Bảng vàng thành tích tháng 11/2012

Discussion in 'Bảng vàng' started by Lanhlung_Vip™, Nov 1, 2012.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :87:
  :wins: :wins:
  :wins: :wins: :wins:
  :wins: :wins: :wins: :wins:
  :wins: :wins: :wins: :wins: :wins:
  XOSOVUI.COM ĐẠI THẮNG MIỀN BẮC
  :wins: :wins: :wins: :wins: :wins: :wins: :wins:
   
 2. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 01/11/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 92416  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. hoang_hai31: 71


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. hoang_hai31: 71 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  2. 113: 83 (1/3 >>> Thông lô ngày 4
  3. Chém Ku Đồng: 46** (2/2 >>> Thông lô ngày 2
  4. thanhlongvip: 16 (1/2 >>> Thông lô ngày 2
  5. anhlo: 63 (1/3 >>> Thông lô ngày 4
  6. Mr Win: 45 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  7. Y$T: 51 (1/2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. Mr Vip™ : Dây lẻ chẵn

  2. Mr Win: Chạm 1


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 3. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 02/11/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt:45396  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. 113: 68
  2. ketquavexo.com: 79
  3. thanhlongvip: 68
  4. bachxa: 68


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. 113: 68 (1/3 >>> Thông lô ngày 5
  2. zen02vn: 35 (1/2
  3. anhlo: 54 (1/3 >>> Thông lô ngày 5
  4. thanhlongvip: 68 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  5. Mr Vip™ : 54 (1/3
  6. hoang_hai31: 89 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  7. Y$T: 10 (1/2 >>> Thông lô ngày 2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. 113: Chạm 9
  2. anhlo: Đuôi 6
  3. thanhlongvip: Chạm 6


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 4. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 03/11/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt:33068  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. sutu3: 86 >>> Chốt sai nội quy không tính thành tích
  2. bachxa: 86 >>> Chốt sai nội quy không tính thành tích

  3. ketquavexo.com: 86 >>> Thông BT ngày 2
  4. caothulo_hg: 59** Xuất xắc


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. TrangAnh: 90 (1/3
  2. Chim Ngũ Sắc: 91 (1/3
  3. Mr Vip™: 46** (2/3 >>> Thông lô ngày 2
  4. thanhlongvip: 46** (2/3 >>> Thông lô ngày 4
  5. Tàn_Sát_Lệnh: 91 (1/2
  6. laoanmay: 46**, 86 (3/3 Cao thủ
  7. Lãng Tử 83: 59** (2/2
  8. caothulo_hg: 59** (2/3
  9. sutu3: 686 (2/2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. 113: Chạm 8 >>> Thông đb ngày 2
  2. MY OWN FLAME: Chạm 8
  3. thanhlongvip: Chạm 8 >>> Thông đb ngày 2
  4. hoang_hai31: Chạm 6
  5. Mr Win: Chạm 8


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 5. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 04/11/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 30790  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. hoang_hai31: 66
  2. 113: 25
  3. thanhloe: 66
  4. CSCĐ: 66
  5. Lãng Tử 83: 08
  6. caothulo_hg: 08 >>> Thông BT ngày 2


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Chim Ngũ Sắc: 35 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  2. bachxa: 68 (1/2
  3. laoanmay: 66 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  4. hoang_hai31: 25, 66 (2/3
  5. 113: 25 (1/3
  6. Tàn_Sát_Lệnh: 38 (1/2 >>> Thông lô ngày 2
  7. CSCĐ: 66 (1/3
  8. Lãng Tử 83: 08 (1/2 >>> Thông lô ngày 2
  9. thanhloe: 66 (1/2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. anhlo: Tổng 9
  2. MY OWN FLAME: Đuôi 0 >>> Thông ĐB ngày 2


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 6. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 05/11/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 52582  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. CSCĐ: 82 >>> Thông BT ngày 2


