Bảng Vàng Miền Nam Tháng 08/2013"

Discussion in 'Bảng vàng' started by Tàn_Sát_Lệnh, Aug 2, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Tàn_Sát_Lệnh

  Tàn_Sát_Lệnh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  :0290:Bảng vàng miền Nam ngày 01/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  [​IMG]


  Mở Bát:
  giacatchu

  ĐẢO HOÀNG SA 68* An Giang[​IMG]

  huynhdieu A&B X3 Tây Ninh B:33
  [​IMG]

   
 2. xuannhu

  xuannhu New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]Bảng vàng miền Nam ngày 02/08/2013[​IMG]
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  [​IMG]


  Mở Bát: baongoc

  ĐẢO HOÀNG SA 54** 90* {Thông ngày 2} {Xuất sắc}[​IMG]

  thantaiden 90*

  xuannhu 20**
  {Xuất sắc}[​IMG]

  baongoc 54** 56**
  {Xuất sắc}[​IMG]

  Tàn_Sát_Lệnh
  90*


  :87::87::87:
   
 3. xuannhu

  xuannhu New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  :0290:Bảng vàng miền Nam ngày 03/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  [​IMG]

  Mở Bát: huynhdieu

  huynhdieu 69* 96** {Xuất sắc}[​IMG]

  thantaiden 66*
  {Thông ngày 2}

  QUANGHUNG 20*
  conhukhong 63** 83*
  {Xuất sắc}[​IMG]

  baongoc 79
  *{Thông ngày 2}

  :0249::0249::0249:
   
 4. Tàn_Sát_Lệnh

  Tàn_Sát_Lệnh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  :0290:Bảng vàng miền Nam ngày 04/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  [​IMG]  Mở Bát:
  xuannhu

  ĐẢO HOÀNG SA A-TG=>có:68[​IMG]

  CHAU NHUAN PHAT 68*73*
  [​IMG]
   
 5. xuannhu

  xuannhu New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  :0290:Bảng vàng miền Nam ngày 05/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  [​IMG]


  Mở Bát:
  baongoc

  baongoc TP 87* [​IMG]

  xuannhu 52*92*
  [​IMG]


  huynhdieu 25*
  [​IMG]

  ĐẢO HOÀNG SA B ĐT 98* [​IMG] {thông ngày 2}

  CHAU NHUAN PHAT 28* [​IMG] {thông ngày 2}

  :banana::banana::banana::banana::banana:
   
 6. xuannhu

  xuannhu New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  :0290:Bảng vàng miền Nam ngày 06/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  [​IMG]


  Mở Bát:
  baongoc

  baongoc 03* Vũng tàu [​IMG] {thông ngày 2}
  xuannhu 37* Bến tre
  [​IMG] {thông ngày 2}
  huynhdieu 23* Bến tre
  [​IMG] {thông ngày 2}
  CHAU NHUAN PHAT 23* Bến tre 43 Vũng tàu
  [​IMG] {thông ngày 3}
  ĐẢO HOÀNG SA 25* Vũng tàu 52* bến tre
  [​IMG] {thông ngày 3}

   
 7. xuannhu

  xuannhu New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  :0290:
  Bảng vàng miền Nam ngày 07/08/2013
  :0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  [​IMG]

  MỞ BÁT:
  baongoc

  huynhdieu 89* Cần thơ [​IMG] {thông ngày 3}
  ĐẢO HOÀNG SA 13* Đồng nai [​IMG] {thông ngày 4}   
 8. xuannhu

  xuannhu New Member

  :0290:Bảng vàng miền Nam ngày 08/08/2013:0290:
  :95:Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:95:

  :SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58:SinhVienIT.NET---58​
  MỞ BÁT: baongoc


  thanhson_vt54 38** TN -AG
  ĐẢO HOÀNG SA 38** TN -AG
  {thông ngày 5}
  xuannhu 16* AG
  Tàn_Sát_Lệnh 38** TN - AG
  Bulông 06* TN
  huynhdieu 38** 57* TN -AG {thông ngày 4}
   
 9. xuannhu

  xuannhu New Member

  :0290:BẢNG VÀNG MIỀN NAM :0290:
  ngày 09 - 08 - 2013
  :95:Chúc mừng các cao thủ post số trúng hôm nay:95:  Mở bát :huynhdieu


  *********************

  baongoc: 22 (1/2)
  xuannhu: 35 (1/2)
  ĐẢO HOÀNG SA: 38 (1/2)


  :banana::banana:​
   
 10. xuannhu

  xuannhu New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  :0290:Bảng vàng miền Nam ngày 10/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  [​IMG]

