Bảng Vàng miền Bắc tháng 08/2013"

Discussion in 'Bảng vàng' started by xuannhu, Aug 1, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Tàn_Sát_Lệnh

  Tàn_Sát_Lệnh New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 21/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :wins:ĐB: 26059[​IMG]

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  MỞ BÁT :xuannhu
  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  TOP CHÉN ĐB


  buxulu:Chạm 9

  [I][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#00ff00][U]
  TOP CHÉN BẠCH THỦ[/U][/COLOR][/COLOR][/SIZE]

  [/I]
  [FONT=times new roman][SIZE=4][SIZE=5][SIZE=4]tieubachthu:52** (xuất sắc) [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/FONT][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][FONT=georgia][SIZE=3][COLOR=#ff0000]{Thông ngày 2}[/COLOR][/SIZE][/FONT][/I][/I][/I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][COLOR=#6699ff][SIZE=3]
  [/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333]
  [/COLOR][/COLOR][/I][/I][COLOR=#333333]:79::79::79::79::79:[/COLOR]
  [I][I][I][COLOR=#333333]
  [/COLOR][SIZE=4][COLOR=#0000cd][U]TOP CHÉN LOTTO[/U]

  [/COLOR][/SIZE][FONT=times new roman][SIZE=4][COLOR=#ff8c00][B]ĐẢO HOÀNG SA: 61*==>1/2 [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/I][/I][/I][I][FONT=georgia][SIZE=3][COLOR=#ff0000]{Thông ngày 4}[/COLOR][/SIZE][/FONT][/I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][SIZE=4][COLOR=#ff8c00][B]
  [FONT=times new roman]Bulông: 21**==>2/2[/FONT]
  [FONT=times new roman]baongoc:81* 1/2[/FONT]
  [/B][/COLOR][/SIZE][/I][/I][/I][URL="http://xosovui.com/members/88299-xuannhu.html"][B][B][COLOR=Magenta][FONT=times new roman][SIZE=4]dohuong:11* 1/2[/SIZE][/FONT][/COLOR][/B][/B][/URL][COLOR=#333333][COLOR=#333333][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][COLOR=#333333]
  :0249::0249::0249::0249::0249:
  [/COLOR][I][I][I][SIZE=4][COLOR=#0000cd]
  [/COLOR][/SIZE][/I][/I][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=Georgia][SIZE=3][COLOR=#FF0000]Thắc mắc về BV ACE vui lòng :[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=georgia][SIZE=4][URL="http://xosovui.com/threads/17593-Tha...-vao-day-.htmlTh%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-!"][U][COLOR=#0000ff]Vào đây[/COLOR][/U][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/COLOR][/COLOR][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]
   
 2. xuannhu

  xuannhu New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 22/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :wins:ĐB:55798[​IMG]

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44


  MỞ BÁT :baongoc
  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  TOP CHÉN ĐB

  :lose1::lose1::lose1:
  [I][I][I][I][I][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#00ff00][U]
  TOP CHÉN BẠCH THỦ[/U][/COLOR][/COLOR][/SIZE]

  [/I][/I][/I][B][URL="http://xosovui.com/members/62220-nightmare.html"][COLOR=#3399ff]nightmare[/COLOR][/URL][COLOR=#3399ff] : 82[/COLOR][/B]
  [I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][COLOR=#333333][COLOR=#333333]
  [/COLOR][/COLOR][/I][/I][COLOR=#333333]:79::79::79::79::79:
  [/COLOR][/I]
  [B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][SIZE=4][COLOR=#0000cd][U]TOP CHÉN LOTTO

