Bảng Vàng thành tích tháng 12/2012

Discussion in 'Bảng vàng' started by Lonely River, Dec 1, 2012.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Lonely River

  Lonely River New Member

  :87:
  :wins: :wins:
  :wins: :wins: :wins:
  :wins: :wins: :wins: :wins:
  :wins: :wins: :wins: :wins: :wins:
  XOSOVUI.COM ĐẠI THẮNG MIỀN BẮC
  :wins: :wins: :wins: :wins: :wins: :wins: :wins:

   
 2. Lonely River

  Lonely River New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 01/12/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 57839

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :111::111::111::111::111::111::111::111:

  TỐP CHÉN LOTTO:

  1. samnv.90: 03 (1/3
  2. 113: 29 (1/3 >>> Thông lotto ngày 3
  3. Chém Ku Đồng: 57 (1/1 Cao th
  4. anhlo: 05 (1/3
  5. Y&T: 70 (1/2
  6. zen02vn: 33 (1/2 >>> Thông lotto ngày 3
  7. Tàn_Sát_Lệnh: 40 (1/2 >>> Thông lotto ngày 3
  8. tuânno1: 39 (1/2


  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :111::111::111::111::111::111::111::111:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 3. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 02/12/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 83424

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  Lanhlung_Vip™ : 38


  TỐP CHÉN LOTTO:

  1. samnv.90: 95 (1/3 thông lô ngày 2
  2.
  laoanmay:32(1/3
  3.
  dudoanlo : 95(1/2
  4.
  Lanhlung_Vip™ : 38,24 (2/3
  5.
  tuânno1:85(1/2 thông lô ngày 2
  6. zen02vn:32(1/2 >>> Thông lotto ngày 4
  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :111::111::111::111::111::111::111::111:  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
   
 4. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 03/12/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 10237  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Lanhlung_Vip™: 00 >>> Thông BT ngày 2


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. 113: 55, 59 (2/3
  2. zen02vn: 35 (1/2 >>> Thông lotto ngày 5
  3. Lanhlung_Vip™: 00 (1/3 >>> Thông lotto ngày 2
  4. thanhloe: 00 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. 113: Chạm 3


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 5. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 04/12/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 59048  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :131::131::131::131::131::131::131::131:


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. laoanmay: 01 (1/3
  2. Mr Win: 17 (1/3
  3. anhlo: 88 (1/3
  4. dudoanlo: 88 (1/1 Cao thủ
  5. Y$T: 08 (1/2
  6. thanhloe: 88 (1/1 Cao thủ >>> Thông lotto ngày 2
  7. Lanhlung_Vip™: 01 (1/3 >>> Thông lotto ngày 3
  8. matbuon1990: 75 (1/2
  9. malong: 81 (1/2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. 113: Chạm 8 >>> Thông đb ngày 2


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 6. phongthuy789

  phongthuy789 New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 05/12/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 61775  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  1.Tàn_Sát_Lệnh : 54
  2.anhlo : 24

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. laoanmay: 78**(2/3 thông lô ngày 2
  2.
  Tàn_Sát_Lệnh: 54 (1/2
  3. anhlo: 24 (1/3 thông lô ngày 2
  4hoang_hai31
  : 55 (1/3
  5. Y$T: 55(1/1 thông lô ngày 2 xuất sắc
  6. thanhloe: 54 (1/2 >>> Thông lotto ngày 3
  7. Lanhlung_Vip™: 24,42 (2/3 >>> Thông lotto ngày 4
  8.
  TrangAnh : 42 (1/2
  9. lotofun: 49 (1/3


  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :131::131::131::131::131::131::131:  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
   
 7. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 06/12/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 69975  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Tàn_Sát_Lệnh: 17 >>> Thông BT ngày 2


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. 113: 31 (1/3
  2. malong: 41** (2/2
  3. Tàn_Sát_Lệnh: 17 (1/2 >>> Thông lotto ngày 2
  4. anhlo: 99 (1/3 >>> Thông lotto ngày 3
  5. lotofun: 86 (1/3 >>> Thông lotto ngày 2
  6. Mr Win: 12 (1/3
  7. Lanhlung_Vip™: 01 (1/3 >>> Thông lotto ngày 5
  8. tuânno1: 12 (1/2
  9. victory: 31 (1/2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. hoang_hai31: dàn 10 số có 75 Xuất xắc


