Bảng vàng thành tích tháng 01/2013

Discussion in 'Bảng vàng' started by Lanhlung_Vip™, Jan 2, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  [​IMG]
  :87:
  :wins: :wins:
  :wins: :wins: :wins:
  :wins: :wins: :wins: :wins:
  :wins: :wins: :wins: :wins: :wins:
  XOSOVUI.COM ĐẠI THẮNG MIỀN BẮC
  :wins: :wins: :wins: :wins: :wins: :wins: :wins:
   
 2. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 01/01/2013 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 04278  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. laoanmay:08
  2. Tàn_Sát_Lệnh: 63** Xuất xắc
  3. samnv.90: 60


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. 113: 95 (1/3 >>> Thông lotto ngày 2
  2. Lanhlung_Vip™: 62 (1/3
  3. Tàn_Sát_Lệnh: 63** (2/3
  4. mac the nhan sau: 23 (1/3 >>> Thông lotto ngày 2
  5. samnv.90: 60 (1/3
  6. Nhai Số: 71** (2/2
  7. bjmbjm: 07** (2/3
  8. huynhlam1012: 29 (1/3
  9. yeugaixjnh: 58 (1/3 >>> Thông lotto ngày 3
  10. anhlo: 99** (2/3
  11. victory: 63** (2/3
  12. Shoorp: 58 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. 113: Chạm 7
  2. anhlo: Đầu 7
  3. XOSOVUI: Bộ 23


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 3. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 02/01/2013 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 10604  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. huynhlam1012: 08
  2. bjmbjm: 10


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. 113: 97 (1/3 >>> Thông lotto ngày 3
  2. tuanhpt69: 43** (2/2
  3. huynhlam1012: 08 (1/3 >>> Thông lotto ngày 2
  4. Lanhlung_Vip™: 84 (1/2 >>> Thông lotto ngày 2
  5. Tàn_Sát_Lệnh: 02 (1/2 >>> Thông lotto ngày 2
  6. bjmbjm: 30, 10 (2/3 >>> Thông lotto ngày 2
  7. TrangAnh: 04, 36 (2/3
  8. anhtize: 75**, 57 (3/3
  9. yeugaixjnh: 04 (1/3 >>> Thông lotto ngày 4
  10. victory: 02 (1/3 >>> Thông lotto ngày 2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. Chemgio_trungthat: Dàn 25 số có 04


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 4. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 03/01/2013 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 20781  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Tàn_Sát_Lệnh: 00
  2. hoang_hai31: 44


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Chemgio_trungthat: 87**, 93 (3/2 xuất xắc
  2. Y$T: 50 (1/2
  3. TrangAnh: 06 (1/2 >>> Thông lotto ngày 2
  4. samnv.90: 66 (1/3
  5. tuanhpt69: 565 (2/2 Cao thủ >>> Thông lotto ngày 2
  6. SI2-boy: 81 (1/3
  7. yeugaixjnh: 56 (1/3 >>> Thông lotto ngày 5
  8. dangvandung: 03 (1/3
  9. Tàn_Sát_Lệnh: 00 (1/2 >>> Thông lotto ngày 3
  10. huynhlam1012: 00 (1/3 >>> Thông lotto ngày 3
  11. victory: 67 (1/3 >>> Thông lotto ngày 3
  12. Lãng Tử 83: 64 (1/2
  13. hoang_hai31: 72 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :56::56::56::56::56::56:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 5. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 04/01/2013 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 82963  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. Lanhlung_Vip™: 05
  2. anhtize: 94
  3. contraimientay: 00
  4. Lãng Tử 83: 82


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. Tàn_Sát_Lệnh: 82 (1/2 >>> Thông lotto ngày 4
  2. 7ngaychuachen: 01, 03 (2/3
  3. muaxuanden: 96 (1/3
  4. zen02vn: 19** (2/2 Cao thủ
  5. huynhlam1012: 72 (1/3 >>> Thông lotto ngày 4
  6. hoahieu: 07** (2/2 Cao thủ
  7. Lanhlung_Vip™: 05 (1/2
  8. bjmbjm: 94 (1/3
  9. contraimientay: 00 (1/2
  10. anhtize: 94, 05 (2/3
  11. Lãng Tử 83: 282 (2/2 Cao thủ >>> Thông lotto ngày 2
  12. hoang_hai31: 77 (1/3 >>> Thông lotto ngày 2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. anhlo: Chạm 3


