Bảng vàng thành tích tháng 01/2013

Discussion in 'Bảng vàng' started by Lanhlung_Vip™, Jan 2, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 19/01/2013 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 00611  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :109::109::109::109::109:


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. vipfree: 56 (1/2
  2. Chemgio_trungthat: 49 (1/2
  3. vina24h: 86 (1/2
  4. hoang_hai31: 11** (2/3
  5. dudoanlo: 232 (2/3 >>> Thông Lotto ngày 2
  6. TrangAnh: 90 (1/2 >>> Thông Lotto ngày 5
  7. dangvandung: 86 (1/3
  8. huynhlam1012: 93 (1/3 >>> Thông Lotto ngày 3
  9. tuanhpt69: 73 (1/2 >>> Thông Lotto ngày 4
  10. yeugaixjnh: 44, 494 (3/3 Xuất xắc
  11. mac the nhan sau: 49, 69 Cao thủ
  12. bjmbjm: 13, 53** (3/3 >>> Thông Lotto ngày 4

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :143::143::143::143::143:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 2. tuanhpt69

  tuanhpt69 Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 21/01/2013


  Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng
  [​IMG]
  Đặc Biệt: 36311
  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:
  1. bachxa : 15
  TỐP CHÉN LOTTO:

  [​IMG]
  1. mac the nhan sau : 33 ( 1/2 ) >>> Thông Lotto ngày 2
  2. anhtize : 42** ( 2/3 )
  3 . TrangAnh : 72 ( 1/3 ) >>> Thông Lotto ngày 6

  4. tuanhpt69 : 30 ( 1/2 ) >>>>Thông Lotto ngày 5


  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:

  :99::99:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link:
  Tại đây
  :588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv:
  [​IMG]
  [​IMG]   
 3. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  Thành tích ngày 22/01/2013


  Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng
  [​IMG]
  Đặc Biệt: 07088
  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:
  :87::87:

  TỐP CHÉN LOTTO:

  [​IMG]
  1. dudoanlo: 36 ( 1/2 )
  2. Mr win: 58 68 ( 2/3 )
  3 . TrangAnh : 36 ( 1/3 ) >>> Thông Lotto ngày 7

  4. vo-danh-nhan : 92 ( 1/2 )
  5.yeugaixjnh :43 (1/3)

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:

  :99::99:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link:
  Tại đây
  :588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv:
  [​IMG]
  [​IMG]

   
 4. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích ngày 23/01/2013

  Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng
  [​IMG]

  Đặc Biệt:89406
  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:
  :87::87:


  TỐP CHÉN LOTTO:

  [​IMG]
  1.tàn_sát_lệnh:57 75 ( 2/2 )
  2.annep:86 95** ( 3/3 )
  3 .TrangAnh: 06 ( 1/3 )>>>Thông Lotto ngày 8
  4. o0ohoangdaio0o :10 (1/3)
  5.
  huynhlam1202 : 29 63 (2/3)
  6.satthulode :01(1/3)
  7.mac the nhan sau: 83** (2/2)

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:
  :99::99:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link:

  :588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv:

  [​IMG]

  [​IMG]
   
 5. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích ngày 24/01/2013
  Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng
  [​IMG]


  Đặc Biệt:55380
  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:
  :87::87:
  1.lanhlung_vip : 70 (1/1)

  TỐP CHÉN LOTTO:

  [​IMG]
  1.113:04** 40 ( 3/3 )
  2.Mr win : 73 29 ( 3/3 )
  3 .Thạch Thảo: 62 ( 1/2 )
  4.lanhlung_vip : 70 (1/3)
  5.satthulode : 76**(2/3) >>>Thông lô ngày 2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:
  :99::99:
  1.lanhlung_vipđb chạm 0
  2.113đb chạm 8
  3.
  zen02vnđb đuôi 0


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link:

  :588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv:

  [​IMG]

  [​IMG]   
 6. tuanhpt69

  tuanhpt69 Banned Users

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích ngày 25/01/2013
  Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng
  [​IMG]

  Đặc Biệt: 98856
  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  :87::87:
  1.tuanhpt69: 99
  2.
  113 : 33
  3. Tàn_Sát_Lệnh : 52**
  4. anhtize : 59

  TỐP CHÉN LOTTO:

  [​IMG]
  1.113 : 33 ( 1/3 ) >>> Thông Lotto ngày 2
  2. vipfree : 87 ( 1/2 )
  3. mac the nhan sau : 64 . 49 ( 2/3 )
  4. Tàn_Sát_Lệnh : 52** ( 2/2 )
  5. SI2-boy : 02*** ( 3/3 )
  6. anhtize : 59 ( 1/3 )
  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:

  :99::99:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link:
  Tại đây


  :588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv:

  [​IMG]

  [​IMG]

   
 7. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 26/01/2013 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 73308  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. hoang_hai31: 17
  2. caothulo_hg: 93


