Bảng Vàng miền Bắc tháng 08/2013"

Discussion in 'Bảng vàng' started by xuannhu, Aug 1, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. xuannhu

  xuannhu New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 01/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :wins:ĐB : 92413[​IMG]

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  [​IMG]

  MỞ BÁT : huynhdieu
  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  TỐP CHÉN BẠCH THỦ

  01/ baongoc 99* 1/1

  :79::79::79::79::79:


  TOP CHÉN LOTTO

  01/ buluxu 59 78** 2/6
  02/ huynhdieu 83* 1/2
  03/ anhlo 66 * 1/3
  04/ baongoc 99* 1/1


  TOP CHÉN ĐB

  :0249::0249::0249::0249:

  Thắc mắc BV=>http://xosovui.com/threads/17593-Tha...-vao-day-.html   
 2. xuannhu

  xuannhu New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 02/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :wins:ĐB : 91085[​IMG]

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  [​IMG]

  MỞ BÁT : huynhdieu

  TOP CHÉN ĐB

  01/
  buluxu {bộ 03}có:85
  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ

  01/Bulông 68* 1/1
  02/ĐẢO HOÀNG SA 88* 1/1
  03/buluxu 33 88** 2/4

  :79::79::79::79::79:

  TOP CHÉN LOTTO

  01/ anhlo 68* 1/2 {Thông ngày 2}
  02/ buluxu 26* 1/3 {Thông ngày 2}
  03/ huynhdieu 33* 1/2 {Thông ngày 2}
  04/ ĐẢO HOÀNG SA 68 88** 2/3
  05/ tuansinbad 26* 1/2
  06/CHAU NHUAN PHAT 33 68** 2/3
  07/xuannhu 67* 1/3

  Thắc mắc BV=>http://xosovui.com/threads/17593-Tha...-vao-day-.html

   
 3. xuannhu

  xuannhu New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 03/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :wins:ĐB : 22537[​IMG]

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  [​IMG]

  MỞ BÁT : xuannhu
  TOP CHÉN ĐB

  buluxu {bộ 23} có 37 {Thông ngày 2}
  baongoc có 37
  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  TỐP CHÉN BẠCH THỦ

  huynhdieu 22*{Thông ngày 3}
  bulông 83*

  :79::79::79::79::79:


  TOP CHÉN LOTTO

  thantaiden 32* 1/3
  rongbachkim 63* 1/1

  baongoc 35** 2/3
  bulông 83* 1/2

  Thắc mắc BV=>http://xosovui.com/threads/17593-Tha...-vao-day-.html
   
 4. xuannhu

  xuannhu New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 04/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :wins:ĐB :18089[​IMG]

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  [​IMG]

  MỞ BÁT :huynhdieu

  TOP CHÉN ĐB


  buluxu
  Dàn 25 số có:89 {Thông ngày 3}

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  TỐP CHÉN BẠCH THỦ

  01/phongkaka 33*

  02/buluxu 74*

  03/CHAU NHUAN PHAT 33*

  04/baongoc 55*

  05/TÀN SÁT LỆNH 43*


  :79::79::79::79::79:

  TOP CHÉN LOTTO

  01/ huynhdieu 69* 1/2 {Thông ngày 4}
  02/ ĐẢO HOÀNG SA 22* 1/1
  { Chốt 3 số ko tính nhé}
  03/
  buluxu 74* 1/2
  05/
  CHAU NHUAN PHAT 33* 1/2
  06/ baongoc 55* 1/2
  07/ Bulông 40* 1/2
  08/ chemgio_trungthat 84* 1/2
  09/ Tàn_Sát_Lệnh 43* 1/2


  :0200::0200::0200::0200::0200:​
   
 5. xuannhu

  xuannhu New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 05/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :wins:ĐB : 99951[​IMG]

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  [​IMG]

  MỞ BÁT :
  baongoc

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ

  xuannhu 52** 1/1


  TOP CHÉN LOTTO

  01/ huynhdieu 99* 1/2 {thông ngày 5}
  02/ letiep 21* 1/2 {thông ngày 1}
  03/
  Bulông 50* 1/2 {thông ngày 4}
  04/ xuannhu 65*1/2 {thông ngày 1}
  05/
  baongoc25* 1/2 {thông ngày 3}

  :th-dancing::th-dancing::th-dancing::th-dancing:
   