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 6. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích ngày 05/01/2013
  Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng
  [​IMG]
  Đặc Biệt: 84326


  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58
  TỐP CHÉN LOTTO:
  [​IMG]
  1. huynhlam1012: 15 35 (2/3) >>> Thông lotto ngày 5
  2. Chém Ku Đồng: 26** (2/3)
  3. chemgio_trungthat: 40 (1/2)
  4. zen02vn: 10 (1/2) >>> Thông lotto ngày 2
  5. mhanh547: 74 (1/2 )
  6. si2-boy: 32 (1/3)
  7. bjmbjm: 93** (2/3)>>>Thông lotto ngày 2
  8. contraimientay: 07 (1/2)>>>Thônglotto ngày 2
  9. anhtize: 26** (2/3)>>>Thông lotto ngày 2
  10. yeugaixjnh : 95 (1/3) >>> Thông lotto ngày 2
  11. hoang_hai31: 38 (1/3) >>> Thông lotto ngày 3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:

  :99::99:

  1. chemgio_trungthat ĐB dàn có 26

  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
  :588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv:
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 7. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích ngày 06/01/2013
  Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng
  [​IMG]
  Đặc Biệt:62866


  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58
  1.bachxa BT 68 (1/1)
  2.LANHLUNG_VIP BT 97 (1/1)
  TỐP CHÉN LOTTO:
  [​IMG]
  1. tuanhpt69: 71 (1/2)
  2. 19062001: 27 (1/3)
  3.
  lanhlung_Vip : 97 (1/2)
  4. annep: 63 (1/3)
  5. huynhlam1012: 74 (1/2 ) >>> Thông lô ngày 6
  6. dangvandung: 63 (1/3)
  7. bjmbjm: 02 (1/2)>>>Thông lotto ngày 3
  8. Mr win: 58** (2/3)
  9. anhtize: 27 (1/3)>>>Thông lotto ngày 3
  10. yeugaixjnh : 95 (1/3) >>> Thông lotto ngày 2
  11. chemgio_trungthat: 68 (1/2) >>> Thông lotto ngày 2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:

  :99::99:

  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
  :588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv:
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 8. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích ngày 07/01/2013
  Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng
  [​IMG]
  Đặc Biệt:16934


  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58
  1.hoang_hai31 BT 36 (1/1)
  2.lanhlung_vip BT 99 (1/1) >>> Thông BT ngày 2
  TỐP CHÉN LOTTO:
  [​IMG]
  1. tuanhpt69: 62 (1/2) >>> Thông lô ngày 2
  2. dudoanlo: 89 (1/2)
  3.
  shoorp : 79 (1/2)
  4. tranganh: 89 (1/2)
  5. hoahieu: 89 (1/3 )
  6. ngoccanh2004: 79 (1/3)
  7. huynhlam1002: 04 (1/2)>>>Thông lotto ngày 7
  8. Mr win: 37 (1/2) >>> Thông lô ngày 2
  9. dangvandung: 35** (2/3)>>>Thông lotto ngày 2
  10. lanhlung_vip : 99 (1/3) >>> Thông lotto ngày 2
  11. anhtize: 06 (1/3) >>> Thông lotto ngày 4
  12.contraimientay: 15 (1/2)
  13.hoang_hai31 : 36 (1/3)

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:

  :99::99:
  1.chemgio_trungthat Đb dàn có 34
  2.hoang_hai31 Đb chạm 3


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
  :588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv:
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 9. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích ngày 08/01/2013
  Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng
  [​IMG]
  Đặc Biệt:90932


  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58
  TỐP CHÉN LOTTO:
  [​IMG]
  1. tuanhpt69: 85 (1/2) >>>Thông lô ngày 3
  2. contraimientay: 88** (2/2) >>> Thông lô ngày 2
  3.
  hoahieu: 89 (1/2)>>> Thông lô ngày 2
  4. bjmbjm: 07 (1/3)
  5. ngoccanh2004: 88** (2/3) >>> Thông lô ngày 2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:

  :99::99:​

  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
  :588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv:
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 10. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích ngày 09/01/2013
  Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng
  [​IMG]
  Đặc Biệt:48625


  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58
  1.Mr win : 63 (1/1)
  2.Ngoccanh2004 : 90**(2/1)
  3.anhlo :02 (1/1)
  4.anhtize :02(1/1)