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Chém Ku Đồng: 43 (1/2
  2. bachxa: 11** (2/2 >>> Thông lô ngày 2
  3. 113: 93 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  4. laoanmay: 23 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  5. Mr Win: 51 (1/3
  6. dudoanlo: 93 (1/2
  7. anhlo: 70, 82 (2/3
  8. Lãng Tử 83: 10 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  9. hoang_hai31: 24 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  10. CSCĐ: 82 (1/4 >>> Vi phạm nội quy toppic không tính thành tích
  11. Y$T: 84 (1/2
  12. thanhloe: 24 (1/3 >>> Thông lô ngày 2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. CSCĐ: Dàn 9 con có 82


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 7. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 06/11/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 43188  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Chim Ngũ Sắc: 17


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Chim Ngũ Sắc: 17 (1/3
  2. 113: 52, 87 (2/3 >>> Thông lô ngày 3
  3. laoanmay: 10 (1/3 >>> Thông lô ngày 4
  4. Mr Win: 85 (1/2 >>> Thông lô ngày 2
  5. Mr Vip™: 10 (1/3
  6. CSCĐ: 47 (1/3
  7. Y$T: 68 (1/2 >>> Thông lô ngày 2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. zen02vn: Chạm 8


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 8. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 07/11/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 25905  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :131::131::131::131::131::131::131::131::131:


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. dohuong: 43 (1/2
  2. dudoanlo: 56** (2/2
  3. Chém Ku Đồng: 23 (1/1 Cao thủ
  4. bachxa: 44 (1/3
  5. Mr Win: 21 (1/3 >>> Thông lô ngày 3
  6. Lãng Tử 83: 32 (1/2
  7. Chim Ngũ Sắc: 19**, 21 (3/3 >>> Thông lô ngày 2
  8. sutu3: 44 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. Mr Vip™: Dàn 7 con có 05 Xuất Xắc
  2. bachxa: Dàn 4 con có 05 Xuất xắc


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 9. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 08/11/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 98685  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. 113: 89** Xuất xắc
  2. Lãng Tử 83: 22
  3. ketquaveso.com: 03** Xuất xắc
  4. CSCĐ: 85 (1/6 Cao thủ


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. 113: 89** (2/3
  2. laoanmay: 37 (1/3
  3. Lãng Tử 83: 22 (1/3 >>> Thông lotto ngày 2
  4. thanhlongvip: 85 (1/3
  5. anhlo: 85 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. CSCĐ: 85 Dàn 6 con có 85 xuất xắc
  2. XOSOVUI: dàn 4 con có 85 Super Xmen Vip pro


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 10. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 09/11/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 73438  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. laoanmay: 67 >>> Chốt 2 bài không tính thành tích nhắc nhở lần 1
  2. bachxa: 68** xuất xắc
  3. CSCĐ: 02 >>> Thông Bát BT ngày 2


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. laoanmay: 67 (1/3 >>> Chốt 2 bài không tính thành tích Nhắc nhở lần 1
  2. Lãng Tử 83: 51 (1/2 >>> Thông Lotto ngày 3
  3. dudoanlo: 67 (1/2
  4. xauzai88: 27 (1/3
  5. hoang_hai31: 70 (1/3
  6. 113: 00 (1/3 >>> Thông Lotto ngày 2
  7. sutu3: 68**, 55 (3/3 Cao thủ
  8. tuânno1: 47 (1/2
  9. Chim Ngũ Sắc: 56 (1/3
  10. bachxa: 68**, 55 (3/3 Cao thủ
  11. CSCĐ: 02 (1/3
  12. zen02vn: 38** (2/2
  13. anhlo: 59 (1/3 >>> Thông Lotto ngày 2
  14. Mr Vip™: 48 (1/3
  15. Y$T: 47 (1/2
  16. XOSOVUI: 41 (1/2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :131::131::131::131::131::131::131::131:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 11. 113