 6. xuannhu

  xuannhu New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 06/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :wins:ĐB : 61755[​IMG]

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  [​IMG]

  MỞ BÁT :xuannhu

  TỐP CHÉN ĐB

  dohuong:{kép =}có:55


  ĐẢO HOÀNG SA chạm kép ĐB 55

  buluxu
  Dàn ĐB 10 số có 55


  TỐP CHÉN BẠCH THỦ

  01 / baongoc 72**
  02/ xuannhu 25* {thông ngày 2}
  03/ huynhdieu 09*

  :79::79::79::79::79:

  TOP CHÉN LOTTO

  01 / nightmare 24** 1/2
  02/ bulông 58* 1/2 {thông ngày 5}
  03/ huynhdieu 13* 1/2 {thông ngày 6}
  04 baongoc 47* 1/2 {thông ngày 4}
  05/ Tàn_Sát_Lệnh 58* 1/2
  06/ dohuong:78* 1/2

  :banana::banana::banana::banana:

  Thắc mắc BV=>http://xosovui.com/threads/17593-Tha...-vao-day-.html
   
 7. xuannhu

  xuannhu New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 07/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :wins:ĐB : 38906[​IMG]

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  [​IMG]

  MỞ BÁT :
  baongoc
  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  TỐP CHÉN ĐB

  dohuong đề 060
  Bulông 060

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ

  nightmare 38*


  :79::79::79::79::79:
  TỐP CHÉN LOTTO

  01/victory 11* 1/2
  02/ anhlo 53* 48* 2/2
  03/thantaiden 59* 1/4 ( lần sao nhớ chốt 2 số thôi nha chú)
  04/KHỔNG MINH 06* 1/2
  05/contraimientay 59* 1/2
  06/nightmare 38* 1/2 {thông ngày 2}
  07/baongoc
  59* 1/2{thông ngày 5}
  08/xuannhu 33** 44* 3/2
  09/dohuong 33* 2/2{thông ngày 2}
  10/Bulông 51* 1/2{thông ngày 5}
  11/Chemgio_trungthat 17* 1/2
  12/Tàn_Sát_Lệnh 38* 1/2 {thông ngày 2}

  Thắc mắc BV=>http://xosovui.com/threads/17593-Tha...-vao-day-.html
   
 8. xuannhu

  xuannhu New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích Thứ Năm -- Ngày 08 Tháng 08 Năm 2013 !:0290:
  :126:Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:​

  ĐB:84972
  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  ===============
  Mở Bát: baongoc


  **Tốp Chén Loto Ngày**


  ĐẢO HOÀNG SA: 50 1/2

  huynhdieu: 18 1/2
  xuannhu: 35 1/2

  **Tốp Chén Thông Loto 2 Ngày**

  KHỔNG MINH: 93,39 3/2 {thông ngày 2}
  Chemgio_trungthat: 27 1/2 {thông ngày 2}


  **Tốp Chén Thông Loto 3 Ngày**

  dohuong 50 1/1 {thông ngày 3

  **Tốp Chén Thông Loto 6 Ngày**

  Bulông: 32 1/2 {thông ngày 6}

  **Tốp Chén bạch thủ **

  ĐẢO HOÀNG SA: 50
  Bulông: 32

  *** Tốp Chén Đặc Biệt ***

  nightmare: chạm 7 ---> có 72
  mr.bonghy chạm 7 ---> có 72


  :79::79::79::79::79:

  :8:Chúc Mừng ACE Chiến Thắng Cả Lô & Đề Hôm Nay:8:
   
 9. xuannhu

  xuannhu New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích Ngày 09 Tháng 08 Năm 2013 !:0290:
  :95:Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:95:


  ĐB:18961

  Mở bát :
  huynhdieu

  ********************

  TỐP CHÉN LOTTO

  Tàn_Sát_Lệnh: 36 (1/2)
  Chemgio_trungthat: 36 (1/2) {thông ngày 3}
  Bulông: 34,43 (2/2) {thông ngày 7}


  :8:TỐP CHÉN BẠCH THỦ:8:

  Bulông: 43
   
 10. buluxu

  buluxu <font color="FFA07A" size="3"><b>VIP</b></font></b

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 10/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  20669

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  [​IMG]
  Mở bát :
  xuannhu

