Bạch Thủ Mb -- 03/07/2016: Chén Nè !

Discussion in 'Bạch Thủ' started by Người Giữ Lửa, Jul 2, 2016.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Người Giữ Lửa

    Người Giữ Lửa <b><font color="#FF0000">Administrator</font></b>

    Thân Chúc Anh Chị Em Đại Chiến Thắng !

    :126::126::126: :126:
    :a79: :a79:
    :a79:
    QUY ĐỊNH CHỐT SỐ

    Lô: Tối đa 2cặp - Đề: Tối đa 25số

    (Thời gian: Chốt trước 17h45')

    ***ACE Chú Ý***
    [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][B][SIZE=5][FONT=palatino linotype][B][COLOR=#A52A2A]Chốt vượt Quy [SIZE=5]Đ[/SIZE]ịnh - Trúng cũng không được Ghi Danh [SIZE=5]B[/SIZE]ảng[SIZE=5]V[/SIZE]àng ![/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
     
  2. Người Giữ Lửa

    Người Giữ Lửa <b><font color="#FF0000">Administrator</font></b>

    03/07/2016: *****01683 504 304*****

    :a36: 03/07/2016: Bạch Thủ Loto: 01 ! :a36:


    *****Come as guests... But stay as family... Because we always keep smiling together !*****
    *****Không Thành Kế --- Chư Cát Lượng Thắng Tư Mã Ý*****​
    **********Sink or Swim**********​
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page