  113 <font color="#800080" size="2"><b>TIPSTER</b></fon

  :0290:
  Bảng vàng thành tích ngày 10/11/2012
  :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay
  ĐẶC BIỆT 15582

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :92::92::92::92:

  TỐP CHÉN LOTTO:  1.Trang Anh:37,44
  (2/3

  2.Chemkuđông:47(1/2
  3.Mr.win: 01(1/2
  4.113: 37(1/3 >>> Thông Lotto ngày 3
  5. sutu3: 88(1/3
  Thông Lotto ngày 2

  6. Chim Ngũ Sắc: 78 (1/3
  Thông Lotto ngày 2
  7. CSCĐ: 50(1/3
  Thông Lotto ngày 2
  8. zen02vn: 30** (2/2
  Thông Lotto ngày 2
  9. Mr Vip™: 01 (1/3
  Thông Lotto ngày 2
  10. Y$T: 98,89** (3/2 XUẤT SẮC
  Thông Lotto ngày 2


  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :131::131::131::131::131::131::131::131:

  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
   
 12. hoang_hai31

  hoang_hai31 <b><font color="#00FF00">Mod Cầu Đề</font></b>

  :0290:
  Bảng vàng thành tích ngày 11/11/2012
  :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay
  ĐẶC BIỆT 86348


  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Sutu3 : 66
  2. Bachxa : 46  TỐP CHÉN LOTTO:


  1.Thanhloe: 66 (1/1)
  2.CSCĐ :71 (1/3) >> Thông Lotto ngày 3

  3.Bachxa: 46,66 (2/3)
  4. TrangAnh:04 (1/3) >>> Thông Lotto ngày 2
  5.sutu3:
  46,66(2/3) >>> Thông Lotto ngày 3
  6.
  113: 71 (1/3) >>> Thông Lotto ngày 4
  7. dudoanlo:
  71 (1/2)
  8.
  Chemkudông:66(1/1) >>>Thông Lotto ngày 2
  9. laoanmay: 46,71 (2/3)  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:

  :131::131::131::131::131::131::131::131:  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
   
 13. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 12/11/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 64639  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Chim Ngũ Sắc: 09 >>> Chốt 2 bài không tính thành tích Nhắc nhở lần đầu
  2. mr.nichun: 19


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Chim Ngũ Sắc: 09 (1/3 >>> Chốt 2 bài vi phạm nôi quy Nhắc nhở lần đầu
  2. mr.nichun: 19 (1/3
  3. CSCĐ: 15 (1/2 >>> Thông lô ngày 4
  4. Lãng Tử 83: 94** (2/2
  5. Mr Vip™: 98 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :145::145::145::145::145::145::145::145:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 14. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 13/11/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 78446  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. phongthuy789: 99
  2. thanhlongvip: 88
  3. caothulo_hg: 13


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. vina24h: 68 (1/2
  2. phongthuy789: 99 (1/3
  3. Mr Vip™: 68 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  4. Tomlee91: 63 (1/3
  5. thanhlongvip: 88 (1/2
  6. caothulo_hg: 13 (1/3
  7. Chim Ngũ Sắc: 43 (1/3
  8. Chém Ku Đồng: 85 (1/2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. Chim Ngũ Sắc: 6x6


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 15. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 14/11/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 63783  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Mr Win: 97
  2. Chim Ngũ Sắc: 54


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Chém Ku Đồng: 98 (1/1 Cao thủ >>> Thông lô ngày 2
  2. Forever 1819092012: 797 (2/2 Xuất Xắc
  3. Hoang_Hai31: 96 (1/3
  4. phongthuy789: 98 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  5. 19062000: 14 (1/2
  6. Mr Win: 797 (2/3
  7. Y$T: 35 (1/2
  8. Mr Vip™: 98 (1/3 >>> Thông lô ngày 2
  9. Chim Ngũ Sắc: 54 (1/3 >>> Thông lô ngày 2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :125::125::125::125::125::125::125::125::125:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 16. hoang_hai31

  hoang_hai31 <b><font color="#00FF00">Mod Cầu Đề</font></b>

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 15/11/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 62882  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Xuanbach55 : 29
  2. Dudoanlo: 06
  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Zen02vn: 35 (1/2)
  2. Lãng tử 83: 07 (1/2)
  3. Mr. Nichun: 06,35 (2/3)  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :125::125::125::125::125::125::125::125::125:  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
   