  [/U][/COLOR][/SIZE][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/COLOR][/COLOR][B][B][URL="http://xosovui.com/members/62220-nightmare.html"][COLOR=#0000ff]nightmare[/COLOR][/URL][COLOR=#0000ff]: 82 {1/2} [/COLOR][/B]
  [/B][B][URL="http://xosovui.com/members/53369-mr-bonghy.html"][COLOR=#0000ff]
  mr.bonghy[/COLOR][/URL][COLOR=#0000ff]: 00 {1/2}[/COLOR][/B]
  [LEFT][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#417394][COLOR=#3E3E3E][B][URL="http://xosovui.com/members/1230-Tan_Sat_Lenh.html"][COLOR=#ff0000]
  Tàn_Sát_Lệnh[/COLOR][/URL][COLOR=#ff0000]: 75 {1/2)
  [/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/LEFT]
  :0249::0249::0249::0249::0249:
  [B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][COLOR=#333333][COLOR=#333333][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=Georgia][SIZE=3][COLOR=#FF0000]Thắc mắc về BV ACE vui lòng :[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=georgia][SIZE=4][URL="http://xosovui.com/threads/17593-Tha...-vao-day-.htmlTh%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-!"][U][COLOR=#0000ff]Vào đây[/COLOR][/U][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/I][/I][/I]
  [/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/COLOR][/COLOR][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][COLOR=#417394]

  [/COLOR]

  [B][COLOR=#417394][B][COLOR=#3399ff]
  [/COLOR][/B][/COLOR]
  [/B]

  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]
   
 3. xuannhu

  xuannhu New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 23/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :wins:ĐB:05768[​IMG]

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44


  MỞ BÁT :Tàn_Sát_Lệnh
  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  TOP CHÉN ĐB


  mr.bonghy : chạm 8
  [COLOR=#333333][COLOR=#00ff00][U]
  TOP CHÉN BẠCH THỦ

  [/U][/COLOR][/COLOR][COLOR=#cc66ff][U]xuannhu 34[/U][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#00ff00][/COLOR][/COLOR]


  :79::79::79::79::79:
  TỐP CHÉN LOTTO

  saomai: 00 1/2

  :0249::0249::0249::0249:​:0249:
  [I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][COLOR=#333333][COLOR=#333333][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=Georgia][SIZE=3][COLOR=#FF0000]Thắc mắc về BV ACE vui lòng :[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=georgia][SIZE=4][URL="http://xosovui.com/threads/17593-Tha...-vao-day-.htmlTh%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-!"][U][COLOR=#0000ff]Vào đây[/COLOR][/U][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/COLOR][/COLOR][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]
   
 4. xuannhu

  xuannhu New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 24/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :wins:ĐB:78680[​IMG]

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  MỞ BÁT :xuannhu
  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  TOP CHÉN ĐB

  :lose1::lose1::lose1:
  [I][I][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#00ff00][U]
  TOP CHÉN BẠCH THU

  [/U][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/I][/I]
  :lose1::lose1::lose1:
  TỐP CHÉN LOTTO

  trimax1: 79 1/2
  saomai: 60** 2/2
  victory: 61 1/3

  :0249::0249::0249::0249::0249:
  [I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][SIZE=4][COLOR=#0000cd]
  [/COLOR][/SIZE][/I][/I][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=Georgia][SIZE=3][COLOR=#FF0000]Thắc mắc về BV ACE vui lòng :[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=georgia][SIZE=4][URL="http://xosovui.com/threads/17593-Tha...-vao-day-.htmlTh%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-!"][U][COLOR=#0000ff]Vào đây[/COLOR][/U][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]
   
 5. xuannhu

  xuannhu New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 25/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :wins:ĐB:62303[​IMG]

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  MỞ BÁT :xuannhu
  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  TOP CHÉN ĐB

  :lose1::lose1::lose1:
  [I][I][I][I][I][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#00ff00][U]
  TỐP CHÉN BẠCH THỦ

  [/U][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/I][/I][/I][/I][/I]
  baongoc 70
  ĐÃO HOÀNG SA 33


  :79::79::79::79::79:[I][I][I][SIZE=4][U]
  TỐP CHÉN LOTTO
  [/U][/SIZE][/I][/I][/I]

  saomai: 50 {1/2}

  ĐÃO HOÀNG SA: 96 {1/2}
  Hoaheotan87: 08 {1/2
  bulông: 25,41 {1/2}
  :0249::0249::0249::0249::0249:
  [I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=Georgia][SIZE=3][COLOR=#FF0000]Thắc mắc về BV ACE vui lòng :[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=georgia][SIZE=4][URL="http://xosovui.com/threads/17593-Tha...-vao-day-.htmlTh%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-!"][U][COLOR=#0000ff]Vào đây[/COLOR][/U][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]
   