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. dudoanlo: 04 (1/2
  2. 113: 83, 89** (3/3 >>> Thông Lotto ngày 3
  3. Chemgio_trungthat: 24 (1/2
  4. anhlo: 89 (1/2
  5. anhtize: 54 (1/3 >>> Thông Lotto ngày 2
  6. hoang_hai31: 171 (2/2 Cao thủ
  7. mac the nhan sau: 17, 04 (2/3 >>> Thông Lotto ngày 2
  8. bjmbjm: 54 (1/3
  9. caothulo_hg: 03, 93, 24 (3/3 Cao thủ
  10. SI2-boy: 77, 29 (2/3 >>> Thông Lotto ngày 2
  11. Shoorp: 55 (1/2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :80::80::80::80::80:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 8. hoang_hai31

  hoang_hai31 <b><font color="#00FF00">Mod Cầu Đề</font></b>

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 27/01/2013 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 99085  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  :93::93::93:

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. satthulode: 03,31 (2/3)
  2. 113: 03 (1/3)
  >>> Thông Lotto ngày 4
  3. 19062000: 85 (1/2)
  4. anhtize: 93** (2/3 >>> Thông Lotto ngày 3
  5. anhlo: 35** (2/2) >>>> Xuất sắc >>> Thông Lotto ngày 2
  6. bjmbjm: 90** (2/2) >>>> Xuất sắc >>> Thông Lotto ngày 2
  7. huynhlam1012: 29, 68 (2/3)
  8. SI2-boy: 22 (1/3 >>> Thông Lotto ngày 3
  9. Shoorp: 03 (1/3) >>> Thông Lotto ngày 2


  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :80::80::80::80::80:  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
   
 9. hoang_hai31

  hoang_hai31 <b><font color="#00FF00">Mod Cầu Đề</font></b>

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 28/01/2013 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 06215  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1.Lanhlung_Vip™: 76

  2.113: 37** (cao thủ)

  3.hoang_hai31 : 44

  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. 113: 37** (2/3)
  >>> Thông Lotto ngày 5
  2.SI2-boy: 76(1/2) >>> Thông Lotto ngày 4
  3. Shoorp:25,89(2/2) >>>> Xuất sắc >>> Thông Lotto ngày 3
  4. hoang_hai31: 242,44 (3/3) >>>> Xuất sắc
  5. Lanhlung_Vip™ : 76(1/2)


  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  anhlo :
  chạm 1  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
   
 10. hoang_hai31

  hoang_hai31 <b><font color="#00FF00">Mod Cầu Đề</font></b>

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích ngày 29/01/2013

  Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng
  [​IMG]

  Đặc Biệt: 63532

  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  :87::87:

  1. Phù Du : 88
  2. satthulode : 86
  3. mac the nhan sau : 63
  4. XoSofun : 84
  TỐP CHÉN LOTTO:

  [​IMG]
  1.
  anhtize: 78 ( 1/2 )
  2.yeugaixjnh : 84 ( 1/3 )
  3 .
  victory: 63,99 ( 2/3 )
  4. Mr Win : 86,30 (2/3)
  5.113 : 63 (1/3)>>>Thông Lotto ngày 6
  6.
  ngocanh2004 : 29,88(2/3)  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:

  Chemgio_trungthat : 32 (dàn 25 con)
  ngocanh2004 : chạm 3
  XoSofun : 32 (dàn 4 con) - Xuất sắc  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link:
  Tại đây


  :588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv:

  [​IMG]
  [​IMG]
   
 11. hoang_hai31

  hoang_hai31 <b><font color="#00FF00">Mod Cầu Đề</font></b>

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích ngày 30/01/2013

  Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng
  [​IMG]

  Đặc Biệt: 42243

  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  :87::87:

  1. satthulode : 67 >>>Thông BT ngày 2
  2. ngocanh2004 : 76  TỐP CHÉN LOTTO:

  [​IMG]


  1.
  anhlo: 24 ( 1/3 )
  2.
  SI2-boy : 38 ( 1/3 )
  3 .
  mac the nhan sau: 73,83 ( 2/2 ) >>> Xuất sắc
  4.
  bjmbjm : 43 (1/3)
  5.
  dangvandung
  (1/3)  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:

  Chemgio_trungthat : 43 (dàn 25 con) >>>Thông ĐB ngày 2


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link:
  Tại đây


  :588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv:

  [​IMG]
  [​IMG]
   
 12. Phù Du

  Phù Du New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 31/01/2013 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 98944  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. satthulode: 02
  2. Tàn_Sát_Lệnh: 65  TỐP CHÉN LOTTO:

  1. satthulode: 02 (1/2
  2. mac the nhan sau: 35 (1/3
  3. anhlo: 23 (1/3
  4. Sóng xanh: 87 (1/2
  5. bjmbjm: 01 (1/3
  6. Shoorp: 44 (1/3
  7. Tàn_Sát_Lệnh: 65 (1/2
  8. o0ohoangdaiko0o: 17 (1/3
  9. victory: 87 (1/3
  10. Y$T: 65 (1/2


  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:

  1. Forever 1819092012 : Dàn 3 con có 44 Xuất xắc
  2. Phù Du: Kép =  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link:
  Tại đây
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page