  ********************

  TỐP CHÉN LOTTO

  BuLông: 23* 32* (2/2) {thông ngày 8}

  Tàn_Sát_Lệnh: 73* (1/2) {thông ngày 2}

  xuannhu: 94* (1/2)

  mr.bonghy: 83* (1/2)

  huynhdieu: 69* (1/2)


  :8:TỐP CHÉN BẠCH THỦ:8:

  Bulông: Lotto 32*


  Thắc mắc BV=>http://xosovui.com/threads/17593-Tha...-vao-day-.html
   
 11. xuannhu

  xuannhu New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 11/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  ĐB : 94198


  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  View attachment 131

  MỞ BÁT: baongoc
  ***************

  TỐP CHÉN LOTTO

  xuannhu: 31 (1/2)
  kogoro: 69,30 )2/3)
  victory: 75 (1/2
  ĐẢO HOÀNG SA: 30 (1/2)
  buluxu: 01 (1/2)


  TỐP CHÉN BẠCH THỦ

  mr.bonghy: 35

  buluxu: 01


  :127::127::127::127::127:

  Thắc mắc BV=>http://xosovui.com/threads/17593-Tha...-vao-day-.html
   
 12. xuannhu

  xuannhu New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 12/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :wins:ĐB : 81484[​IMG]

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  [​IMG]

  MỞ BÁT : huynhdieu
  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44


  TỐP CHÉN BẠCH THỦ

  trimax1 71

  TỐP CHÉN LOTTO

  xuannhu 96 (1/2)
  thantaiden 99** (2/2)

   
 13. xuannhu

  xuannhu New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 13/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :wins:ĐB : 85368[​IMG]

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  [​IMG]

  MỞ BÁT : baongoc
  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  TỐP CHÉN BẠCH THỦ

  xuannhu: 64

  :79::79::79::79::79:

  TỐP CHÉN LOTTO

  huynhdieu: 61 {1/2}
  thích thì nhích: 141 {1/2}
  trimax1: 37 {1/2}
  mr.bonghy: 41 {1/2}


  :0249::0249::0249::0249::0249:
   
 14. xuannhu

  xuannhu New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 14/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :wins:ĐB : 40132[​IMG]

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  [​IMG]

  MỞ BÁT : huynhdieu
  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  TỐP CHÉN ĐB

  thiennga: đề chạm 2 .6 có ==> 32

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ

  xuannhu 60*

  :79::79::79::79::79:

  TỐP CHÉN LOTTO

  thiennga 32 {1/1}

  :0249::0249::0249::0249::0249:

  Thắc mắc về BV ACE vui lòng :Vào đây
   
 15. xuannhu

  xuannhu New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 15/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :wins:ĐB : 25771[​IMG]

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  [​IMG]

  MỞ BÁT : xuannhu
  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ

  nightmare93*
  trimax1 88*


  :79::79::79::79::79:


  TỐP CHÉN LOTTO

  chemgio_trungthat 56 {1/2}
  khoc_it_thoi 72 {1/2}
  nightmare 93 {1/1}
  xuannhu 52* {1/2} {thông ngày 6}

  :0249::0249::0249::0249::0249:

  Thắc mắc về BV ACE vui lòng :Vào đây   
 16. xuannhu

  xuannhu New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 16/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :wins:ĐB : 45906[​IMG]

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  [​IMG]

  MỞ BÁT : xuannhu

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  TỐP CHÉN ĐB


  thiennga: đề chạm 6 .9 -----> có 906
  bulông: đề 16 số -----> có 06

  TỐP CHÉN BẠCH THỦ

  xuannhu: 42 {thông ngày 7}
  phongyk83: 34

  :79::79::79::79::79:

  TỐP CHÉN LOTTO

  thiennga 42 {1/2}
  trimax1 44 {1/2}
  {Thông ngày 2}
  khoc_it_thoi 28** {2/2}
  tieubachthu 79 {1/1}
  phuong_anh 83 {1/2}
  mr.bonghy 83 {1/2}
  anhlo 83 {1/2}

  :0249::0249::0249::0249::0249:

  Thắc mắc về BV ACE vui lòng :Vào đây
   
 17. xuannhu

  xuannhu New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 17/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :wins:ĐB : 16802[​IMG]

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  [​IMG]

  MỞ BÁT : chemgio_trungthat
  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  TOP CHÉN ĐB


  thiennga: đề chạm 0 có:06
  {Thông ngày 2}

  TOP CHÉN BẠCH THỦ


  trimax1 63
  nightmare 45

  baongoc 97** x2 53
  victory 85

  :79::79::79::79::79:

  TOP CHÉN LOTTO

  thiennga 53,59 {2/2}
  victory 85,141 {1/1}
  trimax1 63 {1/2}
  {hông ngày 3}
  baongoc 17 {1/2}
  nightmare 45,62 {2/3}
  anhlo 48,84 {2/2}
  {Thông ngày 2}
  buluxu 22 {1/2}

  :0249::0249::0249::0249::0249:

  Thắc mắc về BV ACE vui lòng :Vào đây

   
 18. xuannhu

  xuannhu New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 18/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :wins:ĐB : 81577[​IMG]

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  [​IMG]

  MỞ BÁT : baongoc
  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  TỐP CHÉN BẠCH THỦ

  ĐẢO HOÀNG SA 24

  :79::79::79::79::79:
  TỐP CHÉN LOTTO

  baongoc 76 {1/2}
  nightmare 52,19 {2/3}
  {Thông ngày 2}
  ĐẢO HOÀNG SA 52 {1/2}
  chemgio_trungthat 86 {1/2}

  :0249::0249::0249::0249::0249:

  Thắc mắc về BV ACE vui lòng :Vào đây
   
 19. Tàn_Sát_Lệnh

  Tàn_Sát_Lệnh New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 19/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :wins:ĐB : 07902[​IMG]

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  MỞ BÁT : xuannhu
  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  TOP CHÉN ĐB


  :lose1::lose1::lose1:

  TOP CHÉN BẠCH THỦ


  mr.bonghy: 46
  nightmare: 25


  :79::79::79::79::79:

  TOP CHÉN LOTTO

  ĐẢO HOÀNG SA: 46==>1/2
  {Thông ngày 2}
  buluxu: 44==>1/2

  mr.bonghy: 46==>1/2
  nightmare: 25-44==>2/3
  {Thông ngày 3}

  :0249::0249::0249::0249::0249:

  Thắc mắc về BV ACE vui lòng :Vào đây
   
 20. xuannhu

  xuannhu New Member

  :0290:Bảng vàng thành tích ngày 20/08/2013:0290:
  :126: Chúc mừng các cao thủ đã post số trúng thưởng hôm nay:126:

  :wins:ĐB : 16553[​IMG]

  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44
  MỞ BÁT :nightmare
  :SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44:SinhVienIT.NET---44

  TOP CHÉN ĐB


  :lose1::lose1::lose1:

  TOP CHÉN BẠCH THỦ

  tieubachthu 05
  [SIZE=3]mau ngo 99[/SIZE][U][SIZE=3]
  [/SIZE][/U]
  [SIZE=3]Đão HOANG SA 11[/SIZE][U][SIZE=3]

  [/SIZE][/U]
  :79::79::79::79::79:

  [I][I][COLOR=#0000cd][U][SIZE=4]TỐP CHÉN LOTTO

  [/SIZE][/U][/COLOR][COLOR=#ff8c00][U][SIZE=4]ĐÃO HOÀNG SA 66** {1/2} [/SIZE][/U][/COLOR][COLOR=#ff0000][U][SIZE=4]{thông ngày 3}[/SIZE][/U][/COLOR][COLOR=#00ff00][U][SIZE=4][COLOR=#333333]
  [/COLOR][/SIZE][/U][/COLOR][SIZE=4][COLOR=#3366cc][U][SIZE=3]victory 85 {1/3}[/SIZE][/U][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#00ff00][U][SIZE=3]
  [/SIZE][/U][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff9900][U][SIZE=3]bulông 00 {1/3}

  [/SIZE][/U][/COLOR][/SIZE][/I][/I]
  :0249::0249::0249::0249::0249:
  [I][I][I][I][I][I][I][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#00ff00][U][SIZE=3]
  [/SIZE][/U][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/I][/I][/I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=Georgia][SIZE=3][COLOR=#FF0000]Thắc mắc về BV ACE vui lòng :[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=georgia][SIZE=4][URL="http://xosovui.com/threads/17593-Tha...-vao-day-.htmlTh%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-b%E1%BA%A3ng-v%C3%A0ng-!"][U][COLOR=#0000ff]Vào đây[/COLOR][/U][/URL][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/I][/I][/I][I][I][I][I][I][I][I][I][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#00ff00][U][SIZE=3]


  [/SIZE]
  [/U][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page