 6. xuannhu

  xuannhu New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 26/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :wins:ĐB:87388[​IMG]

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  MỞ BÁT :xuannhu
  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  TOP CHÉN ĐB

  :lose1::lose1::lose1:
  [I][I][I][I][I][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#00ff00][U]
  TỐP CHÉN BẠCH THỦ
  [/U][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/I][/I][/I][/I][/I]

  ĐẢO HOÀNG SA 88*** {chuẩn}
  xuannhu 94

  :79::79::79::79::79:

  TỐP CHÉN LOTTO

  baongoc 85 1/2
  thiennga 32 1/2

  :0249::0249::0249::0249::0249:
  [I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=Georgia][SIZE=3][COLOR=#FF0000]Thắc mắc về BV ACE vui lòng :[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=georgia][SIZE=4][COLOR=#0000CC][COLOR=#0000ff][URL="http://xosovui.com/threads/17593-Tha...-vao-day-.htmlTh%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-!"]Vào đây[/URL][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=georgia][SIZE=4][COLOR=#0000CC]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]

   
 7. xuannhu

  xuannhu New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 27/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :wins:ĐB:39494[​IMG]

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  MỞ BÁT :xuannhu
  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  TOP CHÉN ĐB

  :lose1::lose1::lose1:
  [I][I][I][I][I][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#00ff00][U]
  TỐP CHÉN BẠCH THỦ

  [/U][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/I][/I][/I][/I][/I]
  ĐẢO HOÀNG SA 38
  baongoc 69

  PINPIN 11

  :79::79::79::79::79:

  TỐP CHÉN LOTTO

  xuannhu 04
  Chemgio_trungthat 48 1/2
  ĐẢO HOÀNG SA 11 1/2
  baongoc 75** 2/2

  saomai 40 1/2

  :0249::0249::0249::0249::0249:
  [I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=Georgia][SIZE=3][COLOR=#FF0000]Thắc mắc về BV ACE vui lòng :[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=georgia][SIZE=4][COLOR=#0000CC][COLOR=#0000ff][URL="http://xosovui.com/threads/17593-Tha...-vao-day-.htmlTh%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-!"]Vào đây[/URL][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]
   
 8. xuannhu

  xuannhu New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 28/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :wins:ĐB:63396[​IMG]

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  MỞ BÁT :xuannhu
  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  TOP CHÉN ĐB

  :lose1::lose1::lose1:
  [I][I][I][I][I][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#00ff00][U]
  TỐP CHÉN BẠCH THỦ

  [/U][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/I][/I][/I][/I][/I]
  mac the nhan sau 44

  :79::79::79::79::79:

  TOP CHÉN LOTTO

  xuannhu 20,82 2/2
  Bulông 99 1/1
  tieubachthu 85 1/1
  mac the nhan sau 44,46 2/2


  :0249::0249::0249::0249::0249:
  [I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=Georgia][SIZE=3][COLOR=#FF0000]Thắc mắc về BV ACE vui lòng :[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=georgia][SIZE=4][COLOR=#0000CC][COLOR=#0000ff][URL="http://xosovui.com/threads/17593-Tha...-vao-day-.htmlTh%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-!"]Vào đây[/URL][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]


   
 9. xuannhu

  xuannhu New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 29/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :wins:ĐB:80662[​IMG]

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  MỞ BÁT :baongoc
  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  TOP CHÉN ĐB

  mr.bonghy chạm 2
  baongoc chạm 2

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ

  tieubachthu 89
  baongoc xiên 81 - 09

  :79::79::79::79::79:

  TOP CHÉN LOTTO

  baongoc 09 1/2
  ĐÃO HOÀNG SA 89 1/2
  tieubachthu 89 1/2
  xosovui.com 38 1/2

  bulông 79 1/2


  :0249::0249::0249::0249::0249:
  [I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=Georgia][SIZE=3][COLOR=#FF0000]Thắc mắc về BV ACE vui lòng :[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=georgia][SIZE=4][COLOR=#0000CC][COLOR=#0000ff][URL="http://xosovui.com/threads/17593-Tha...-vao-day-.htmlTh%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-!"]Vào đây[/URL][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]


  [I][I][I][I][I][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#00ff00][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/I][/I][/I][/I][/I]
   
 10. xuannhu

  xuannhu New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 30/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :wins:ĐB:53391[​IMG]

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  MỞ BÁT :mac the nhan sau
  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  TOP CHÉN ĐB

  :lose1::lose1::lose1:
  [I][I][I][I][I][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#00ff00][U]
  TỐP CHÉN BẠCH THỦ
  [/U][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/I][/I][/I][/I][/I]

  ĐẢO HOÀNG SA: 22
  [I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=Georgia][SIZE=3][COLOR=#FF0000]{Thông ngày 2}[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]
  xuannhu: 35

  :79::79::79::79::79:

  TOP CHEN LOTTO

  mac the nhan sau: 92** (1/3)
  victory: 97 (1/1)

  :0249::0249::0249::0249::0249:

  [I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=Georgia][SIZE=3][COLOR=#FF0000]Thắc mắc về BV ACE vui lòng :[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=georgia][SIZE=4][URL="http://xosovui.com/threads/17593-Tha...-vao-day-.htmlTh%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-!"][U][COLOR=#0000ff]Vào đây[/COLOR][/U][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]
   
 11. Tàn_Sát_Lệnh

  Tàn_Sát_Lệnh New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 31/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :wins:ĐB: 61544[​IMG]

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44


  MỞ BÁT :xuannhu
  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  TOP CHÉN ĐB

  victory: Tổng 8
  [I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=Georgia][SIZE=3][COLOR=#FF0000]{Thông ngày 2}[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]
  [COLOR=#333333][COLOR=#00ff00][U]
  TOP CHÉN BẠCH THỦ[/U][/COLOR][/COLOR]


  [SIZE=5][SIZE=4]cuunhandothe:24 (xuất sắc)
  saomai:38 (xuất sắc) [/SIZE][/SIZE]
  [I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][COLOR=#6699ff][SIZE=3]
  [/SIZE][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333]
  [/COLOR][/COLOR][/I][/I][COLOR=#333333]:79::79::79::79::79:[/COLOR]
  [I][I][I][COLOR=#333333]
  [/COLOR][SIZE=4][COLOR=#0000cd][U]TOP CHÉN LOTTO[/U]

  [/COLOR][/SIZE][FONT=times new roman][SIZE=4][COLOR=#ff8c00][B]ĐẢO HOÀNG SA: 31* [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]
  [I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=Georgia][SIZE=3][COLOR=#FF0000]{Thông ngày 3}[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][FONT=times new roman][SIZE=4][COLOR=#ff8c00][B]
  Bulông:32* 1/2 [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/I][/I][/I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][SIZE=4][B][FONT=times new roman]
  [/FONT][/B][/SIZE][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]
  taithan65:98 1/2
  tieubachthu:38 1/2
  saomai:38* 1/2
  [I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][SIZE=4][B]
  [FONT=times new roman][COLOR=#000080]Chemgio_trungthat:69 1/2[/COLOR][/FONT]
  [/B][/SIZE][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]
  xuannhu:31* 1/2 [I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=Georgia][SIZE=3][COLOR=#FF0000]{Thông ngày 2}[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]
  [I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][COLOR=#333333]
  :0249::0249::0249::0249::0249:
  [/COLOR][I][I][I][SIZE=4][COLOR=#0000cd]
  [/COLOR][/SIZE][/I][/I][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=Georgia][SIZE=3][COLOR=#FF0000]Thắc mắc về BV ACE vui lòng :[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=georgia][SIZE=4][URL="http://xosovui.com/threads/17593-Tha...-vao-day-.htmlTh%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-!"][U][COLOR=#0000ff]Vào đây[/COLOR][/U][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page