  TỐP CHÉN LOTTO:
  [​IMG]
  1. anhlo: 02 (1/2)
  2. lanhlung_vip: 00 (1/3)
  3.
  Mr win: BTL 63 (1/3)
  4. Hoahieu: 93 16 (2/3) >>> Thông lô ngày 3
  5. ngoccanh2004: 63 (1/3) >>>Thông lô ngày 3

  6.huynhlam1012 :99 (1/3)
  7.anhtize :02 (1/3)

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:

  :99::99:

  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
  :588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv:
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 11. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích ngày 10/01/2013
  Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng
  [​IMG]
  Đặc Biệt:43764


  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:

  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58
  1.Sóng xanh : 97 (1/1)
  2.Ngoccanh2004 : 97 (2/1)>>> Thông BT ngày 2

  TỐP CHÉN LOTTO:
  [​IMG]
  1.zandoi: 10 (1/2)
  2. huynhlam1012: 96 (1/3) >>>Thông lô ngày 2
  3.
  Mr win: 97 (1/3) >>> Thông lô ngày 2
  4. annep: 33 (1/3)

  5.yeugaixjnh :98 96 (2/3)

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:

  :99::99:

  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
  :588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv:
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 12. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích ngày 11/01/2013
  Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng
  [​IMG]
  Đặc Biệt:94789

  [​IMG]TỐP CHÉN BẠCH THỦ:[​IMG]
  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58
  1. lanhlung_vip : 00 (1/1)
  2.anhlo : 78 (1/1)
  3.tàn_sát_lệnh : 78 (1/1)


  [​IMG]TỐP CHÉN LOTTO:[​IMG]
  [​IMG]
  1.tuanhpt69: 91 (1/2)
  2.zandoi: 00 (1/3) >>>Thông lô ngày 2
  3.
  dudoanlo: 13 (1/2)
  4. Trang Anh: 89 (1/3)

  5.lanhlung_vip:00 (1/3)
  6.tàn_sát_lệnh:78 87 (2/2)
  7.anhlo :78 (1/2)
  8.anhtize :30 (1/3)
  9.hoahieu :91 41 (2/3)
  10.dangvandung :48 (1/2)
  11.huynhlam1012 : 14 (1/3) >>>Thông lô ngày 3
  12.sóng xanh : 48 13(2/3)
  13.annep 61** (2/3) >>>thông lô ngày 2

  [​IMG]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:[​IMG]
  :99::99:

  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
  :588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv:
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 13. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích ngày 12/01/2013
  Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng
  [​IMG]
  Đặc Biệt:62793

  [​IMG]TỐP CHÉN BẠCH THỦ:[​IMG]
  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58

  1. Mr Win: 26
  2. tuanhpt69: 67


  [​IMG]TỐP CHÉN LOTTO:[​IMG]
  [​IMG]

  1. dudoanlo: 15 (1/2 >>> Thông Lotto ngày 2
  2. tuanhpt69: 67 (1/2 >>> Thông Lotto ngày 2
  3. Mr Win: 26 (1/3
  4. anhtize: 26 (1/3 >>> Thông Lotto ngày 2
  5. mac the nhan sau: 81 (1/2
  6. yeugaixjnh: 48 (1/3
  7. hoahieu: 93 (1/3 >>> Thông Lotto ngày 2
  8. annep: 26 (1/3 >>> Thông Lotto ngày 3
  9. tora: 16** (2/2
  10. vipfree: 23 (1/2
  11. huynhlam1012: 59 (1/3 >>> Thông Lotto ngày 4

  [​IMG]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:[​IMG]
  1. Chemgio_trungthat: dàn 25 số có 93

  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
  :588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv:
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 14. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích ngày 13/01/2013
  Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng
  [​IMG]
  Đặc Biệt:26415

  [​IMG]TỐP CHÉN BẠCH THỦ:[​IMG]
  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58

  1. Forever 1819092012: 86 (1/1)
  2. tàn_sát_lệnh: 68 (1/1)

  [​IMG]TỐP CHÉN LOTTO:[​IMG]
  [​IMG]
  1. o0ohoangdaiko0o: 31 (1/2 )
  2. tàn_sát_lệnh: 68 86 (2/2 )
  3. lanhlung_vip: 68 86 (2/3)
  4. hoang_hai31: 66 (1/3)
  5. bjmbjm: 34 (1/3)
  6. langtu83: BTL 66 (1/3)
  7. hoahieu: 15** 51 (3/3) >>> Thông Lotto ngày 3
  8. huynhlam1012: 32 43** (3/3)>>> Thông Lotto ngày 5