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 8. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 07/12/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 59039  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. anhlo: 91
  2. hoang_hai31: 77


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Lanhlung_Vip™: 37 (1/3 >>> Thông lotto ngày 6
  2. 113: 96 (1/3 >>> Thông lotto ngày 2
  3. zen02vn: 19 (1/2
  4. anhlo: 91, 71 (2/3 >>> Thông lotto ngày 4
  5. malong: 07*** (3/2 Xuất xắc >>> Thông lotto ngày 2
  6. hoang_hai31: 44** (2/3
  7. tuânno1: 37 (1/2 >>> Thông lotto ngày 2
  8. victory: 77 (1/3 >>> Thông lotto ngày 2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :0249::0249::0249::0249::0249::0249::0249::0249::0249:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 9. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 08/12/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 03166  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Lanhlung_Vip™: 00
  2. hoang_hai31: 81 >>> Thông BT ngày 2
  3. ketquaveso.com: 88
  4. xuanbach55: 13


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. malong: 47, 04 (2/3 >>> Thông lotto ngày 3
  2. Lanhlung_Vip™: 00 (1/3 >>> Thông lotto ngày 7
  3. anhlo: 89** (2/3 >>> Thông lotto ngày 5
  4. hoang_hai31: 181, 00 (3/3 Cao thủ >>> Thông lotto ngày 2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. 113: Chạm 6


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 10. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 09/12/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 48736  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Lanhlung_Vip™: 91
  Thông BT ngày 2
  2. Con cobebe: 32
  3. 113 : 29 * xuất sắc
  4
  anhlo : db 36 (1/2 cao thủ

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. malong: 71 (1/3 >>> Thông lotto ngày 4
  2. Lanhlung_Vip™: 01,91 (2/3 >>> Thông lotto ngày 8
  3.
  113 : 29 *(2/3
  4. hoang_hai31: 71 (1/3 >> Thông lotto ngày 3
  5.
  victory : 71 (1/2
  6.tuânno1 :29* (2/2
  7.dudoanlo: 29*(2/2
  8.Concobebe:36(1/2
  9.Chemkudong :71,66(2/3  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. malong: Chạm 3  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
   
 11. Niềm_Vui

  Niềm_Vui New Member


  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  1.
  xuanbach55: 93
  2. nhapmon123 :86
  3. 113 : 79 thông bt ngày 2


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. malong: 79,43 (2/3 >>> Thông lotto ngày 5
  2. happy : 79 (1/3
  3.
  113 : 79 (1/3 thông lô ngày 2
  4. hoang_hai31: 15 (1/3 >> Thông lotto ngày 4
  5.
  victory :93 (1/3 thông lô ngày 2
  6.Mr.win : 92 (1/2
  7.yeugaixjnh: 17* (2/3
  8.anhtize : 23(1/3
  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. 113: Chạm 8  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
   
 12. Niềm_Vui

  Niềm_Vui New Member

  :0290:
  Bảng vàng thành tích ngày 10/12/2012
  :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay


  Đặc Biệt: 87258

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1.
  xuanbach55: 93
  2.nhapmon123 :86
  3. 113 : 79 thông bt ngày 2


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. malong: 79,43 (2/3 >>> Thông lotto ngày 5
  2. happy : 79 (1/3
  3.
  113 : 79 (1/3 thông lô ngày 2
  4. hoang_hai31: 15 (1/3 >> Thông lotto ngày 4
  5.
  victory :93(1/3 thông lô ngày 2
  6.Mr.win : 92 (1/2
  7.yeugaixjnh: 17* (2/3
  8.anhtize : 23(1/3
  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. 113: Chạm 8  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
   
 13. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 11/12/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 54661  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Tàn_Sát_Lệnh: 46
  2. Lanhlung_Vip™: 01
  3. hoang_hai31: 22


