Bảng vàng thành tích tháng 11/2012

Discussion in 'Bảng vàng' started by Lanhlung_Vip™, Nov 1, 2012.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. hoang_hai31

  hoang_hai31 <b><font color="#00FF00">Mod Cầu Đề</font></b>

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 20/11/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 24966  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. 113 : 59
  2. thanhlongvip:
  53**Xuất xắc
  >>> Thông bạch thủ ngày 2
  3. Chim ngũ sắc:
  63
  4. caothulo_hg: 66
  >>> Thông bạch thủ ngày 2
  3. laoanmay: 25


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Mr. Win :57,04 (2/3) >>> Thông lotto ngày 2
  2.
  113 : 59 (1/3)
  3. caothulo_hg: 66 (1/3) >>> Thông lotto ngày 2
  4. anhlo : 71 (1/3)
  5. thanhlongvip: 59,53**
  (3/2)Xuất xắc >>> Thông lotto ngày 3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :131: :131: :131:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
   
 2. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 21/11/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 72199  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Tàn_Sát_Lệnh: 76


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. mr.nichun: 84 (1/2
  2. Tàn_Sát_Lệnh: 76 (1/2
  3. thanhlongvip: 84 (1/2 >>> Thông lotto ngày 4
  4. xuanbach55: 53, 84 (2/3
  5. Chim Ngũ Sắc: 82 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :56::56::56::56::56::56::56::56::56:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 3. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 22/11/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 08000  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Lanhlung_Vip™: 00
  2. Tàn_Sát_Lệnh: 00 >>> Thông Bạch Thủ ngày 2
  3. xuanbach55: 50
  4. matbuon1990: 89


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. 113: 97 (1/3
  2. Tàn_Sát_Lệnh: 00 (1/2 >>> Thông lotto ngày 2
  3. thanhlongvip: 66 (1/2 >>> Thông lotto ngày 5
  4. matbuon1990: 89 (1/1 Cao Thủ
  5. TrangAnh: 22 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. Lanhlung_Vip™: 00 dàn 3 con có 00 >>> Xuất xắc
  2. anhlo: Tổng 0
  3. Hải Triều: Dàn 4 con có 00 >>> Xuất xắc


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 4. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 23/11/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 97101  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. ketquaveso.com: 88
  2. laoanmay: 01
  3. Tàn_Sát_Lệnh: 88 >>> Thông bạch Thủ ngày 3
  4. ngocanh0509: 47


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. dudoanlo: 31** (2/2
  2. 113: 83 (1/3 >>> Thông lotto ngày 2
  3. zen02vn: 31** (2/2
  4. thanhlongvip: 88 (1/3 >>> Thông lotto ngày 6
  5. Mr Win: 31** (2/3
  6. TrangAnh: 31**, 33 (3/3 >>> Thông lotto ngày 2
  7. Lanhlung_Vip™: 05 (1/3
  8. Chim Ngũ Sắc: 24 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. Lanhlung_Vip™: Dàn 4 con có 01 >>> Xuất xắc Thông Đb ngày 2
  2. Chim Ngũ Sắc: 0x0


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 5. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 24/11/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 05629  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :111::111::111::111::111::111::111::111::111:


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. TrangAnh: 060 (2/3 >>> Thông lotto ngày 3
  2. 113: 39 (1/3 >>> Thông lotto ngày 3
  3. anhlo: 55 (1/3
  4. Tàn_Sát_Lệnh: 94 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :111::111::111::111::111::111::111::111::111:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 6. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 25/11/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 57581  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :92::92::92::92::92::92::92::92::92:


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. zen02vn: 31 (1/2
  2. anhlo: 68 (1/3 >>> Thông lotto ngày 2
  3. laoanmay: 68 (1/3
  4. Lanhlung_Vip™: 89 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :92::92::92::92::92::92::92::92:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 7. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 26/11/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 33594  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Lanhlung_Vip™: 89** Xuất xắc
  2. ketquaveso.com: 25
  3. Lãng Tử 83: 69
  4. matbuon1990: 68