  [​IMG]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:[​IMG]

  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
  :588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv:
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 15. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích ngày 14/01/2013
  Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng
  [​IMG]
  Đặc Biệt:83620

  [​IMG]TỐP CHÉN BẠCH THỦ:[​IMG]
  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58

  1. zandoi: 79 (1/1)
  2. sóng xanh: 24 (1/1)

  3.o0ohoangdaio0o : 57 (1/1)
  [​IMG]TỐP CHÉN LOTTO:[​IMG]
  [​IMG]
  1. Trang Anh: 09 (1/3 )
  2. tuanhpt69: 35 (1/2 )
  3. o0ohoangdaio0o: 57 (1/2) Thông 2 ngày
  4. zandoi: 79 (1/2)
  5. annep: 69 79 (2/3)
  6.zen02vn: 11 (1/2)
  7. anhtize: 47 74 (2/3)
  8. chemgio_trungthat : 20 (1/2)
  9.yeugaixjnh : 84 (1/3)
  10.sóng xanh :24 (1/2)

  [​IMG]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:[​IMG]
  1.chemgio_trungthatđb dàn có 20


  TỐP CHÉN XIÊN 2
  1.
  CHEMGIO_TRUNGTHATX2 24 09
  :42::42:
  CHÚC MỪNG PRO CHEMGIO_TRUNGTHATCHÉN LOTTO ĐB VÀ X2
  XUẤT SẮC NHẤT NGÀY

  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
  :588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv:
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 16. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích ngày 15/01/2013
  Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng
  [​IMG]
  Đặc Biệt:90137

  [​IMG]TỐP CHÉN BẠCH THỦ:[​IMG]
  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58

  1. zandoi: 63 (1/1)>>> Thông BT ngày 2
  2. tuanhpt69: 03 (1/1)

  3.Lanhlung_Vip™ : 44 (1/1)
  4.Trang Anh: 20 (1/1)
  5.locked : 78** (2/1)
  [​IMG]TỐP CHÉN LOTTO:[​IMG]
  [​IMG]
  1. dudoanlo: 78** 87 (3/2 )
  2. tuanhpt69: 30 03 (2/2 ) >>> Thông lô ngày 2
  3. tàn_sát _lệnh 63 (1/2)
  4. Lanhlung_Vip™: 78** 87 44 (4/3)
  5. bjmbjm: 03 (1/3)
  6.mac the nhan sau: 05 (1/3)
  7. locked: 78** 87 (3/2)
  8. annep: 34*** (3/3) >>>Thông lô ngày 2
  9.zandoi: 36 (1/3) >>>Thông lô ngày 2
  10.sóng xanh :63 (1/2)>>>Thông lô ngày 2
  11.yeugaixjnh: 03 (1/3) >>>Thông lô ngày 2

  [​IMG]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:[​IMG]
  1.tuanhpt69 đb chạm 7
  2. Hoang_hai31: Bộ 82


  TỐP CHÉN XIÊN 2
  1.
  zandoi X2 63 05
  :42::42:
  CHÚC MỪNG PRO zandoi tuanhpt69CHÉN LOTTO
  Đặc biệt Bạch thủ VÀ X2

  XUẤT SẮC NHẤT NGÀY

  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
  :588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv:
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 17. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 16/01/2013 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 76353  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  :56::56::56:


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. dudoanlo: 353 (2/2 Cao thủ >>> Thông lotto ngày 2
  2. Chemgio_trungthat: 83 (1/2
  3. Locked: 97 (1/2 >>> Thông lotto ngày 2
  4. yeugaixjnh: 60 (1/3 >>> Thông lotto ngày 3
  5. hoahieu: 53 (1/3
  6. mac the nhan sau: 383 (2/3 >>> Thông lotto ngày 2
  7. TrangAnh: 36 (1/2
  8. alaptrinh: 68 (1/3
  9. zandoi: 86 (1/3 >>> Thông lotto ngày 3
  10. victory: 97 (1/3
  11. huynhlam1012: 83, 90 (2/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. Chemgio_trungthat: Dàn có 53