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. laoanmay: 82 (1/3
  2. anhlo: 50 (1/3
  3. Tàn_Sát_Lệnh: 46 (1/2
  4. Lanhlung_Vip™: 01 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :111::111::111::111::111::111::111::111::111:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 14. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 12/12/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 61124  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. hoang_hai31: 66 >>> Thông BT ngày 2


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. 113: 82 (1/3
  2. anhlo: 02** (2/3 >> Thông lotto ngày 2
  3. Tàn_Sát_Lệnh: 24 (1/2 >>> Thông lotto ngày 2
  4. Lãng Tử 83: 32 (1/3
  5. anhtize: 02**, 52, 66 (4/3 Xuất xắc nhất ngày
  6. hoang_hai31: 66 (1/3
  7. Lanhlung_Vip™: 37** (2/3 >>> Thông lotto ngày 2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. XOSOVUI: Dàn 4 con có 24 Xuất xắc nhất ngày


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 15. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 13/12/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 44402  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1.
  xuanbach55: 84
  2.
  113 : 86
  3.
  anhlo : 29
  4.si2-boy :81

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. 113: 86 (1/3 thông lô ngày 2
  2. anhlo: 29 (1/3 >> Thông lotto ngày 3
  3. si2-boy: 81( 1/3
  4. mr win :29 (1/3
  5. anhtize: 63 (1/3 thông lô ngày 2
  6. dudoanlo:98 (1/2
  7. mr.nichun:42(1/3
  8.zen02vn:
  14(1/2  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1.Hai trieu : bộ 20  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
   
 16. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 14/12/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 67147  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. anhlo: 89 >>> Thông BT ngày 2


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. dudoanlo: 91 (1/2 >>> Thông lotto ngày 2
  2. anhlo: 89 (1/3 >>> Thông lotto ngày 4
  3. Mr Win: 93 (1/3 >>> Thông lotto ngày 2
  4. Lanhlung_Vip™: 12 (1/3
  5. victory: 44 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. 113: Chạm 7


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 17. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 15/12/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 85239  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. 113: 59
  2. XOSOVUI: 40


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. 113: 59 (1/3
  2. anhlo: 73 (1/3 >>> Thông lotto ngày 5
  3. nhapmon123: 11 (1/3
  4. anhtize: 40 (1/3
  5. bjmbjm: 43, 59 (2/3
  6. Lãng Tử 83: 25 (1/2
  7. Lanhlung_Vip™: 73 (1/3 >>> Thông lotto ngày 2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. victory: Dàn 18 con có 39 Cao thủ
  2. anhlo: dàn 10 có 39 Cao thủ


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 18. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 16/12/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 99691  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :0309::0309::0309::0309::0309::0309::0309:


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. 113: 71 (1/3 >>> Thông lotto ngày 2
  2. zen02vn: 19** (2/2
  3. anhtize: 77 (1/3 >>> Thông lotto ngày 2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. Hải Triều: dàn 11 con có 91 Cao thủ


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 19. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 17/12/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 22660  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Tàn_Sát_Lệnh: 63
  2. anhtize: 06


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Tàn_Sát_Lệnh: 63 (1/2
  2. anhtize: 060 (2/2 Cao thủ >>> Thông lotto ngày 3
  3. yeugaixjnh: 65 (1/3
  4. TrangAnh: 65 (1/3
  5. SI2-boy: 242, 63 (3/3 Xuất xắc
  6. hoang_hai31: 69 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. 113: Chạm 6
  2. TrangAnh: bộ 01


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 20. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 18/12/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 92199  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. xuanbach55: 55** Xuất xắc
  2. hoang_hai31: 66


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. 113: 93 (1/3
  2. hoang_hai31: 56, 66 (2/3 >>> Thông lotto ngày 2
  3. yeugaixjnh: 70 (1/3 >>> Thông lotto ngày 2
  4. Lanhlung_Vip™: 70 (1/3
  5. Lãng Tử 83: 68 (1/2
  6. victory: 21 (1/3
  7. bjmbjm: 21 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. anhlo: Kép bằng


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page