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. TrangAnh: 48 (1/3
  2. Lanhlung_Vip™: 89** (2/3 >>> Thông lotto ngày 2
  3. 113: 48 (1/3
  4. Mr Win: 50**, 51 (3/3 Cao thủ
  5. Tàn_Sát_Lệnh: 32 (1/2
  6. Lãng Tử 83: 69 (1/2
  7. matbuon1990: 68 (1/1 Cao Thủ

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. ketquaveso.com: Chạm 9
  2. zen02vn: Chạm 4


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 8. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 27/11/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 45808  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. 113: 63
  2. Mr Win: 06
  3. anhlo: 35** Xuất xắc


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Lanhlung_Vip™: 13 (1/3 >>> Thông Lotto ngày 3
  2. Forever 1819092012: 76 (1/2
  3. TrangAnh: 71 (1/3 >>> Thông lotto ngày 2
  4. 113: 63 (1/3 >>> Thông lotto ngày 2
  5. Mr Win: 06, 19 (2/3 >>> Thông lotto ngày 2
  6. anhlo: 35**, 53 (3/2 Xuất xắc
  7. zen02vn: 35** (2/2
  8. caothulo_hg: 63 (1/3
  9. CSCĐ: 71 (1/3
  10. victory: 63, 65 (2/2 Cao thủ

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :145::145::145::145::145::145::145::145::145:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 9. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 28/11/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 38837  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. laoanmay: 00
  2. Forever 1819092012: 01


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Forever 1819092012: 01 (1/2 >>> Thông lotto ngày 2
  2. TrangAnh: 38**, 37 (3/3 Cao thủ >>> Thông lotto ngày 3
  3. Lanhlung_Vip™: 01, 60 (2/3 >>> Thông lotto ngày 4
  4. mr.nichun: 31, 93 (2/3
  5. Mr Win: 47 (1/3 >>> Thông lotto ngày 3
  6. matbuon1990: 63 (1/2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. 113: Chạm 3


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 10. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 29/11/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 59488  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1.
  Lanhlung_Vip™: 88
  2.
  Tàn_Sát_Lệnh : 88
  3. matbuon1990 : 18
  4. 113 :bt db 88  TỐP CHÉN LOTTO:


  1.
  113 : 92 (1/3)
  2.
  zen02vn:38 (1/2)
  3. Lanhlung_Vip™: 88 (1/3 >>> Thông lotto ngày 5
  4.
  Tàn_Sát_Lệnh : 88 (1/1 xuất sắc
  5.
  matbuon1990 : 18 (1/3 >>> thông lô ngày 2
  6. thanhloe : 88,37** (3/2 xuất sắc


  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. 113: Chạm 8 thông db ngày 2 cao thủ  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
   
 11. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 30/11/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 13907  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1.
  xuanbach55: 52
  2.
  Tàn_Sát_Lệnh :
  84 thông ngày 2
  3. matbuon1990 : 11
  4. 113 :bt db 84
  5.
  Mr Win:48
  6.thanhlongvip: 22  TỐP CHÉN LOTTO:


  1.
  113 : 48,84 (2/3) thông lô ngày 2
  2.
  zen02vn:30 (1/2)thông lô ngày 2
  3. Lanhlung_Vip™: 56 (1/3 >>> Thông lotto ngày 6
  4.
  Tàn_Sát_Lệnh : 84,48 (2/2 xuất sắc>>> thông lô ngày 2
  5.
  caothulo_hg:36**(2/3)
  6. thanhloe : 22 (1/1 xuất sắc thông lô ngày 2
  7.
  thanhlongvip:22 (1/2)
  8.Mr Win : 48(1/3)
  9.mr.nichun:56(1/3)
  10.victory:23 (1/3)


  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. xosovui : dàn 6 con có 07 cao thủ  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page