  Mở Bát:baongoc

  TỐP CHÉN A-B
  huynhdieu-A-B X2==>42-32
  [​IMG]

  TOP CHÉN LOTTO

  huynhdieu 96 TP-LA

   
 11. Tàn_Sát_Lệnh

  Tàn_Sát_Lệnh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]Bảng vàng miền Nam ngày 11/08/2013[​IMG]
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  [​IMG]

  MỞ BÁT: baongoc

  *********

  baongoc: 53 {KG}
  huynhdieu: 88** {KG - TG}
  {Thông ngày 2}
  xuannhu: 63** {KG}
  ĐẢO HOÀNG SA: 88** {KG - TG}
  Bulông: 53 {KG}


  :th-dancing::th-dancing::th-dancing::th-dancing::th-dancing: ​
   
 12. xuannhu

  xuannhu New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  :0290:Bảng vàng miền Nam ngày 12/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  [​IMG]


  MỞ BÁT: baongoc

  **************

  baongoc 31 { TP } {Thông ngày 2}


  CHAU NHUAN PHAT 12 { TP }


   
 13. xuannhu

  xuannhu New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  :0290:Bảng vàng miền Nam ngày 13/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  [​IMG]


  Mở Bát:baongoc

  TỐP CHÉN A-B
  baongoc-AB {7 số} VT-BL có:15 [​IMG]
  {Thông ngày 3}

  TOP CHÉN LOTTO


  huynhdieu 59* {VT} 17** {BL} [​IMG]
  hoahonggai 32** {BT - VT}[​IMG]
  xuannhu 86* { VT }[​IMG]

  :0249:
  :0249::0249::0249:​
   
 14. xuannhu

  xuannhu New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  :0290:Bảng vàng miền Nam ngày 14/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  [​IMG]  Mở Bát:baongoc

  TOP CHÉN LOTTO
  baongoc 66 {ĐN}[​IMG]
  {Thông ngày 4}
  xuannhu 37 {CT} [​IMG]
  ĐẢO HOÀNG SA 14 {CT}[​IMG]


  :0249::0249::0249::0249::0249:   
 15. xuannhu

  xuannhu New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  :0290:Bảng vàng miền Nam ngày 15/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  [​IMG]


  MỞ BÁT: ĐẢO HOÀNG SA

  *********
  ĐẢO HOÀNG SA 59 {TN}[​IMG]
  CHAU NHUAN PHAT 51 {TN}[​IMG]

  :0249::0249::0249::0249:​:0249:   
 16. xuannhu

  xuannhu New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  :0290:Bảng vàng miền Nam ngày 16/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  [​IMG]

  Mở Bát: ĐẢO HOÀNG SA

  huynhdieu 22,85 {BD}[​IMG]
  baongoc 51 {BD} B 78 {vinhlong}
  [​IMG]

  KHONG MINH 47 {BD}
  [​IMG]

  CHAUNHUANPHAT 63,23, {vĩnhlong - BD }{thông ngày 2}
  [​IMG]
  ĐẢO HOÀNG SA 16 {vinhlong}{thongngay3}
  [​IMG]

  :0249::0249::0249::0249:​:0249:
   
 17. xuannhu

  xuannhu New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  :0290:Bảng vàng miền Nam ngày 17/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  [​IMG]

  Mở Bát:baongoc

  TỐP CHÉN LOTTO

  baongoc 88*** TP-LA {chuẩn}

  thantaiden 74 LA

  :61::61::61::61::61:
   
 18. xuannhu

  xuannhu New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  :0290:Bảng vàng miền Nam ngày 18/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  [​IMG]

  Mở Bát:baongoc


  TỐP CHÉN A-B

  baongoc A-B 23,24,14** TG - KG - ĐL


  TỐP CHÉN LOTTO

  baongoc 24** TG
  giacatchu 04 KG

  :0249::0249::0249::0249::0249:
   
 19. Tàn_Sát_Lệnh

  Tàn_Sát_Lệnh New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  :0290:Bảng vàng miền Nam ngày 19/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:  Mở Bát:baongoc

  TỐP CHÉN A-B

  :lose1::lose1::lose1:
  TOP CHÉN LOTTO

  baongoc: 98 TP-ĐT
  huynhdieu: 89 ĐT
  hoahonggai: 15 TP-ĐT


  :0249:
  :0249::0249::0249:
   
 20. xuannhu

  xuannhu New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]
  :0290:Bảng vàng miền Nam ngày 20/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:  Mở Bát:ĐÃO HOÀNG SA

  TỐP CHÉN A-B

  :lose1::lose1::lose1:
  TOP CHÉN LOTTO

  ĐÃO HOÀNG SA: 15 VT

  :0249::0249::0249::0249::0249:
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page