 17. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 16/11/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 02637  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. 113: 48
  2. xuanbach55: 33 >>> Thông BT ngày 2
  3. thanhlongvip: 48


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Chém Ku Đồng: 91 (1/2
  2. TrangAnh: 48 (1/3
  3. 113: 484 (2/3
  4. zen02vn: 31, 36 (2/2 Cao thủ >>> Thông lô ngày 2
  5. Lãng Tử 83: 48 (1/2 >>> Thông lô ngày 2
  6. thanhlongvip: 48 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :125::125::125::125::125::125::125::125:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 18. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 17/11/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 77131  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Lanhlung_Vip™: 76
  2. hoang_hai31: 60
  3. 113: 79 >>> Thông bạch thủ ngày 2
  4. Lãng Tử 83: 76


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. TrangAnh: 47 (1/2 >>> Thông lotto ngày 2
  2. Lanhlung_Vip™: 76 (1/3
  3. hoang_hai31: 60 (1/3
  4. 113: 79 (1/3 >>> Thông lotto ngày 2
  5. anhlo: 10 (1/2
  6. laoanmay: 23 (1/3
  7. Lãng Tử 83: 76 (1/2 >>> Thông lô ngày 3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :125::125::125::125::125::125::125::125:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 19. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 18/11/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 60548  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. 113: 39** Xuất xắc >>> Thông bạch thủ ngày 3
  2. Lanhlung_Vip™: 07 >>> Thông bạch thủ ngày 2
  3. hoang_hai31: 69 >>> Thông bạch thủ ngày 2


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. 113: 39** (2/3 >>> Thông lotto ngày 3
  2. Tàn_Sát_Lệnh: 39** (2/3
  3. dudoanlo: 39** (2/3
  4. Lanhlung_Vip™: 07, 70*** (4/3 Xuất xắc >>> Thông lotto ngày 2
  5. hoang_hai31: 69, 96** (3/3 Cao thủ >>> Thông lotto ngày 2
  6. TrangAnh: 07, 70*** (4/3 Xuất xắc >>> Thông lotto ngày 3
  7. Chim Ngũ Sắc: 29 (1/3
  8. Y$T: 07, 70*** (4/2 Xuất xắc
  9. thanhlongvip: 48 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. thanhlongvip: Dàn 7 con có 48 Xuất xắc


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 20. hoang_hai31

  hoang_hai31 <b><font color="#00FF00">Mod Cầu Đề</font></b>

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 19/11/2012 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 25825  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Tàn_Sát_Lệnh: 77** Xuất xắc
  2. thanhlongvip: 77** Xuất xắc
  3. hoang_hai31: 08 >>> Thông bạch thủ ngày 3
  4. caothulo_hg : 19
  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Mr. Win: 19 (1/3)
  2. Tàn_Sát_Lệnh: 77** (2/1)
  Xuất xắc >>> Thông lotto ngày 2
  3. caothulo_hg: 19 (1/1)
  4. hoang_hai31: 08 (1/3) >>> Thông lotto ngày 3
  5. TrangAnh: 08 (1/3) >>> Thông lotto ngày 4
  6. thanhlongvip: 77** (2/3)
  >>> Thông lotto ngày 2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. zen02vn: Dàn 25 con có 25
  2.
  XOSOVUI : Dàn 04 con có 25 >>> xuất sắc
  3.
  dohuong: Dàn 02 con có 25 >>>xuất sắc


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page