SIZE=4]
  [/SIZE][/FONT][/B]
  1. Satthulode: Chạm 1 ( Bộ 01 )
  [B][B][B][B]
  [B][B]
  [COLOR=#FF0000]
  [FONT=Georgia][SIZE=5][COLOR=#0000FF]P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][SIZE=5][URL="http://xosovui.com/showthread.php?278-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-%21"][COLOR=#ff0000]Tại đây[/COLOR][/URL][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
 13. Phù Du

  Phù Du New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 16/02/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 16254 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  :92::92::92::92::92:


  TỐP CHÉN LOTTO:

  [B][FONT=georgia][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]1. [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]Tàn_Sát_Lệnh[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]: [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]54 [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](1/2
  2. [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#008080][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]Chemgio_trungthat[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]: [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]22 [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](1/2
  3. [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#008080][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]tuânno1[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]: [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]34 [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](1/2
  4. [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#000080][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]anhlo[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]: [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]86, 98[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] (2/3
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/B]
  [B][FONT=Georgia][SIZE=4]
  [/SIZE]
  [U][SIZE=6][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:[/COLOR][/SIZE][/U]
  [/FONT][/B]
  :92::92::92::92::92:[B][FONT=Georgia][SIZE=4]
  [/SIZE][/FONT][/B]

  [B][B][B][B]
  [B][B]
  [COLOR=#FF0000]
  [FONT=Georgia][SIZE=5][COLOR=#0000FF]P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][SIZE=5][URL="http://xosovui.com/showthread.php?278-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-%21"][COLOR=#ff0000]Tại đây[/COLOR][/URL][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
 14. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 17/02/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 02319 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  113 : 86


  TỐP CHÉN LOTTO:

  [SIZE=4][B][FONT=georgia][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]1.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#ff0000]Tàn_Sát_Lệnh[/COLOR][COLOR=#ff0000][/COLOR]: [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]54 [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333](1/2 thông lô ngày 2[/COLOR]
  [COLOR=#333333]2. [/COLOR][COLOR=#008080]dangvandung [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]: 20 *[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](2/3
  3. macthenhansau[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]: 76[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](1/2
  4. [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#000080][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]anhlo[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]: [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]82[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](1/3 thông lô ngày 2
  5. [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#800080][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]113 : [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]86,82 (2/3
  6. [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=5]s[/SIZE]l2-boy[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] : 55 (1/2
  7. [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff8c00][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]huynhlam 1012[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] : 80 (1/3
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/B][/SIZE][B][B][FONT=Georgia][SIZE=4]
  [/SIZE]
  [U][SIZE=6][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:[/COLOR][/SIZE][/U]
  [/FONT][/B][/B]
  :92::92::92::92::92:[B][B][B][FONT=Georgia][SIZE=4]
  [/SIZE][/FONT][/B][/B][/B]

  [B][B][B][B][B][B][B]
  [B][B]
  [COLOR=#FF0000]
  [FONT=Georgia][SIZE=5][COLOR=#0000FF]P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][SIZE=5][URL="http://xosovui.com/showthread.php?278-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-%21"][COLOR=#ff0000]Tại đây[/COLOR][/URL][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
 15. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  [​IMG]Bảng vàng thành tích ngày 18/02/2013 [​IMG]
  [​IMG] Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay[​IMG]

  [​IMG]Đặc Biệt: 75593 [​IMG]

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  1. 113 :48 thông bt ngày 2
  2.langtu83: 85
  3.Tan sat lenh : 88

  TỐP CHÉN LOTTO:

  [SIZE=4][B][FONT=georgia][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#000000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]1. [COLOR=#40e0d0]Satthulode[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#000000]: [/COLOR][COLOR=#ff0000]88[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#000000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](1/1 >>> xuất sắc
  2.[COLOR=#40e0d0][COLOR=#000000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR]shoorp[COLOR=#000000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR]:[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#000000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000][COLOR=#000000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]85[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#000000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] (1/3
  3. [COLOR=#40e0d0]thanhloe[/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#000000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR]: 66*[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][COLOR=#000000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#000000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](2/2
  4. [COLOR=#40e0d0]macthenhansau [/COLOR]:74[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][COLOR=#000000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#000000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](1/2 thông lô ngày 2
  5. [COLOR=#40e0d0]hoahieu[/COLOR]: 88[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][COLOR=#000000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#000000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](1/3
  6.[COLOR=#40e0d0]bjmbjm[/COLOR] :12,29* (3/3 xuất sắc
  7.[COLOR=#0000cd]anh lo[/COLOR] :88 (1/3 thông lô ngày 3
  8.[COLOR=#ff0000]Tan sat lenh[/COLOR] :88 (1/2 thông lô ngày 3
  9.[COLOR=#ff8c00]langtu83 [/COLOR]: 85 (1/2
  10. [COLOR=#800080]113[/COLOR] : 48 (1/3 thông lô ngày 2
  11. [COLOR=#008000]phudu[/COLOR] : 88 (1/3
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/B][/SIZE][B][B][FONT=Georgia][SIZE=4]
  [/SIZE]
  [U][SIZE=6][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:[/COLOR][/SIZE][/U]
  [SIZE=4]
  [/SIZE][/FONT][/B][/B]
  :51::51::51::51::51:
  [B][B][B][B][B][B]
  [B][B]
  [COLOR=#FF0000]
  [FONT=Georgia][SIZE=5][COLOR=#0000FF]P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][SIZE=5][URL="http://xosovui.com/showthread.php?278-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-%21"][COLOR=#ff0000]Tại đây[/COLOR][/URL][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
 16. hoang_hai31

  hoang_hai31 <b><font color="#00FF00">Mod Cầu Đề</font></b>

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 24/02/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 62370 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  1. thanlo888 : 22


  TỐP CHÉN LOTTO:

  [SIZE=4][B][FONT=georgia][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#000080][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]1.anhlo: [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#ff0000]232,77[/COLOR] [COLOR=#006400](3/3)[/COLOR]
  [COLOR=#ff0000]2. Tan_sat_Lenh : 52[/COLOR] [COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#006400](1/2)[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff8c00][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]3. yeugaixinh:[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]36[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#006400][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](1/3)[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#008080][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]4. thanlo888:[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]58,22[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#006400][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](2/2)[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff8c00][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]5. huynhlam1012 : [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]70[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#006400][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](1/3)[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/B][/SIZE][B][B][FONT=Georgia][SIZE=4]
  [/SIZE]
  [U][SIZE=6][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:[/COLOR][/SIZE][/U]
  [/FONT][/B][/B]
  :92::92::92::92::92:[B][B][B][FONT=Georgia][SIZE=4]
  [/SIZE][/FONT][/B][/B][/B]

  [B][B][B][B][B][B][B]
  [B][B]
  [COLOR=#FF0000]
  [FONT=Georgia][SIZE=5][COLOR=#0000FF]P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][SIZE=5][URL="http://xosovui.com/showthread.php?278-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-%21"][COLOR=#ff0000]Tại đây[/COLOR][/URL][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
 17. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 25/02/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 65404 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  1. vodoitiensinh : 56


  TỐP CHÉN LOTTO:

  [SIZE=4][B][FONT=georgia][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333]1.[/COLOR][COLOR=#000080]anhlo[/COLOR][COLOR=#333333]: [/COLOR][COLOR=#ff0000]04[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4] [COLOR=#006400](1/3)[/COLOR] thông ngày 2
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#ff0000][/COLOR][COLOR=#000000]2[/COLOR][COLOR=#ff0000].[/COLOR][COLOR=#40e0d0]chemgio-trungthat[/COLOR][COLOR=#ff0000] :56 (1/2)
  [/COLOR]3.[COLOR=#40e0d0]annep [/COLOR]:[COLOR=#ff0000]82 [/COLOR](1/3)
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]4. [COLOR=#40e0d0]victory[/COLOR] : [COLOR=#ff0000]34,43[/COLOR] [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#006400][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](2/3)[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]5. [COLOR=#40e0d0]ketquaveso.com[/COLOR] : [COLOR=#ff0000]41[/COLOR] (1/3)[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]6. [COLOR=#40e0d0]vodoitiensinh[/COLOR] : [COLOR=#ff0000]95,56[/COLOR] (2/2) xuât sắc[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/B][/SIZE][B][B][FONT=Georgia][SIZE=4]
  [/SIZE]
  [U][SIZE=6][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:[/COLOR][/SIZE][/U]
  [/FONT][/B][/B]
  [B][B][B][FONT=Georgia][SIZE=4]1.[COLOR=#00ffff]XOSOVUI :[/COLOR] [COLOR=#008000]12 SỐ CÓ 04 XUẤT SẮC[/COLOR]
  2.[COLOR=#40e0d0]Kithuatso [/COLOR]: [COLOR=#ff0000]chạm 4[/COLOR]
  3[COLOR=#000080]anhlo[/COLOR] :[COLOR=#ff0000] chạm 0[/COLOR]
  4.[COLOR=#40e0d0]chemgio-trungthat[/COLOR] :[COLOR=#ff0000] 25 số có 04[/COLOR]
  5. [COLOR=#40e0d0]victory [/COLOR]: [COLOR=#ff0000]chạm 0[/COLOR]

  [/SIZE][/FONT][/B][/B][/B]

  [B][B][B][B][B][B][B]
  [B][B]
  [COLOR=#FF0000]
  [FONT=Georgia][SIZE=5][COLOR=#0000FF]P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][SIZE=5][URL="http://xosovui.com/showthread.php?278-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-%21"][COLOR=#ff0000]Tại đây[/COLOR][/URL][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
 18. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 26/02/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 36545 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  1. thanlo888 : 26 * xuất sắc


  TỐP CHÉN LOTTO:

  [SIZE=4][B][FONT=georgia][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333]1.[COLOR=#000080]anhlo: [/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000]26 *[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4] [COLOR=#006400](2/3)[/COLOR] thông ngày 3
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333]2.[COLOR=#40e0d0]tominguyen[/COLOR] [/COLOR][COLOR=#333333] :[COLOR=#ff0000]97[COLOR=#333333] [/COLOR][/COLOR](1/2)
  [/COLOR][COLOR=#333333]3.[/COLOR][COLOR=#40e0d0]caothulo-hg [/COLOR][COLOR=#333333]:[/COLOR][COLOR=#ff0000]71[/COLOR][COLOR=#333333][/COLOR][COLOR=#ff0000][COLOR=#333333] [/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333](1/2)[/COLOR]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333]4.[/COLOR][COLOR=#40e0d0] [COLOR=#333333]victory[/COLOR] :[/COLOR] [COLOR=#ff0000]26 *[/COLOR][COLOR=#333333] [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#006400][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](2/3) thông ngày 2[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333]5. [/COLOR][COLOR=#40e0d0]macthenhansau [/COLOR][COLOR=#333333] : [/COLOR][COLOR=#ff0000]97([/COLOR][COLOR=#333333]1/2)[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333]6. [/COLOR][COLOR=#40e0d0]caylode7777[/COLOR][COLOR=#333333] :[/COLOR][COLOR=#ff0000] 57[/COLOR][COLOR=#333333][/COLOR][COLOR=#333333](1/2) [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/B][/SIZE][B][B][FONT=Georgia][SIZE=4]
  [/SIZE]
  [U][SIZE=6][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT[/COLOR][/SIZE][/U][/FONT][/B][/B]
  [B][B][B][FONT=Georgia][SIZE=4]

  [/SIZE][/FONT][/B][/B][/B]
  :79::79::79::79::79::79::79:
   
 19. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 27/02/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 83590 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  1. tominguyen : 76 * xuất sắc


  TỐP CHÉN LOTTO:

  [SIZE=4][B][FONT=georgia][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333]1.[/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#0000cd]anhlo[/COLOR]: [/COLOR][COLOR=#ff0000]85,10[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4] [COLOR=#006400](2/3)[/COLOR] thông ngày 4
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333]2.[/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0]chemgio-trungthat[/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333]:[COLOR=#ff0000]96[/COLOR](1/2)
  [/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333]3.[COLOR=#40e0d0]bjmbjm [/COLOR]: [COLOR=#ff0000]96[/COLOR] [/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333](1/2)[/COLOR][/COLOR]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333]4.[/COLOR][COLOR=#800080]113[/COLOR][COLOR=#333333] :[/COLOR][COLOR=#ff0000]28[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#006400][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](1/3) [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333]5. [COLOR=#40e0d0]SI2-boy[/COLOR] [/COLOR][COLOR=#333333]:[COLOR=#ff0000]85,76 *[/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000](3/3[/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333])[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333]6.[/COLOR][COLOR=#ff8c00]yeugaixjnh[/COLOR] [COLOR=#333333][COLOR=#333333] :[/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333] [COLOR=#ff0000]26[/COLOR] [/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333](1/2) [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/B][/SIZE][B][B][FONT=Georgia][SIZE=4]
  [/SIZE]
  [U][SIZE=6][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT[/COLOR][/SIZE][/U][/FONT][/B][/B]
  [B][B][B][B][FONT=Georgia][SIZE=4]

  [/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B]
  :79::79::79::79::79::79::79:  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#FF0000][FONT=Georgia][SIZE=5][COLOR=#0000FF]P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][SIZE=5][URL="http://xosovui.com/showthread.php?278-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-%21"][COLOR=#ff0000]Tại đây[/COLOR][/URL][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
 20. ThuyCuong

  ThuyCuong Moderator

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 28/02/2013 :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :beer1:Đặc Biệt: 36897 :beer1:

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  1. thuycuong : 94
  2.113 : 93


  TỐP CHÉN LOTTO:

  [SIZE=4][B][FONT=georgia][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333]1.[/COLOR][/COLOR][COLOR=#0000cd]thuycuong[/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333]: 94 [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#006400](1/3)[/COLOR]
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333]2.[/COLOR][COLOR=#40e0d0]chemgio-trungthat[/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333]:[/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000]38 [/COLOR][COLOR=#333333](1/2) thông lô ngày 2[/COLOR]
  [COLOR=#333333]3.[COLOR=#40e0d0]thanlo999[/COLOR][COLOR=#40e0d0] [/COLOR]: [COLOR=#ff0000]95[/COLOR] [/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333](1/2)[/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333]4.[COLOR=#800080]113[/COLOR] :[/COLOR][COLOR=#ff0000]39,93 [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#006400][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4](2/3) thông lô ngày 2[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][SIZE=4][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333]5. [COLOR=#40e0d0]SI2-boy[/COLOR] [/COLOR][COLOR=#333333]:[COLOR=#ff0000]77 *[/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000](2/3[/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333]) thông lô ngày 2[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333]6.[/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff8c00]huynhlam 1012[/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333] [COLOR=#333333]:[/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333] [/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000]44 * [/COLOR][COLOR=#333333] [/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333](2/3)
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]7.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]thanhloe[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] : [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]36,88,83*[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] (4/3) xuất sắc
  8.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]dangvandung[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] :[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]83 *,15[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] (3/3) xuất sắc
  9.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]vodoitiensinh[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] : [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]44 *[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] (2/2 )
  10.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#40e0d0][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]hoahieu[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] : [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]44*[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4] (2/3 )
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][COLOR=#333333][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/B][/SIZE][B][B][FONT=Georgia][SIZE=4]
  [/SIZE]
  [U][SIZE=6][COLOR=#0000FF]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT[/COLOR][/SIZE][/U][/FONT][/B][/B]
  [B][B][B][B][FONT=Georgia][SIZE=4]
  [/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B]
  1.113 : chạm 7
  2.thuycuong : chạm 9


  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#FF0000][FONT=Georgia][SIZE=5][COLOR=#0000FF]P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=Georgia][SIZE=5][URL="http://xosovui.com/showthread.php?278-Th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-%21"][COLOR=#ff0000]Tại đây[/COLOR][/URL][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page