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 18. Lanhlung_Vip™

  Lanhlung_Vip™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 17/01/2013 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 88407  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. tuanhpt69: 23
  2. hoang_hai31: 77


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. rongbachkim: 92 (1/2
  2. ketqua888: 28 (1/2
  3. vina24h: 04 (1/2
  4. TrangAnh: 86 (1/2 >>> Thông Lotto ngày 2
  5. vipfree: 86 (1/2
  6. mac the nhan sau: 67 (1/2 >>> Thông Lotto ngày 3
  7. Shoorp: 22 (1/3
  8. annep: 53 (1/3
  9. Chemgio_trungthat: 24 (1/2 >>> Thông Lotto ngày 2
  10. anhlo: 07, 00 (2/3
  11. Chém Ku Đồng: 94 (1/2
  12. bjmbjm: 07, 53 (2/3
  13. zandoi: 00 (1/3 >>> Thông Lotto ngày 4
  14. tuanhpt69: 23 (1/2
  15. Locked: 30 (1/2 >>> Thông Lotto ngày 3
  16. dangvandung: 24 (1/3
  17. hoang_hai31: 77 (1/3

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  :0309::0309::0309::0309::0309::0309:


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
 19. sóng xanh

  sóng xanh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  Thành tích ngày 18/01/2013
  Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng
  [​IMG]
  Đặc Biệt:57514

  [​IMG]TỐP CHÉN BẠCH THỦ:[​IMG]
  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58

  1. bachxa: 88 (1/1)
  2. tuanhpt69: 73 (1/1)

  3.Mr win 58 (1/1)
  [​IMG]TỐP CHÉN LOTTO:[​IMG]
  [​IMG]
  1. ketqua888: 88 (1/2 )
  2. tuanhpt69: 73 (1/2 ) >>> Thông lô ngày 2
  3. vina24h: 63 (1/2) >>>Thông lô ngày 2
  4. zandoi: 01 10 (2/3) >>>Thông lô ngày 5
  5. Trang Anh: 01 10 (2/2)>>>Thông lô ngày 3
  6.chemgio_trungthat: 51 (1/2)>>>Thông lô ngày 3
  7. Mr Win: 58, 86 (1/2)
  8. macthenhansau: 68 (1/2) >>>Thông lô ngày 4
  9.bjmbjm: 14** (2/3) >>>Thông lô ngày 2
  10.sóng xanh :58 (1/2)
  11.huynhlam1202: 25 (1/3)
  12.yeugaixjnh : 84 (1/3)
  13.anhlo :91 (1/3)
  [​IMG]TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:[​IMG]
  :87::87:
  1.tuanhpt69 đb chạm 1
  2. xosovui:
  Dàn 12 con có 14


  TỐP CHÉN XIÊN 2
  :61::61:
  1.
  zandoi X2 10 16
  :42::42:
  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây
  :588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv::588319k6ej9sc6dv:
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 20. Lãng Tử™

  Lãng Tử™ New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 19/01/2013 :0290:
  :hoa1: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay

  Đặc Biệt: 85374  TỐP CHÉN BẠCH THỦ:


  1. bachxa: 57 >>> Thông BT ngày 2
  2. tuanhpt69: 98 >>> thông BT ngày 2


  TỐP CHÉN LOTTO:


  1. zandoi: 36 (1/3 >>> Thông Lotto ngày 6
  2. dudoanlo: 98 (1/3
  3. TrangAnh: 98 (1/2 >>> Thông Lotto ngày 4
  4. ngocanh2004: 57 (1/3
  5. tuanhpt69: 98 (1/2 >>> Thông Lotto ngày 3
  6. bjmbjm: 98, 57 (2/3 >>> Thông Lotto ngày 3
  7. anhlo: 98 (1/3 >>> Thông Lotto ngày 2
  8. huynhlam1012: 70 (1/3 >>> Thông Lotto ngày 2
  9. anhtize: 75 (1/3
  10. contraimientay: 20** (2/2 Cao thủ
  11. victory: 98 (1/2

  TỐP CHÉN ĐẶC BIỆT:


  1. Chemgio_trungthat: dàn 25 số có 74
  2. victory: Tổng 1


  P/s: Mọi thắc mắc về BV Anh em vui lòng vào link: Tại đây

   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page