Bạch Thủ Mb -- 30/06/2016: Kéo Xe !

Discussion in 'Bạch Thủ' started by Người Giữ Lửa, Jun 30, 2016.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Người Giữ Lửa

  Người Giữ Lửa <b><font color="#FF0000">Administrator</font></b>

  Thân Chúc Anh Chị Em Đại Chiến Thắng !

  :126::126::126: :126:
  :a79: :a79:
  :a79:
  QUY ĐỊNH CHỐT SỐ

  Lô: Tối đa 2cặp - Đề: Tối đa 25số

  (Thời gian: Chốt trước 17h45')

  ***ACE Chú Ý***
  [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][B][SIZE=5][FONT=palatino linotype][B][COLOR=#A52A2A]Chốt vượt Quy [SIZE=5]Đ[/SIZE]ịnh - Trúng cũng không được Ghi Danh [SIZE=5]B[/SIZE]ảng[SIZE=5]V[/SIZE]àng ![/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
   
 2. Người Giữ Lửa

  Người Giữ Lửa <b><font color="#FF0000">Administrator</font></b>

  30/06/2016: *****01683 504 304*****

  :a36: 30/06/2016: Bạch Thủ Loto: 05 ! :a36:


  *****Come as guests... But stay as family... Because we always keep smiling together !*****
  *****Không Thành Kế --- Chư Cát Lượng Thắng Tư Mã Ý*****​
  **********Sink or Swim**********​
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page