Bảng Vàng Miền Nam Tháng 08/2013"

Discussion in 'Bảng vàng' started by Tàn_Sát_Lệnh, Aug 2, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Tàn_Sát_Lệnh

  Tàn_Sát_Lệnh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  :0290:Bảng vàng miền Nam ngày 21/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:  Mở Bát:ĐẢO HOÀNG SA

  TỐP CHÉN A-B

  :lose1::lose1::lose1:

  TOP CHÉN LOTTO


  ĐẢO HOÀNG SA: 34**43* ĐN-CT (xuất sắc)
  [FONT=times new roman][SIZE=4][SIZE=5][SIZE=4] [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/FONT][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][FONT=georgia][SIZE=3][COLOR=#ff0000]{Thông ngày 2}[/COLOR][/SIZE][/FONT][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]
  [I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][URL="http://xosovui.com/members/88299-xuannhu.html"][B][B][COLOR=Magenta][FONT=times new roman][SIZE=4]
  xuannhu: 63** ĐN-CT (xuất sắc)[/SIZE][/FONT][/COLOR][/B][/B][/URL][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]


  :0249:
  :0249::0249::0249:
   
 2. xuannhu

  xuannhu New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  :0290:Bảng vàng miền Nam ngày 22/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:  Mở Bát:ĐẢO HOÀNG SA

  TỐP CHÉN A-B

  :lose1::lose1::lose1:

  TOP CHÉN LOTTO

  taithan65 58 AG
  giacatchu 11 AG
  KHỖNG MINH 58 AG

  :0249::0249::0249::0249::0249:
   
 3. xuannhu

  xuannhu New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  :0290:Bảng vàng miền Nam ngày 23/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:  Mở Bát:saomai

  TỐP CHÉN A-B

  :lose1::lose1::lose1:

  TOP CHÉN LOTTO

  giacatchu 72 bình dương

  Tàn_Sát_Lệnh
  48 bình dương

  :0249::0249::0249::0249:​:0249:
   
 4. xuannhu

  xuannhu New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  :0290:Bảng vàng miền Nam ngày 24/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:  Mở Bát:
  saomai

  TỐP CHÉN A-B

  :lose1::lose1::lose1:

  TOP CHÉN LOTTO

  xuannhu: 33,73** LA
  Tàn_Sát_Lệnh 33 LA
  PINPIN 35 TP


  :0249::0249::0249::0249:

   
 5. xuannhu

  xuannhu New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  :0290:Bảng vàng miền Nam ngày 25/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:  Mở Bát:xuannhu

  TỐP CHÉN A-B

  :lose1::lose1::lose1:

  TOP CHÉN LOTTO

  giacatchu 81 TG


  :0249::0249::0249::0249::0249:


   
 6. xuannhu

  xuannhu New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  :0290:Bảng vàng miền Nam ngày 26/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:  Mở Bát:giacatchu

  TỐP CHÉN A-B

  :lose1::lose1::lose1:

  TOP CHÉN LOTTO


  ĐẢO HOÀNG SA 66 ĐT

  :126::126::126::126::126:
   
 7. xuannhu

  xuannhu New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  :0290:Bảng vàng miền Nam ngày 27/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:


  Mở Bát:ĐẢO HOÀNG SA
  TỐP CHÉN A-B

  :lose1::lose1::lose1:

  TOP CHÉN LOTTO

  giacatchu 78 bến tre

  :126::126::126::126::126:
   
 8. xuannhu

  xuannhu New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  :0290:Bảng vàng miền Nam ngày 28/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:  Mở Bát:ĐẢO HOÀNG SA

  TỐP CHÉN A-B

  :lose1::lose1::lose1:

  TOP CHÉN LOTTO

  xuannhu 52 CT
  taithan65 04 ĐN
  giacatchu 14** ĐN
  {thông ngày 2}


  :126::126::126::126:
   
 9. xuannhu

  xuannhu New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  :0290:Bảng vàng miền Nam ngày 29/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:  Mở Bát:taithan65

  TỐP CHÉN A-B

  baongoc 75,93 TN - AG

  TOP CHÉN LOTTO

  taithan65 41 Tây Ninh {thông ngày 2}
  giacatchu 85 An Giang {thông ngày 3}

  ĐÃO HOÀNG SA 59 AG - TN
  saomai 41 - 56 TN

  :0249::0249::0249::0249::0249:   
 10. xuannhu

  xuannhu New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  :0290:Bảng vàng miền Nam ngày 30/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:  Mở Bát:
  giacatchu

  TỐP CHÉN A-B

  :lose1::lose1::lose1:

  TOP CHÉN LOTTO


  ĐẢO HOÀNG SA: 08 bình dương


  :0249::0249::0249::0249::0249:
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page