- Anh em thảo luận & soi lô gan thì vào xosovui.com
- Mời anh em vào ủng hộ NEW VUI trang Thương mại Rao vặt hoàn toàn free new.xosovui.comLô gan các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lênCặp 76 ra ngày 27/11/2012 đến 13/12/2012 chưa ra là 16 ngày
Cặp 69 ra ngày 30/11/2012 đến 13/12/2012 chưa ra là 13 ngày
Cặp 68 ra ngày 29/11/2012 đến 13/12/2012 chưa ra là 14 ngày
Cặp 95 ra ngày 03/12/2012 đến 13/12/2012 chưa ra là 10 ngày
Cặp 51 ra ngày 03/12/2012 đến 13/12/2012 chưa ra là 10 ngày
Cặp 10 ra ngày 02/12/2012 đến 13/12/2012 chưa ra là 11 ngày
Cặp 03 ra ngày 01/12/2012 đến 13/12/2012 chưa ra là 12 ngày
Cặp 21 ra ngày 01/12/2012 đến 13/12/2012 chưa ra là 12 ngày
Cặp 53 ra ngày 28/11/2012 đến 13/12/2012 chưa ra là 15 ngày
Cặp 28 ra ngày 25/11/2012 đến 13/12/2012 chưa ra là 18 ngàyCầu lô trong ngày anh em tự lấy kết quả xổ số kiểm tra nhéG2_2 11699 ghép G3_1 41402
-------------------------------


G2_1 12105
------------
G3_6 46681 vẫn chạy títLô ngày theo cầu trên tạm nhận định cặp 010.464 đều sáng -> Liệu 10 mai ra chưa ?